Bài tập hệ điều hành có lời giải

BÀI TẬPhường. HỆ ĐIỀU HÀNH ( CÁC GIẢI THUẬT LẬPhường. LỊCH, CẤPhường. PHÁT BỘ NHỚ, GIẢI PHÁPhường ĐỒNG BỘ,... CÓ LỜI GIẢI) 21 1,373 3


You watching: Bài tập hệ điều hành có lời giải

./ Xét tập thích hợp những các bước sau:Tiến trìnhThời điểm vào RLThời gian CPUĐộ ưu tiênP10103P2111P32.523P4314P54.552Hãy cho biết tác dụng điều phối hận theo những kế hoạch •FCFS•SJF•Round Robin với q = 2•Độ ưu tiên độc quyền•Độ ưu tiên không độc quyền•tính thời hạn chờ cho từng tiến trình cùng thời hạn đợi vừa phải trong các chiến lược trên.Giảia./ FCFSP1P2P3P4P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 11 – 2.5 = 8.5P4: 13 – 3 = 10P5: 14 – 4.5 = 9.5b./ SJFP1P2P4P3P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 12 – 2.5 = 9.5P4: 11 – 3 = 8P5: 14 – 4.5 = 9.5c./ Round Robin P1P2P1P3P4P5P1P5P1P5P1Thời gian chờ:P1: 1 + 5 + 2 + 1 = 9P2: 2 – 1 = 1 P3: 5 – 2.5 = 2.5P4: 7 – 3 = 4P5: 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5d./ Độ ưu tiên độc quyền BÀI TẬP CHƯƠNG II QUẢN LÍ TIẾN TRÌNH 1./ Xét tập đúng theo các các bước sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU Độ ưu tiên Phường 1 0 10 3 Phường 2 1 1 1 P 3 2.5 2 3 Phường. 4 3 1 4 P.. 5 4.5 5 2 Hãy cho thấy kết quả điều păn năn theo các chiến lược • FCFS • SJF • Round Robin với q = 2 • Độ ưu tiên độc quyền • Độ ưu tiên ko độc quyền • tính thời hạn canh cho từng quy trình cùng thời hạn hóng trung bình trong những chiến lược trên. Giải a./ FCFS P 1 P.. 2 P 3 P.. 4 P 5 Thời gian chờ: Phường 1 : 0 P.. 2 : 10 – 1 = 9 P. 3 : 11 – 2.5 = 8.5 P 4 : 13 – 3 = 10 Phường 5 : 14 – 4.5 = 9.5 b./ SJF P.. 1 Phường 2 P.. 4 Phường 3 Phường 5 Thời gian chờ: P.. 1 : 0 P 2 : 10 – 1 = 9 Phường. 3 : 12 – 2.5 = 9.5 P 4 : 11 – 3 = 8 Phường. 5 : 14 – 4.5 = 9.5 ⇒ Thời gian đợi vừa đủ = 37 7.45 5 = ⇒ Thời gian ngóng mức độ vừa phải = 36 7.2 5 = 0 10 11 12 14 19 P. 1 Phường. 2 P.. 3 P 4 P. 5 0 10 11 13 14 19 Phường 1 P.. 2 P 3 P 4 Phường. 5 c./ Round Robin P 1 P 2 P. 1 Phường 3 P 4 P 5 Phường 1 Phường. 5 Phường 1 P. 5 Phường. 1 Thời gian chờ: P 1 : 1 + 5 + 2 + 1 = 9 Phường. 2 : 2 – 1 = 1 Phường. 3 : 5 – 2.5 = 2.5 P. 4 : 7 – 3 = 4 P.. 5 : 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5 d./ Độ ưu tiên độc quyền Phường 1 P. 2 P 5 P 3 P.. 4 Thời gian chờ: Phường 1 : 0 Phường. 2 : 10 – 9 = 1 P 3 : 16 – 2.5 = 13.5 Phường 4 : 18 – 3 = 5 P 5 : 11 – 4.5 = 6.5 e./ Độ ưu tiên ko độc quyền P 1 Phường 2 P. 1 P. 5 P 3 P 1 P. 4 Thời gian chờ: Phường 1 : 1 + 7 = 8 Phường 2 : 0 P. 3 : 9.5 – 2.5 = 7 Phường 4 : 18 – 3 = 15 P. 5 : 0 2./ Cho các quá trình sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU P 1 0 8 P 2 0.4 4 P 3 1 1 Hãy cho biết những kết quả điều phối kế hoạch FCFS và SJF với thời hạn đợi của từng kế hoạch 19 Phường 1 P.. 2 Phường. 3 P 4 Phường. 5 2 12 0 10 14 3 5 7 8 16 17 ⇒ Thời gian đợi vừa phải = 25 5 5 = 0 10 11 16 18 19 P 1 Phường 2 P 3 Phường.

See more: Quy Trình 5 Bước Đăng Ký Grab Bike Mới Nhất, Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Xế GrabbikeSee more: Cách Viết Phân Số Trên Máy Tính, Cách Viết Phân Số Trong Word 2019

4 P. 5 ⇒ Thời gian đợi mức độ vừa phải 44 8.8 5 = = ⇒ Thời gian ngóng vừa phải 25 5 5 = = 0 9.5 11.5 18 19 P. 1 P. 2 P 3 P. 4 P. 5 1 2 4.5 Giải a./ FCFS Phường 1 Phường 2 P 3 Thời gian chờ Phường 1 : 0 Phường 2 : 8 – 0.4 = 7.6 P. 3 : 12 – 1 = 11 b./ SJF Phường 1 Phường. 3 P. 2 Phường 1 : 0 Phường 2 : 9 – 0.4 = 8.6 P 3 : 8 – 1 = 7 3./ Điều phối hận những tiến trình sau theo chiến lược điều păn năn độ ưu tiên độc quyền. Tiến trình Chiều lâu năm CPU burst Thời điểm vào RL Độ ưu tiên P 1 2 0 2 Phường 2 5 1 3 Phường. 3 3 2 1 P 4 4 3 0 Tính thời hạn canh cho từng quy trình cùng thời hạn hóng trung bình. Giải P 1 Phường 3 P 4 Phường 2 Thời gian chờ: Phường 1 : 0 P 2 : 9 – 1 = 8 P. 3 : 0 Phường 4 : 5 – 3 = 2 Chú ý: - FCFS vào trước tiến hành trước. - SJF tiến trình nào gồm chiều lâu năm CPU burst nlắp thì tiến hành trước. P 1 P 2 Phường 3 8 13 0 12 ⇒ Thời gian đợi vừa phải 18.6 6.2 3 = = P 1 Phường 2 P. 3 8 13 0 9 ⇒ Thời gian chờ vừa phải 15.6 5.2 3 = = Phường. 1 P 2 P.. 3 2 140 5 Phường 4 9 ⇒ Thời gian đợi vừa đủ 10 2.5 4 = = - RR từng các bước chỉ được triển khai trong một thời gian q cố định, những quá trình lần lượt tiến hành luân chuyển vòng. - Điều pân hận theo độ ưu tiên độc quyền: bao gồm độ ưu tiên nhỏ tuổi thực hiện trước. - Điều păn năn ưu tiên không độc quyền: y như trên nhưng trường hợp đang tiến hành mà lại xuất hiện thêm các bước tất cả độ ưu tiên nhỏ hơn thì đề xuất giới hạn nhằm nhịn nhường mang đến tiến trình tê thực hiện. BÀI TẬP CHƯƠNG IV QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Trong quy mô cấp phép bộ lưu trữ liên tục, tất cả năm phân mhình họa bộ nhớ theo thứ từ bỏ cùng với form size là 600KB, 500KB, 200KB, 300KB. Giả sử gồm 4 quá trình sẽ đợi cấp phát bộ lưu trữ theo trang bị từ bỏ P1, P2, P3, P4. Kích thước khớp ứng của các quá trình bên trên là: 212KB, 417KB, 112KB, 426KB. Hãy cấp phép bộ nhớ lưu trữ cho những tiến trình bên trên theo thuật tân oán First-fit, Best-first, Worst-fit. Giải First – fit P4 đợi Best – fit Worst – fit P4 đợi 2./ (đề kiểm tra) Trong quy mô cấp phép bộ nhới liên tiếp, gồm 5 phân mhình họa bộ nhớ lưu trữ cùng với kích cỡ là 200KB, 400KB, 600KB, 300KB, 500KB. Giả sử bao gồm 4 quy trình vẫn hóng cấp phép bộ lưu trữ theo trang bị từ P1, P2, P3, P4. Kích thước tương xứng những các bước bên trên là: 220KB, 250KB, 550KB, 320KB. Hãy cấp phép bộ nhớ lưu trữ cho những quy trình trên theo thuật toán thù First – fit và Best – fit. Giải First – fit P1 P3 P2 P4 P2 P3 P1 P1 P3 P2 P1 P2 P4 600KB 426KB 174KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 417KB 83KB 200KB 300KB 417KB 83KB 88KB 112KB 88KB212KB 400KB 600KB 300KB 500KB 220KB 250KB 320KB 200KB 417KB 83KB P3 vẫn đợi Best – fit Crúc ý: - First – fit :kiếm tìm vùng ghi nhớ trước tiên đầy đủ béo để cất quá trình - Best – fit: tìm kiếm vùng nhớ nhỏ tuổi độc nhất cơ mà hoàn toàn có thể đựng quá trình - Worst – fit:tra cứu vùng nhớ lớn số 1 cấp cho mang lại tiến trình. 3./ Một tiến trình được nạp vào bộ nhớ theo mô hình phân trang cùng với kích thước trang là 1024 byte. Bảng trang nlỗi sau: Hãy chuyển những cửa hàng lô ghích sau thành địa chỉ trang bị lý: a) 1251; b) 3249 1 5 3 6 Giải a) a = 1521 p = 1521 div 1024 = 1 d = 1521 hack 1024 = 497 f = 5 (dựa vào bảng trang bởi p = 1) A=5*1024 + 497 = 5617 b) a = 3249 p = 3249 div 1024 = 3 d = 1521 mod 1024 = 177 f = 6 (phụ thuộc bảng trang bởi vì p = 3) A=6*1024 + 177 = 6321 4./ Một quy trình được nạp vào bộ nhớ lưu trữ theo quy mô phân trang với form size trang là 512byte. Bảng trang nhỏng sau: Hãy chuyển những thúc đẩy ngắn gọn xúc tích sau thành địa chỉ đồ lý: a) 689; b) 1613 2 6 5 3 a) a = 689 p = 689 div 512 = 1 d = 689 thủ thuật 512 = 177 f = 6 (phụ thuộc vào bảng trang vì p = 1) A=6*512 + 177 = 3249 b) a = 1613 p = 1613 div 512 = 3 d = 1613 thủ thuật 512 = 77 f = 3 (phụ thuộc vào bảng trang bởi vì p = 3) A=3*512 + 77 = 1613 Crúc ý: Ta gồm các công thức sau đây: P = a div ps d = a thủ thuật ps P2 P3 P1 P4 200KB 400KB 600KB 300KB 220KB 250KB 320KB 550KB 500KB Từ p với bảng trang để kiếm tìm f A = f*ps + d BÀI TẬP CHƯƠNG V QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Xét chuỗi truy vấn xuất bộ lưu trữ sau: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3 Giả sử bộ lưu trữ đồ vật lí bao gồm 4 khung trang. Minch họa tác dụng trình sửa chữa thay thế trang cùng với các thuật tân oán thay thế sửa chữa sau: a) FIFO b) OPT c) LRU Giải a) FIFO 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * * * *  1 1 1 1 1  5 5 5 5  3 3 3  2 2 2 2 2  6 6 6 6  7 7  3 3 3 3 3  2 2 2 2  6  4 4 4 4 4  1 1 1 1 1 b) OPT 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7 7  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3  4 4   6 6 6 6 6 6 6 c) LRU 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  6  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3  5 5 5 5  3 3 3  4 4 4  6 6 6 6  7 7 Crúc ý: - Thuật toán thù FIFO: Trong những trang vẫn sống trong bộ nhớ, lựa chọn trang chọn trang được nạp vào bộ lưu trữ thứ 1 để thay thế sửa chữa. - Thuật toán thù OPT: Chọn trang đã lậu được sử dụng duy nhất sau đây để sửa chữa thay thế. - Thuật toán thù LRU: Chọn trang thọ duy nhất không được áp dụng BÀI TẬP CHƯƠNG VI HỆ THỐNG TẬP TIN 1./ Một ổ đĩa C: được định hình dưới dạng FAT16 có có 15 cluster. Kích thước của từng cluster là 512 byte, mang sử có bảng FAT sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 -1 0 5 6 8 7 -1 -1 -1 -1 12 -1 10 0 Tlỗi mục nơi bắt đầu ban đầu trên cluster 0, tại cluster 0 với cluster 9 coi được những entrgiống hệt như sau: Hãy vẽ cây thư mục cùng cho thấy các số liệu cluster của từng file với thư mục Giải - hdh: HDH - HinhAnh: HA - Pascal: PC - Hoguom: HG - Halong: HL Cluster Cây thư mục: Các số hiệu cluster của từng tệp tin với tlỗi mục: - hdh: 11, 12 - HinhAnh: 9 - Pascal: 4, 6, 7 - HG: 3, 5, 8 - HL: 13, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R R HG1 PC1 HG2 PC2 PC3 HG3 HA HL2 HDH1 HDH2 HL1 Filename Ext attrib Start cluster form size Hoguom Jpg 3 1200 Halong Jpg 13 700 Filename Ext attrib Start cluster size Hdh doc 11 800 HinhAnh D 9 pascal doc 4 1200 HinhAnh hd h Pascal Hoguom Halong 2./ Một ổ đĩa bao gồm 17 cluster, kích thước của mỗi cluster là 1024 byte. Giả sử 17 phần tử đầu của bảng FAT có giá trị đến sinh sống bảng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 0 0 13 8 9 -1 0 12 -1 14 16 0 -1 Và 3 entry đầu của Root Dir có giá trị sau: a) Cho biết những cluster tài liệu của thỏng mục music, tập tin autoxec.bat với vidu.txt b) Cho biết văn bản 17 bộ phận đầu bảng FAT với 3 entry đầu của Root dir trường hợp tập tin autoexec.bat với cung cấp tập tin boot.ini có form size 4318 byte. Giải a./ Music: MS Autoexec: AT Vidu: VD Root: R Cluster Các số hiệu cluster của từng tệp tin với thỏng mục: MS: 11, 12 AT: 6, 13, 14, 16 VD: 7, 8, 9 b./ FAT: Cluster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R B1 B2 B3 VD1 VD2 VD3 B4 MS1 MS2 B5 AT3 AT4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 5 6 10 8 9 -1 13 12 -1 -1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R AT1 VD1 VD2 VD3 MS1 MS2 AT2 AT3 AT4 Filename Ext attrib Start cluster size Music D 11 Autoexec bat 6 4032 Vidu txt R 7 3018 Bảng quý hiếm các entry như sau: 3./ Một ổ đĩa C: được được định dạng dưới dạng FAT 16 gồm có 15 cluster. Kích thước của mỗi cluster là 512 byte. Giả sử có cây tlỗi mục sau (trong ngoặc là kích thcầu mớc file): Một entry vào bảng thư mục chiếm 32 byte. Hãy lập 1 pmùi hương án lưu trữ cây tlỗi mục bên trên bằng cách: a./ Cho biết nội dung 15 phần tử của bảng FAT. b./ Cho biết nội dung 5 thuộc tính: filename, fileext, attribute, start cluster, sixe cộ của entry trong tlỗi mục gốc và thỏng mục Amnhac. Giải FAT: Cluster Nội dung của các entry vào tlỗi mục cội và thư mục Amnhac Filename Ext attrib Start cluster kích cỡ Music D 11