Cách kéo stt trong excel

     
Excel đến ingamemobi.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Không như những chương trình ingamemobi.com Office khác, Excel không cung ứng nút đánh số tài liệu tự động. Nhưng bạn cũng có thể dễ dàng thêm số thứ từ vào các hàng dữ liệu bằng cách kéo núm tinh chỉnh điền nhằm điền một chuỗi số vào trong 1 cột hoặc thực hiện hàm ROW.

Bạn đang xem: Cách kéo stt trong excel


Mẹo: Nếu nhiều người đang tìm tìm một hệ thống tự động đánh số nâng cấp hơn cho dữ liệu của mình và máy tính của bạn đã cài đặt Access, thì bạn cũng có thể nhập tài liệu Excel vào cơ sở tài liệu Access. Trong cơ sở dữ liệu Access, bạn cũng có thể tạo trường auto sinh ra số duy nhất khi chúng ta nhập một bản ghi bắt đầu vào bảng.


*

Bạn muốn làm gì?

Điền một chuỗi những số vào một trong những cột

Chọn ô trước tiên trong phạm vi mà bạn muốn điền.

Nhập giá bán trị bắt đầu cho chuỗi.

Nhập quý hiếm trong ô tiếp theo sau để thiết lập cấu hình mẫu.


Mẹo: Ví dụ, nếu bạn muốn chuỗi 1, 2, 3, 4, 5..., hãy nhập 1 cùng 2 trong nhị ô đầu tiên. Nếu bạn muốn chuỗi 2, 4, 6, 8..., hãy nhập 24.


Lưu ý: Trong Excel 2013 trở lên, nút Phân tích nhanh được hiển thị theo mang định khi bạn chọn nhiều ô chứa dữ liệu. Chúng ta có thể bỏ qua nút này nhằm hoàn tất quy trình này.


Sử dụng hàm ROW để đánh số các hàng

Trong ô thứ nhất của phạm vi bạn muốn đánh số, hãy nhập =ROW(A1).

Xem thêm: Cách Dò Đài Vinasat 1 - Dò Kênh Vinasat Mien Phi

Hàm ROW trả về số của mặt hàng mà bạn tham chiếu. Ví dụ, =ROW(A1) trả về số 1.

Những số này được update khi bạn thu xếp chúng với tài liệu của bạn. Chuỗi thứ tự hoàn toàn có thể bị ngắt quãng nếu khách hàng thêm, dịch chuyển hoặc xóa các hàng. Bạn có thể cập nhật thủ công biện pháp đánh số, bằng cách chọn nhị số có thứ tự thích hợp và kéo điều khiển điền đến cuối phạm vi đánh số.

Để nhập các mã số thứ tự theo cách riêng, chẳng hạn như số của 1-1 đặt hàng, bạn có thể sử dụng hàm ROW cùng với hàm TEXT. Ví dụ, để ban đầu một list đánh số với số 000-001, bạn hãy nhập phương pháp =TEXT(ROW(A1),"000-000") trong ô thứ nhất của phạm vi bạn có nhu cầu đánh số, rồi kéo điều khiển điền cho cuối phạm vi.

Hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền

Tùy núm tinh chỉnh điền

*
hiển thị theo khoác định nhưng bạn có thể bật hoặc tắt tùy lựa chọn này.

Trong Excel 2010 trở lên, bấm vào tab Tệp, rồi nhấp chuột Tùy chọn.

Trong Excel 2007, click chuột nút ingamemobi.com Office,

*
, rồi bấm chuột Tùy Excel chọn.

Trong thể loại Nâng cao, trong mục Tùy chọn Sửa, hãy chọn hoặc xóa vỏ hộp kiểm Bật điều tác điền và kéo thả ô nhằm hiển thị hoặc ẩn điều khiển điền.


Lưu ý: Để giúp tránh sửa chữa thay thế dữ liệu hiện tại có khi chúng ta kéo điều khiển và tinh chỉnh điền, hãy bảo đảm đã chọn hộp kiểm Cảnh báo trước khi ghi đè ô. Nếu khách hàng không hy vọng Excel hiện thông báo về vấn đề ghi đè ô, chúng ta cũng có thể xóa lựa chọn hộp kiểm đó.