Công thức tính đường chéo hình vuông lớp 5

     

Đường chéo hình vuông là hai tuyến phố thẳng vuông góc cùng giao nhau tại trung điểm của từng đường. Vậy cách làm tính đường chéo cánh hình vuông là gì? Mời chúng ta lớp 8, lớp 9 thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây nhé.Bạn vẫn xem: công thức tính đường chéo cánh hình vuông lớp 5

1. Đường chéo cánh hình vuông là gì?

Hình tứ giác tất cả 4 góc vuông, 4 cạnh bởi với nhau là hình vuông

Đường chéo hình vuông là 2 mặt đường thẳng vuông góc và giao nhau tại trung điểm của từng đường.

Bạn đang xem: Công thức tính đường chéo hình vuông lớp 5

2. Tính chất đường chéo hình vuông

Tính chất của đường chéo hình vuông đa phần thể hiện tại qua phương pháp tính của nó. Phụ thuộc vào tính hóa học của hình vuông ta thấy đường chéo hình vuông có 2 tính chất:

Giao điểm của 2 đường chéo trong hình vuông đó là tâm của đường tròn nội tiếp cùng ngoại tiếp hình vuông. 1 đường chéo hình vuông sẽ chia hình vuông thành 2 phần có diện tích bằng nhau, với 2 hình sẽ là tam giác vuông cân

3. Vệt hiệu nhận thấy hình vuông

Hình chữ nhật có hai cạnh kề đều bằng nhau Hai đường chéo cánh của hình chữ nhật vuông góc cùng nhau là hình vuông vắn Hình thoi có một góc vuông Hình thoi gồm hai đường chéo cánh bằng nhau

4. Cách làm tính đường chéo hình vuông

Trong một hình vuông vắn có 2 mặt đường chéo. Theo đặc thù của hình vuông, nhị đường chéo cánh hình vuông đều bằng nhau và một đường chéo cánh hình vuông đã chia hình vuông thành nhị phần có diện tích s bằng nhau chính là 2 tam giác vuông cân. Như vậy thì đường chéo cánh hình vuông chính là cạnh huyền của 2 tam giác vuông cân đó. Để tính đường chéo cánh hình vuông ta áp dụng định lý Pi-ta-go vào tam giác vuông.

Gọi cạnh hình vuông vắn là a, đường chéo cánh là b ta có:

Áp dụng định lý Pytago: b =


5. Ví dụ phương pháp tính đường chéo hình vuông

a) Một hình vuông vắn có cạnh bởi 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng: 6cm, √18cm, 5cm, xuất xắc 4cm?

b) Đường chéo của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông vắn đó bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm giỏi 4/3dm?

Bài giải:

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go trong hình vuông vắn ABC, ta có:

AC² = AB² + BC² = 3² + 3² = 18

=> AC = √18 cm

Vậy đường chéo cánh của hình vuông vắn bằng √18 centimet .

b) Tương tự, cũng vận dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, nhưng bài xích này đến độ dài đường chéo, tức AC = 2dm, tính cạnh AB.

Ta có: AC² = AB² + BC² = 2AB (vì AB = BC)

=> AB² =

*

=> AB = √2

Vậy cạnh hình vuông bằng √2dm.

6. Bài xích tập tính đường chéo hình vuông

Bài 1. Cho hình vuông vắn ABCD có cạnh a = 5cm, tính đường chéo AC, BD?

Bài 2. Cho hình vuông ABCD bao gồm đường chéo cánh bằng 10√2 cm, tính độ dài các cạnh của hình vuông?

Đường chéo hình vuông là hai tuyến đường thẳng vuông góc với giao nhau trên trung điểm của từng đường. Vậy phương pháp tính đường chéo cánh hình vuông là gì? Mời chúng ta lớp 8, lớp 9 cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé.

1. Đường chéo hình vuông là gì?

Hình tứ giác bao gồm 4 góc vuông, 4 cạnh bởi với nhau là hình vuông

Đường chéo cánh hình vuông là 2 mặt đường thẳng vuông góc cùng giao nhau tại trung điểm của từng đường.

Xem thêm: Hàng Trăm Học Viên Sôi Nổi “ Đánh Thức Ý Nghĩa Cuộc Đời Ckcn

2. đặc thù đường chéo cánh hình vuông

Tính chất của đường chéo cánh hình vuông đa phần thể hiện tại qua bí quyết tính của nó. Phụ thuộc vào tính hóa học của hình vuông vắn ta thấy đường chéo hình vuông tất cả 2 tính chất:

Giao điểm của 2 đường chéo cánh trong hình vuông đó là tâm của mặt đường tròn nội tiếp với ngoại tiếp hình vuông. 1 đường chéo hình vuông đang chia hình vuông thành 2 phần có diện tích s bằng nhau, và 2 hình chính là tam giác vuông cân

3. Vết hiệu phân biệt hình vuông

Hình chữ nhật có hai cạnh kề đều bằng nhau Hai đường chéo cánh của hình chữ nhật vuông góc với nhau là hình vuông Hình thoi có một góc vuông Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau

4. Phương pháp tính đường chéo hình vuông

Trong một hình vuông có 2 đường chéo. Theo tính chất của hình vuông, hai đường chéo cánh hình vuông đều bằng nhau và một đường chéo hình vuông đang chia hình vuông vắn thành nhì phần có diện tích bằng nhau chính là 2 tam giác vuông cân. Do đó thì đường chéo hình vuông đó là cạnh huyền của 2 tam giác vuông cân nặng đó. Để tính đường chéo cánh hình vuông ta áp dụng định lý Pi-ta-go vào tam giác vuông.

Gọi cạnh hình vuông là a, đường chéo là b ta có:

Áp dụng định lý Pytago: b =


5. Ví dụ cách tính đường chéo hình vuông

a) Một hình vuông có cạnh bởi 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng: 6cm, √18cm, 5cm, tốt 4cm?

b) Đường chéo của một hình vuông vắn bằng 2dm. Cạnh của hình vuông vắn đó bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm giỏi 4/3dm?

Bài giải:

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go trong hình vuông vắn ABC, ta có:

AC² = AB² + BC² = 3² + 3² = 18

=> AC = √18 cm

Vậy đường chéo cánh của hình vuông bằng √18 centimet .

b) Tương tự, cũng vận dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, nhưng bài bác này đến độ dài con đường chéo, tức AC = 2dm, tính cạnh AB.

Ta có: AC² = AB² + BC² = 2AB (vì AB = BC)

=> AB² =

=> AB = √2

Vậy cạnh hình vuông vắn bằng √2dm.

6. Bài tập tính đường chéo cánh hình vuông

Bài 1. Cho hình vuông ABCD bao gồm cạnh a = 5cm, tính đường chéo cánh AC, BD?

Bài 2. Cho hình vuông vắn ABCD có đường chéo cánh bằng 10√2 cm, tính độ dài những cạnh của hình vuông?

Bài 3. cho tam giác vuông cân nặng ABC trên A, gồm cạnh AC bởi 7cm. Vẽ hình vuông vắn ABCD. Tính độ lâu năm đường chéo của hình vuông ABCD bắt đầu vẽ.