Cách đánh trọng âm tiếng anh

     

Trọng âm là trong những khía cạnh vô cùng đặc biệt quan trọng nếu bạn có nhu cầu học vạc âm giờ Anh chuẩn và hoặc như người bản xứ. Tương đối nhiều người Việt thường bỏ quên đánh trọng âm lúc phát âm, hoặc băn khoăn trọng âm của từ ở đâu mà thường xuyên phiên âm như giờ đồng hồ việt. Hãy quan sát và theo dõi trong nội dung bài viết Tổng đúng theo quy tắc đánh trọng âm “bất bại” trong giờ Anh để cố chắc hồ hết quy tắc đánh trọng âm “chuẩn không đề xuất chỉnh” vào tiếng anh bạn nhé!

1. Trọng âm tiếng Anh là gì?

Bạn đã khi nào nghe một câu nói rất nhanh của người quốc tế và không hiểu gì? Hay các bạn nói một câu khiến kẻ đối diện bạn cũng ko hiểu? Đó là vì bạn chưa chắc chắn cách nắm bắt trọng âm của trường đoản cú trong tiếng Anh. Nếu như bạn đặt trọng âm không nên âm huyết hoặc nói từ mà không có trọng âm, các bạn sẽ gặp trở ngại trong cả hai vấn đề nói cùng nghe khi tiếp xúc tiếng Anh. 

Trong từng một từ sẽ có được một trọng âm. Trọng âm là âm máu được phạt âm lớn và cụ thể hơn, nhấn rất mạnh vào hơn các âm tiết không giống trong từ, dùng để phân biệt trường đoản cú này với trường đoản cú khác. Khi tra vào từ điển, bạn sẽ xác định trọng âm của từ bởi ký hiệu (‘) trước âm ngày tiết là trọng âm.

Trong tiếng Anh, có khá nhiều từ được viết tương tự nhau tuy thế sẽ mang nghĩa không giống nhau, loại từ không giống nhau nếu trọng âm khác nhau. Vì chưng vậy, nếu bạn không phát âm đúng trọng âm, fan nghe sẽ không hiểu nhiều hoặc hiểu lầm ý bạn đang nói. Ví dụ như từ desert, trường hợp danh từ vẫn đánh trọng âm vào âm trước tiên /ˈdezərt/ có nghĩa là sa mạn, nếu rượu cồn từ đang đánh trọng âm vào âm lắp thêm hai /dɪˈzɜrt/ có nghĩa là bỏ rơi.

Bạn đang xem: Cách đánh trọng âm tiếng anh

Bạn cảm thấy thật nặng nề để nhận ra trọng âm vào một từ? hay bạn căng thẳng mệt mỏi với câu hỏi tra trọng âm giờ Anh trong từ điển? Đừng lo lắng, hãy đuc rút ngay 15 quy tắc lưu lại trọng âm trong giờ đồng hồ Anh bên dưới đây.

2. Âm ngày tiết là gì?

Để gọi được trọng âm giờ đồng hồ Anh của một từ, trước hết bạn học đề nghị hiểu được thế nào là âm tiết. Từng từ đầy đủ được kết cấu từ các âm tiết.

Âm tiết là một đơn vị phạt âm, gồm bao gồm một âm nguyên âm (/ʌ/, /æ/, /ɑː/, /ɔɪ/, /ʊə/…) và những phụ âm (p, k, t, m, n…) bao quanh hoặc không tồn tại phụ âm bao quanh. Từ có thể có một, hai, ba hoặc nhiều hơn thế nữa ba âm tiết.

3. Quy tắc đánh trọng âm trong giờ đồng hồ Anh

Có 2 nguyên tắc trọng âm đề xuất để tấn công trọng âm cho một từ:

Mỗi từ chỉ gồm một trọng âm duy nhấtTrọng âm luôn được đánh ở nguyên âm thay vị phụ âm
*

Bạn rất có thể nhớ quy tắc và đánh giá trọng âm đúng đắn trong tự điển


3.1. Trọng âm của từ gồm hai âm tiết

Quy tắc 1: đa phần danh từ với tính tự trong tiếng Anh tất cả hai âm ngày tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết đồ vật nhất

Ví dụ: 

Danh từ: monkey /´mʌηki/, baby /’beibi/, center /ˈsentər/,…

Một số trường vừa lòng ngoại lệ của danh từ: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, hotel /həʊˈtel/,…

Chú ý: một vài từ 2 âm tiết sẽ sở hữu trọng âm không giống nhau tùy trực thuộc vào từ bỏ loại. Như recorddesert sẽ có trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên nếu là danh từ: record /ˈrek.ɔːd/; desert /ˈdez.ət/; lâm vào tình thế âm tiết thứ 2 khi là rượu cồn từ: record /rɪˈkɔːd/; desert /dɪˈzɜːt/,…

Tính từ: angry /´æηgri/, happy/ ˈhæpi/, nervous /ˈnɜrvəs/,…

Một số trường vừa lòng ngoại lệ của tính từ: alone /əˈləʊn/, amazed /əˈmeɪzd/,…

Quy tắc 2: một vài động từ cũng có trọng âm lâm vào âm tiết thứ nhất nếu tất cả âm tiết lắp thêm hai là âm ngắn

Ví dụ: enter/ ˈentər/, prefer /pri’fə:/,…

Quy tắc 3: phần đông động từ với giới từ gồm hai âm tiết thì thừa nhận âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm công nghệ hai

Ví dụ:

Động từ: thiết kế /di´zain/, enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/, include /ɪnˈkluːd/…Giới từ: between /bɪˈtwiːn/, among /əˈmʌŋ/…Một số trường thích hợp ngoại lệ: answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, offer /ˈɒf.ər/, mở cửa /ˈəʊ.pən/, visit /ˈvɪz.ɪt/,…Quy tắc 4: Danh từ giỏi tính từ chứa nguyên âm dài ở âm tiết đồ vật hai thì thừa nhận trọng âm sẽ rơi vào hoàn cảnh chính âm tiết đó

Ví dụ: belief /bɪˈliːf/, nhật bản /dʒəˈpæn/, correct /kəˈrekt/, perfume /pərˈfjuːm/, police /pəˈliːs/ …

Quy tắc 5: những từ chỉ số l­uợng nhấn trọng âm nghỉ ngơi từ cuối hoàn thành bằng đuôi – teen. Ng­ược lại vẫn nhấn trọng âm sinh hoạt từ thứ nhất nếu xong bằng đuôi – y

Ví dụ: thirteen /θɜːˈtiːn/, fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/, thirty /ˈθɜː.ti/, fifty /ˈfɪf.ti/,…

3.2. Trọng âm của tự có ba âm tiết trở lên 

Quy tắc 6: Danh tự có tía âm tiết, ví như âm tiết lắp thêm hai tất cả chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm tiết thiết bị nhấtVí dụ: exercise /’eksəsaiz/, paradise /ˈpærədaɪs /, compromise/’kɑmprə,maɪz/…Quy tắc 7: Danh từ, hễ từ, tính từ bỏ khi có âm máu cuối là âm /ə/ hoặc /i/ và dứt là phụ âm thì trọng âm rơi vào tình thế âm sản phẩm haiVí dụ: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, familiar /fəˈmɪliər/,…
Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp hóa để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native để được hiệp thương trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.

3.3. Trọng âm của từ có tiền tố với hậu tố

Quy tắc 8: những từ gồm hậu tố là – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước

Ví dụ: nation /ˈneɪʃn/, celebrity /səˈlebrəti/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, foolish /ˈfuːlɪʃ/, entrance /ˈentrəns/, musician /mjuˈzɪʃn/,…

Quy tắc 9: các từ gồm hậu tố là – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain sẽ sở hữu được trọng âm rơi vào hoàn cảnh chính âm tiết đó

Ví dụ: agree /əˈɡriː/, maintain /meɪnˈteɪn/, Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/, maintain /meɪnˈteɪn/, volunteer /ˌvɑːlənˈtɪr/unique /juˈniːk/, retain /rɪˈteɪn/…

Quy tắc 10: các từ có hậu tố là – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm thiết yếu của từ gốc không nạm đổi. 

Ví dụ: agreement /əˈɡriːmənt/, meaningless /ˈmiːnɪŋləs/, reliable /rɪˈlaɪəbl/, poisonous /ˈpɔɪzənəs/, happiness /ˈhæpinəs/,…

Quy tắc 11: Các từ bao gồm hậu tố là – al, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – graphy thì trọng âm lâm vào âm tiết vật dụng 3 từ bên dưới lên

Ví dụ: economical /ˌiːkəˈnɑːmɪkl/, investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/, photography /fəˈtɑːɡrəfi/, identity /aɪˈdɛntɪti/, giải pháp công nghệ /tekˈnɑːlədʒi/, geography /dʒiˈɑːɡrəfi/.

Quy tắc 12: Các từ dứt bằng các đuôi : how, what, where, …. Thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết sản phẩm công nghệ nhất

Ví dụ: anywhere/ˈen.i.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/, somewhere/ˈsʌm.weər/,…

Quy tắc 13: Trọng âm rơi vào tình thế chính những âm tiết sau: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

Ví dụ: event /ɪˈvent/, contract /kənˈtrækt/, protest /prəˈtest/, persist /pəˈsɪst/, maintain /meɪnˈteɪn/, herself /hɜːˈself/, occur /əˈkɜːr/…

Quy tắc 14: số đông các chi phí tố không nhận trọng âm

Ví dụ: dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord, …

Ngoại lệ: ‘underpass, ‘underlay…

Quy tắc 15: Trọng âm không lâm vào hoàn cảnh những âm yếu đuối như /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, occur /əˈkɜːr/,…


*

Ghi chú phép tắc trọng âm khi phát âm tiếng Anh để dễ ợt nhận biết khi gặp mặt từ mới


Để test trình độ và nâng cấp kỹ năng giờ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho người đi có tác dụng tại TOPICA Native nhằm được đàm phán trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xứ.

4. Do sao bắt buộc đánh trọng âm trong giờ Anh?

Bạn từng suy nghĩ rằng chỉ việc phát âm chính xác là đủ, đề nghị gì cho trọng âm? Vậy thì chúng ta đã nhầm. Việc xác minh trọng âm trong giờ đồng hồ Anh siêu quan trọng, rõ ràng đem lại những tiện ích như sau:

4.1. Giúp bạn phân biệt được những từ dễ dàng nhầm lẫn

Trong giờ Anh, có những từ tuy biện pháp viết với phát âm tương đương nhau dẫu vậy lại sở hữu nghĩa không giống nhau. Nguyên nhân chính là ở âm ngày tiết được thừa nhận trọng âm.

Trọng âm riêng biệt từ này với từ bỏ khác lúc nghe và nói giờ Anh, vày đặt không đúng trọng âm có thể khiến hiểu nhầm thanh lịch từ không giống với nghĩa khác nhau. 

4.2. Tránh gọi nhầm vào giao tiếp

Trọng âm giúp nhấn mạnh vấn đề và truyền tải những thông tin đặc trưng dù tốc độ nói nhanh lúc nghe đến người quốc tế nói tiếng Anh. Nếu như bạn biết rõ trọng âm của từ, bạn cũng có thể nghe và thâu tóm thông tin tốt nhất có thể dù tín đồ ta “nói cấp tốc như gió” đi chăng nữa.

Trên thực tế, có tương đối nhiều tình huống “dở khóc dở cười” đã xẩy ra chỉ vày nói giờ đồng hồ Anh không tồn tại trọng âm và tín đồ nghe phát âm theo nghĩa khác. Điều này là rất là nguy hiểm nếu khách hàng dùng tiếng Anh để giao tiếp với khách hàng hàng, công ty đối tác nước ngoài.

4.3. Giúp đỡ bạn phát âm chuẩn chỉnh và có ngữ điệu tự nhiên

Thứ ba, trọng âm tạo cho ngữ điệu thoải mái và tự nhiên của câu nói, khiến cho giọng nói tiếng Anh uyển chuyển, siêng nghiệp, mang phong thái giống người bạn dạng xứ. Nếu không có trọng âm sẽ khiến cho những lời nói trở buộc phải nhàm chán, không lôi cuốn, phát âm Tiếng Anh như đã phiên âm giờ việt. Một câu nói với ngữ điệu lên xuống chắc chắn rằng sẽ thu hút người nghe hơn tương đối nhiều so với một câu nói bằng bằng, đều đều không cảm xúc. 

Ngoài ra, khi luyện phát âm, bạn nhớ là học bởi Bảng phiên âm tiếng nước anh tế IPA. IPA là một trong chữ cái hệ thống ký hiệu ngữ âm chủ yếu dựa trên cam kết tự Latin. Bảng phiên âm tiếng Anh IPA được phát minh sáng tạo bởi hiệp hội cộng đồng Ngữ âm nước ngoài vào vào cuối thế kỷ 19 như là 1 trong những tiêu chuẩn của phạt âm ngơi nghỉ dạng viết. Cam kết hiệu IPA gồm 1 hoặc nhiều phần tử của hai loại cơ bản, nguyên âm cùng phụ âm. Vị vậy, khi học tiếng anh bạn phải mày mò về phiên âm nước ngoài để hiểu rõ cách vạc âm giờ đồng hồ anh chứ không phải nhìn vào phương diện chữ của tự đó.

Xem thêm: Tải Assassin'S Creed 3 Full Cho Pc Link Fshare, Tải Assassin'S Creed 3 Full Cho Pc Link Fshare

Xem tức thì quy tắc đánh trọng âm để có phát âm chuẩn:

5. Trọng âm giờ Anh trong câu

Trong giờ Anh, không chỉ còn mang trọng âm, nhưng câu cũng có trọng âm. đông đảo từ được dìm trọng âm thì thường phát âm to thêm và đủng đỉnh hơn phần đông từ còn lại. Trọng âm câu hết sức quan trọng, vày khi nói, tự mà bạn nói nhấn trọng âm cũng tương tự cách mà họ đánh trọng âm vào cùng một từ rất có thể làm biến hóa hoàn toàn nghĩa hàm cất trong câu nói. Ngoài ra, trọng âm câu còn tạo nên giai điệu, tuyệt tiếng nhạc mang lại ngôn ngữ. Đó đó là âm điệu, khiến cho sự chuyển đổi trong tốc độ nói giờ đồng hồ Anh. Phương pháp nhịp thân từ được tiến công trọng âm là như nhau.

Ví dụ:

I’m in the classroom (Tôi chứ chưa hẳn ai khác vẫn ở trong lớp học)I’m in the classroom (Tôi đã ở trong lớp học chứ chưa hẳn ở nơi nào khác)

Trong một câu, hầu như các tự được chia làm hai loại, đó là từ trực thuộc về mặt văn bản (content words) và từ ở trong về mặt kết cấu (structure words). Họ thường dấn trọng âm vào những từ ở trong về khía cạnh nội dung, bởi vì đây là các từ đặc biệt và với nghĩa của câu.

Ví dụ:

We want to go to work.I am talking to my friends.You’re sitting on the desk, but you aren’t listening khổng lồ me.What did he say to you in the garden?

 5.1. Từ nằm trong về khía cạnh nội dung: được dấn trọng âm

Những từ mang nghĩa Ví dụ
Động từ bỏ chínhsell, give, employ, talking, listening
Danh từcar, music, desk
Tính từbig, good, interesting, clever
Trạng từquickly, loudly, never
Trợ cồn từ (dạng bao phủ định)don’t, can’t, aren’t
Đại trường đoản cú chỉ địnhthis, that, those, these
Từ nhằm hỏiWho, Which, Where

5.2. Từ trực thuộc về phương diện cấu trúc: ko được nhấn trọng âm

Những từ nằm trong về phương diện cấu trúc

 Ví dụ

Đại từhe, we, they
Giới từon, at, into
Mạo từa, an, the
Từ nốiand, but, because
Trợ hễ từcan, should, must
Động trường đoản cú ‘to be’am, is, was

*

Cùng TOPICA Native giải quyết và xử lý một số câu đánh trọng âm trong đề thi THPT nước nhà nhé


6. Ứng dụng giải đề thi THPT giang sơn môn giờ đồng hồ Anh năm 2019

Trong kỳ thi THPT đất nước môn giờ đồng hồ Anh, dạng bài liên quan đến trọng âm đang yêu mong thí sinh search từ có cách đánh trọng âm khác với mọi từ còn lại.

Sau đây, TOPICA Native đã hướng dẫn phương pháp làm bài trọng âm trong bài bác thi giờ Anh.

Mã đề 401

Question 1A. Consist B. Carry C. RemoveD. Protect

Hướng dẫn: Các đáp án A, C, D đúng phép tắc 2; câu trả lời B là ngoại lệ

Question 2:A. SolutionB. PrincipalC. PassengerD. Continent

Hướng dẫn:

Áp dụng luật lệ 3: ‘continent , so’lution, Áp dụng phần chăm chú đối cùng với hậu tố: ‘passenger, ‘principal→ Đáp án A

Mã đề 402

Question 23A. TerrificB. BeautifulC. GeneralD. Chemical

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 3: te’rrificÁp dụng phần chăm chú đối cùng với hậu tố: ‘beautiful, ‘general, ‘chemical
Question 24A. ProvideB. ListenC. RepeatD. Collect

Hướng dẫn: Các câu trả lời A, C, D đúng nguyên tắc 2; câu trả lời B là nước ngoài lệ

Mã đề 403

Question 23A. StudyB. DeleteC. RewardD. Survive

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc 2: de’lete, re’ward, sur’vive‘study ngoại lệ→ Chọn giải đáp A
Question 24A. SummaryB. HolidayC. SelectionD. Festival

Hướng dẫn:

Áp dụng nguyên tắc 5: ‘summaryÁp dụng luật lệ 3: se’lectionÁp dụng phần chú ý đối cùng với hậu tố: ‘festival‘Holiday→ Chọn câu trả lời C

Mã đề 404 

Question 23A. Energy B. ExerciseC. AdditionD. Article

Hướng dẫn:

Áp dụng phép tắc 4: ‘energy, ‘exerciseÁp dụng phép tắc 3: a’ddition→ C là câu vấn đáp đúng
Question 24A. Connect B. TravelC. DenyD. Return

Hướng dẫn:

Áp dụng luật lệ 2: con’nect, re’turn, de’ny‘Travel→ B là câu vấn đáp đúng

7. Bài xích tập

Để củng cố kỹ năng đánh trọng âm tiếng Anh, TOPICA Native đã tổng hòa hợp một số câu hỏi để chúng ta rèn luyện.


A. Darkness B. Warmth C. Market D. RemarkA. Begin B. Comfort C. Apply D. SuggestA. Direct B. Idea C. Suppose D. FigureA. Revise B. Amount C. Village D. DesireA. Standard B. Happen C. Handsome D. DestroyA. Scholarship B. Negative C. Develop D. PurposefulA. Ability B. Acceptable C. Education D. HilariousA. Document B. Comedian C. Perspective D. LocationA. Provide B. Hàng hóa C. Promote D. ProfessA. Different B. Regular C. Achieving D. Property

Đáp án

d bdcdccabc
Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất và biện pháp đánh trọng âm trong tiếng Anh. Hy vọng nội dung bài viết Tổng hòa hợp quy tắc đánh trọng âm “bất bại” trong giờ đồng hồ Anh của TOPICA Native hữu dụng với bạn. Hãy vận dụng ngay hôm nay để gấp rút sở hữu một giọng phân phát âm khi gọi tiếng Anh trôi rã và thoải mái và tự nhiên nhất nhé!

Để học phát âm giờ Anh chuẩn chỉnh nhất, rất tốt là rèn luyện tiếp tục với người phiên bản xứ. Mày mò công thức thống trị tiếng Anh chỉ với 30 phút mỗi ngày cùng giảng viên 100% Âu – Úc – Mỹ trên đây.