Các bài tập về adn

     
Đại học Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 thcs Tiểu học giành cho giáo viên ai đang xem: bài tập về adn lớp 9 gồm lời giải
*

những dạng bài xích tập ADN, ARN với Protein là tài liệu bào có 10 bài xích tập ADN, 17 bài xích tập về ARN cùng protein.

Bạn sẽ xem: bài xích tập về adn lớp 9 gồm lời giải

mời chúng ta xem trực tuyến đường 2 top 10 trong tổng số 7 trang của tài liệu, chúng ta tải khá đầy đủ về tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Các bài tập về adn

Các dạng bài bác tập ADN - ARN - Protein

PHẦN BÀI TẬP ADN bài 1: cho thấy một phân tử ADN, số nucleotit (nu) loại A bởi 100000 nu chỉ chiếm 20% tổng cộng nucleotit. A. Tính số nucleotit thuộc các loại T, G, X. B. Chiều dài của phân tử ADN này là bao nhiêu m.

Bài 2: cho thấy trong một phân tử ADN, số nu một số loại G là 650000, số nu loại A bằng 2 lần số nu các loại G. Khi phân tử này trường đoản cú nhân đôi (1 lần), nó đã cần từng nào lần nu thoải mái trong môi trường nội bào.

Bài 3: Chiều nhiều năm của một phân tủ ADN là 0,102mm. A. Lúc phân tử ADN này từ nhân song nó cần từng nào nu từ bỏ do. B. Cho thấy thêm trong phân tử ADN, số nu A bởi 160000. Tính số lượng mỗi các loại nu còn lại.

Bài 4: Một nu có chiều dài 0,408 m và có hiệu số giữa nu các loại G với nhiều loại nu khác là 10% số nu của gen. A. Tìm khối lượng của gen. Biết trọng lượng trung bình của một nu là 300 đvC. B. Xác suất % và số lượng từng nhiều loại nu của gen. C. Tính số link hidro của gen.

Bài 5: Mạch đơn thứ nhất của gen có 10%A, 30%G. Mạch đơn thứ nhì gủa ren có20%A. A. Khi ren tự nhân đôi cần tỷ lệ % từng một số loại nu của môi trường xung quanh nội bào bằng bao nhiêu? b. Chiều nhiều năm của ren là 5100 A . Tính số lượng từng các loại nu của từng mạch.

Gen này còn có tổng nu nhiều loại A với một các loại nu khác là 480 nu.

Xem thêm: 4 Cách Chuyển File Heic Sang Jpg Online, Cách Chuyển Đổi Ảnh Heic Sang Jpg/Png

1 a. Tính số nu từng các loại của gen. B. Ren nói trên bao gồm bao nhiêu chu kì xoắn.

Bài 8: Một gen tất cả chiều dài 5100A , trong những số đó nu một số loại A chiếm 20%. A. Số lượng từng một số loại nu của gen bằng bao nhiêu? b. Lúc tế bào nguyên phân 3 đợt liên tiếp yên cầu môi trường nội bào hỗ trợ từng các loại nu bởi bao nhiêu? c. Tính số link hidro của gen. D. Tính số liên tục cộng hóa trị của gen.

Bài 9: trong mạch trước tiên của 1 phân tử ADN có: A chỉ chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, với số X = 156. 10 nu. A. Kiếm tìm tỉ lệ phần và con số từng nhiều loại nu trong những mạch của ADN. B. Search tỉ lệ và số lượng từng các loại nu vào cả phân tử ADN. C. Biết trọng lượng trung bình của 1 nu là 300 đvC. Hãy tính trọng lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.

Bài 10: Một gen gồm số links hidro là 3120 cùng số link hóa trị là 4798. A. Search chiều dài cùng số chi kì xoắn của gen. B. Kiếm tìm số nu từng nhiều loại của gen. C. Trên 1 mạch của gen, tín đồ ta nhận biết hiệu giữa G cùng với A là 15% số nu của mạch, tổng thân G cùng với A là 30%. Hãy tìm số nu từng nhiều loại của từng nhánh.