Bán cầu não trái điều khiển gì

     
usa.net)For full source code, installation instructions,100"s more DHTML scripts, & Terms OfUse, visit dynamicdrive.com*/function printit() if (window.print) window.print() ; else var WebBrowser = "";document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd", WebBrowser); WebBrowser1.ExecWB(6, 2);//Use a 1 vs.

Bạn đang xem: Bán cầu não trái điều khiển gì

A 2 for a prompting dialog box WebBrowser1.outerHTML = "";

4. Não trái / óc phải

*
*
*

Tham quan tiền Bộ não

Kiến Thức Cơ Bản Về óc 1 2 3 4 5 6 7

Bệnh ingamemobi.comheimer và Não8 9 10 11 12 13 14 15 16

Dữ liệuCông trạng

*
*

*
*

Bộ não chia làm hai phân phối cầu trái và phải. Các chuyên gia không chắc chắn là “não trái” và “não phải” khác nhau về chức năng ra sao, ngoại trừ rằng: chào bán cầu óc trái điều khiển cử động của nửa bên phải cơ thể.

Xem thêm: Sửa Lỗi The Application Was Unable To Start Correctly 0Xc00007B Windows 7

cung cấp cầu óc phải điều khiển cử động nửa thân bên trái. Ởcon người, đa số vùng ngôn ngữ nằm chủ yếu trên bán cầu óc trái. © Hiệp hội 2022 ingamemobi.comheimer"s Association. Bảo vệ tác quyền www.ingamemobi.com | 800.272.3900Nếu quý vị là member truyền thông cùng muốn gồm được quyền sao chép các hình ảnh, xin liên hệ media
ingamemobi.com. Nếu quý vị là thành viên công chúng, xin liên hệ brandhelp
ingamemobi.com.