Các số từ 1 đến 100

Hướng dấn phương pháp phát âm số trang bị từ tiếng Anh từ là 1 mang đến 100, phương pháp chuyển đổi số đếm thanh lịch số máy tự với giải pháp sử dụng số sản phẩm trường đoản cú.

Số thứ tự giờ Anh từ là một cho 100 viết ra làm sao, viết tắt thế nào. Dưới đấy là giải pháp viết số vật dụng trường đoản cú vào giờ Anh. Ngoài ra, ingamemobi.com vẫn trả lời các bạn bí quyết gửi thể số đếm quý phái số vật dụng từ với cách cần sử dụng số lắp thêm từ bỏ hợp lý duy nhất.

You watching: Các số từ 1 đến 100

*

Số sản phẩm từ bỏ vào giờ đồng hồ Anh và giải pháp sử dụng

1. Số lắp thêm trường đoản cú giờ Anh từ một cho 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem video clip bí quyết hiểu số sản phẩm tự vào giờ đồng hồ Anh

2. Sử dụng số lắp thêm từ bỏ Lúc nào?

- Số thứ trường đoản cú dùng để nói tới địa điểm của một thứ làm sao đó hoặc xác xác định trí của thứ đó trong một hàng.

- Danh hiệu của vua, hoàng hậu quốc tế thường khi viết viết tên cùng số trang bị trường đoản cú ngay số La Mã, lúc hiểu thì thêm THE trước số đồ vật từ.

See more: Tải Game Tây Du Chiến Kỷ - Cho Điện Thoại (Java, Android)

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Cách nhảy số đếm lịch sự số trang bị tự

3.1. Thêm th ẩn dưới số đếm. Số tận thuộc bởi Y, đề nghị đổi Y thành I rồi bắt đầu thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five sầu - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. lúc số kết hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm th ngơi nghỉ số ở đầu cuối, nếu số sau cuối bên trong danh sách ko kể lệ trên thì sử dụng theo danh sách đó

Ví dụ:

- 5,111th = five sầu thousvà, one hundred and eleventh

- 421st = four hundred and twenty-first

3.3. Lúc muốn viết số ra chữ số (viết như số đếm nhưng đằng ở đầu cuối thêm TH hoặc ST với số máy từ 1, ND cùng với số thiết bị từ 2, RD với số thiết bị tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred and first = 101st

*

Cách chuyển số đếm lịch sự số máy tự

4. bài tập về số sản phẩm công nghệ tự trong tiếng Anh

Hoàn thành đoạn văn uống sau cùng với ký hiệu viết tắt của số vật dụng từ bỏ st, nd, rd và th.

This year, Ruby and Mary participated in the London marathuôn, which took place on the 23..... of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. To join the marathuôn, Ruby and Mary started training on the 11..... of January. To get khổng lồ London in time, they left on the trăng tròn.....of June. Ruby và Mary were very happy khổng lồ run the London marahẹp. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car và 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....và Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun and a great time in London. Ruby và Mary returned home on the 30.....of June.

See more: Tải Game Psp Cực Nhanh, Download Game Psp 1 Link Tại Đây, Download Game Psp Ppsspp Psvita Free

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

quý khách hàng có thể luyện phát âm trải qua số trang bị từ vào giờ Anh mà lại chúng tôi ra mắt sống trên. Kết hợp với ứng dụng vạc âm tiếng Anh hiện đại của ingamemobi.com nhằm luyện tập mỗi ngày tận nhà nhé các bạn.