Cách tính thành tiền trong access

     

Khái niệm về query trong Access, tạo ra các các loại query nhằm truy vấn, update dữ liệu nlỗi select query, crosstab, total và những kích hoạt query như Update, Delete, Append


Khái niệm và phần loại các Query trong Access

Query là các câu lệnh nhằm liên can với DataBase, nó là ngôn ngữtruy nã vấn gồm cấu trúc SQL. Để học tập riêng về SQL có thể xem: CÁC BÀI HỌC VỀ Squốc lộ . Trong Access nó gồm các qui định nhằm mục đích mau lẹ tạo ra những câu truy hỏi vấn SQL, sinch câu truy tìm vấn Squốc lộ một giải pháp trực quan lại cùng nhanh lẹ. Với Access câu tróc nã vấn SQL rất có thể phân thành những loại: Select query, Total Query, Crosstab query, kích hoạt query

Select query: truy vấn biết tin từ bỏ các bảng, tạo thành một tập những loại công dụng (record) Điện thoại tư vấn là recordmix, thường xuyên tập tác dụng này sử dụng cho các Form, những report Report Total query: nhiều loại truy vấn có chức năng tổng đúng theo tài liệu dựa vào một trong những hàm thống kê cho một nhóm tài liệu như đếm tổng record, tính quý hiếm mức độ vừa phải, tính tổng ... lấy ví dụ như, liệt kê các lớp học, từng lớp học tập tính tổng số học viên. Crosstab query: là một số loại truy vấn vấn để những thống kê, công dụng là bảng hai chiều có các cột theo giá trị tróc nã vấn Action query: là nhưng lại câu truy vấn vấn gồm tác dụng biến đổi các bảng dữ liệu nhỏng Make-Table (tạo nên bảng dữ liệu), Update (cập nhật phiên bản ghi), Delete (xóa phiên bản ghi), Append (thêm bản ghi)

Bấm vào menu Create, lựa chọn mục Design Query

Một hộp thoại Show Table xuất hiện thêm, trên đây lựa chọn phần nhiều bảng bao gồm tài liệu phải tróc nã vấn rồi bấm chuột Add


*

Màn hình nhằm kiến thiết Query chia thành nhị phần, phần Khu vực các bảng truy tìm vấn chứa những bảng, Quanh Vùng Lưới QBA (Query by example) đựng những ngôi trường tsay mê gia vào truy vấn.

Bạn đang xem: Cách tính thành tiền trong access

*
Mặc định sẽ xây dựng các loại Select Query, nếu còn muốn biến đổi loại nhận đề xuất con chuột, lựa chọn Query type 1 tại phía trên có thể lựa chọn các nhiều loại như Select Query, Update Query ... Để thêm bảng vào tầm nã vấn nhấn phải loài chuột chọn Show Table ...

Xem thêm: Tải Game Làm Bánh Sinh Nhật, ‎Tiệc Thiết Kế Bánh Sinh Nhật Trên App Store

2 Để thêm các trường (field) của bảng nào kia vào hiệu quả truy vấn vấn, kích đúp vào thương hiệu ngôi trường, nó sẽ tiến hành đưa vào QBA. ví dụ như kích đúp vào ngôi trường Noisinh 3 thì tại QBE nó đã thêm vào: tại cái Field là Noisinh, trên dòng Table là tên bảng HOCSINH lúc ý muốn chạy đánh giá tác dụng truy nã vấn click chuột View hoặc Run trên thực đơn 4. Nếu Query chấm dứt có thể dấn CTRL + S nhằm giữ gìn Query cũng có thể đặt lại thương hiệu cột hiệu quả truy hỏi vấn, tại loại Field hoàn toàn có thể thay đổi cùng với cấu tạo Tên cột: ví dụ: Họ: 5, Tên:, Giới tính:GT Các trường truy vấn cũng hoàn toàn có thể thiết lập cấu hình là một biểu thức, cùng với cấu trúc Tên:ngôn từ biểu thức 6. lấy ví dụ như tạo ra cột là Lớp nó là hiệu quả của câu hỏi nối chuỗi ! (Đây là kết cấu trỏ mang lại một trường làm sao đó của bảng !) với chuỗi "-" (một chuỗi rõ ràng viết trong vết "") cùng chuỗi ! thì viết: Lớp:! và "-" & ! Trong đó ký kết hiệu & là toán tử nối chuỗi. Còn các toán tử khác nhằm viết biểu thức.

Để giúp sức phát hành biểu thức, tại cột cần chế tạo biểu thức nhấn vào Builder, bao gồm một trong những tân oán tử thi công biểu thức như

Truy vấn gồm tmê man số (Parameter Query)

Các quý hiếm đưa vào thanh lọc Criteria có thể ấn định là tsay đắm số, giá trị vẫn nhtràn vào Lúc chạy. Nếu là tsi số chỉ vấn đề chuyển nó vào vết ngoặc vuông

Dòng Show lựa chọn cột dữ liệu đó bao gồm hiện thị sống hiệu quả bảng truy hỏi vấn hay không. phần lớn cột ko bắt buộc lựa chọn hiện thị, Lúc chỉ việc cần sử dụng nó như nhằm thanh lọc dữ liệu 9

Tạo Total Query - thống kê dữ liệu theo nhóm

Truy vấn này triển khai chỉ dẫn mẫu số liệu những thống kê mang lại rất nhiều đội dữ liệu tương đương nhau,giá trị đề xuất thống kê lại mang đến đội dữ liệu đó bao gồm các hàm như:

count - đếm tổng những record vào nhóm sum - tổng vốn trường bắt buộc thống kê min/max - mang giá trị nhỏ tuổi nhất, lớn nhất trong nhóm avg - đem cực hiếm trung bình

Ví dụ gồm tầm nã vấn sau:

*

Truy vấn này liệt kê những học viên (HOCSINHID) trong những lớp. Giờ nếu muốn thông kê,gồm bao nhiêu học viên từng lớp thì bấm chuột hình tượng Total, thìvào QBE lộ diện dòng total - tại trên đây tùy chỉnh cấu hình cá thông kê

*

Cần xác định trong những cột yêu cầu đã cho thấy cột làm sao là cột phải thống kê lại, các cộtsót lại dùng làm xác định team, ở ví dụ trên thì:

Cột TenKhoa, TENLOPhường là team - vậy tùy chỉnh cấu hình nó là Group By Cột HOCSINHID vẫn cần sử dụng thống kế, tại chỗ này những thống kê là đếm số lượng yêu cầu cần sử dụng hàm count

bởi vậy tác dụng những thống kê như bên trên.

Tạo Crosstab Query

Để thiết lập là Crosstab, nhận bắt buộc loài chuột và lựa chọn Crosstab Query 1, hôm nay xuất hiện loại crosstab với total 2

Crosstab bạn quan trọng lập các cột để phân nhóm (group by),trong những cột này thiết lập cấu hình một cột để thống kê - những cực hiếm của chính nó sẽ đưa thànhtên cột thống kê lại Column Heading còn lại là Row Heading.Tiếp theo là 1 trong cột nhằm thống kê với tùy chỉnh cấu hình crosstab là Value

Thiết lập Tenkhoa, TENLOP.., Dantoc là các cột để phân nhóm với cái giá trị Total là Group by. Trong số đó TenKhoa, TENLOPhường là Row Heading làm cho tiêu đề cột. Còn DanToc gửi thành title cột. Thiết lập cột HOCSINHID cùng với Crosstab là Value, cùng với hàm thống kế là count.
*
*

Các Action Query

Các Action Query triển khai vấn đề update, sửa đổi tài liệu.Sau Lúc viết những Query này để thực hiện click chuột Run để thi hành

Update Query

Loại Query này để cập nhật cho các Record. lấy ví dụ như cập nhật trường Tenvới cái giá trị là Hương, cho Record tất cả HOCSINHID là 100

Giá trị cập nhật nhập tại cái Update to lớn, lục những Record đề xuất cập nhậttại Criteria

*

Delete Query

Query này xóa những record. lấy một ví dụ xóa Record bao gồm ngôi trường thương hiệu là "Abc"

*

Append Query

Query này nối dữ liệu vào bảng có sẵn

*

Make-Table Query

Query này để tạo nên bảng bắt đầu từ những dữ liệu truy nã vấn. Lúc gửi là nhiều loại Query Make-table gồm vỏ hộp thoại lộ diện, hãy nhập tên bảng mong muốn chế tạo ra.

*

Tạo bảng bao gồm các cột TenKhoa, TenLop, Ho, Ten

*

Khái niệm về QueryTạo các Query - Select QueryTạo Total QueryTạo Crosstab QueryCác kích hoạt QueryUpdate QueryDelete QueryAppend QueryMake Table Query
*

Sử dựng những macro trong MS Access Tạo Report báo cáo trong MS Access Tạo các biểu mẫu Form để nhập dữ liệu trong MS Access Tìm phát âm các liên kết (relationship) giữa các bảng phương pháp chế tạo những liên kết trong MS Access Các tư tưởng cơ bản và thực hành thực tế tạo ra những bảng table trong MS Access Giới thiệu MS Access mày mò những nguyên tố cơ phiên bản của CSDL Access
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý từ bỏ HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số kân hận khung hình BMITạo QR CodeLịch vạn niên Liên hệ RSS

Đây là blog cá thể, tôi ghi chxay cùng share đông đảo gì tôi học tập được ở chỗ này về kiến thức và kỹ năng lập trình sẵn PHPhường., Java, JavaScript, Android, C# ... và các kiến thức và kỹ năng công nghệ khácDeveloped by ingamemobi.com