Cách tính or trong spss

     
gmail.com ĐH Bách Khoa giới thiệu chi tiết về các khái niệm và phương pháp tính các chỉ số Odd , tỉ số Odds ratio – viết tắt là OR, 95% CI Confidence Interval.Kèm theo lấy ví dụ minh họa nắm thể.

Bạn đang xem: Cách tính or trong spss

Mục đích:

Ví dụ minh họa: ta gồm 100 học tập sinh, trong những số đó có học tập thêm 56 em, không học tập thêm 44 em. Đồng thời ta cũng những thống kê được tác dụng thi đậu hoặc thi rớt đh của 100 em này, tất cả 49 em thi rớt với 51 em thi đậu, như vào bảng sau:


*

Bài này đã làm các việc sau:-Định nghĩa Odd, Odds Ratio,95% CI Confidence Interval. Cùng tính toán bằng tay để ra được các chỉ số:-Tính chỉ số Odd thi rớt của group có học tập thêm-Tính chỉ số Odd thi rớt của nhóm không học thêm-Tính Odds Ratio, và so với số 1 để biết được tất cả cần đi học thêm để không thi rớt xuất xắc không? Thi rớt đại học có tương quan đến việc học thêm hay không học thêm hay không?-Tính 95% CI, gồm: khoảng dưới L95 và khoảng trên H95 để biết được khi lặp lại những lần thống kê giám sát thì 95% những trường thích hợp OR đã nằm trong số lượng giới hạn nào.-Và ở đầu cuối là dùng ứng dụng SPSS để tính toán các giá trị vừa tính bằng tay thủ công ở trên để kiểm ra lại cho cứng cáp nhé.

Vậy Odd là gì?

Odd của một biến hóa cố là tỉ số giữa số lần biến chuyển cố đó xảy ra và số lần thay đổi cố kia không xảy ra.Gọi:O1: là Odd thi rớt của tập thể nhóm có học tập thêmO2: là Odd thi rớt của nhóm không học thêm


*

Ta tất cả O1=a/b=4/40=0.1 O2=c/d=45/11=4.09

Odds Ratio là gì?

Chỉ số Odds Ratio OR, chính là tỉ số nhì Odd, được màn trình diễn là OR =O1/O2 =0.1/4.09=0.024Ý nghĩa của chỉ số OR:OR=1: đến lớp thêm và không đi học thêm có công dụng đậu như nhauOR>1: nghĩa là Odd thi rớt của nhóm có học thêm CAO HƠN Odd thi rớt của nhóm không học thêm. Có nghĩa là học thêm có hạiOR

Như trong trường thích hợp này, OR=0.024

Vậy khoảng tin tưởng 95% CI Confidence Interval là gì?

Vấn đề đặt ra: OR rất có thể khác khi lặp lại phân tích cho những đối tượng người sử dụng khác, mang sử ta tái diễn 100 lần, và trong những số đó có 97 lần ORCông thức: 95% CI =KHOẢNG TIN CẬY 95% OR= TRUNGBÌNH +- 1.96* ĐỘ LỆCH CHUẨN

Với ĐỘ LỆCH CHUẨN= CĂN BẬC 2 CỦA PHƯƠNG SAIVẤN ĐỀ: rất cực nhọc ước lượng Phương sai của OR vì đó là 1 tỉ số.Giải pháp, sẽ ước lượng con gián tiếp qua 4 cách như sau:1.Tính Ln(OR)2.Tính phương sai với độ lệch chuẩn chỉnh của ln(OR)3.Tính khoảng tin tưởng 95% của ln(OR)4.Hoán gửi khoảng tin yêu 95% của ln(OR) thành khoảng tin yêu 95% của OR bằng phương pháp sửa dụng hàm exp()Cụ thể lấy ví dụ như này:1. Tính Ln(OR) = ln(0.024)=-3.7112. Tính phương sai với độ lệch chuẩn của ln(OR) vì OR=O1/O2 , yêu cầu đặt: L=ln(OR)=ln(O1/O2)=ln(O1)-ln(O2)=ln(a/b)-ln(c/d) cách làm toán học về phương sai của L đó là = 1/a+1/b+1/c+1/d = 1/4+1/40+1/45+1/11=0.388 Độ lệch chuẩn chỉnh của L = căn bậc 2 của(0.388)=0.623

Ý nghĩa của OR và khoảng tin tưởng 95% CI Confidence Interval:

Ví dụ chỉ số OR = 0.0244: tức thị Odd thi rớt của tập thể nhóm có học tập thêm bởi 2.44% Odd thi rớt của tập thể nhóm không học tập thêmVà nếu lặp lại phân tích này 100 lần thì 95% các số OR sẽ dao động từ L95 cho H95, nghĩa là giao động từ 0.007 đến 0.083

File tài liệu thực hành để tính OR

Ngoài OR Odds Ratio và khoảng tin tưởng 95% CI cũng có thể được tính bằng phần mềm SPSS, file dữ liệu của bài bác này các bạn tải sống đây:

Link download

Cách tính chỉ số OR Odds Ratio bằng ứng dụng SPSS

Khi chạy ra kết quả y hệt phần tính thủ công như hình sau: các bạn vào thực đơn Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Đăng Ký Zalo Không Cần Số Điện Thoại 2020

Sau đó đưa vươn lên là vào ô Row(s) với Column(2) như hình. Sau đó nhấn vào Statistics, chọn ô Risk như vào hình. Tiếp nối nhấn ok.

 


*

*

Phần màu xanh là chỉ số OR Odds Ratio, còn 2 giá trị red color là mức dưới và trên của 95% Confidence IntervalNhư vậy team MBA Bách Khoa sẽ hướng dẫn chi tiết về các khái niệm và phương pháp tính các chỉ số Odd , tỉ số Odds ratio , 95% CI Confidence Interval. Các bạn khi triển khai có thắc mắc, nên giải giúp bài bác tập hoặc cần cung ứng xử lý số liệu mang đến ổn hơn cứ contact nhóm nhé.