Công thức tính giá trị trung bình

     

Công thức tính quý hiếm trung bình: (overline x = dfracn_1x_1 + n_2x_2 + ... + n_kx_kn)


Bạn đang xem: Công thức tính giá trị trung bình

*
*
*
*
*
*
*
*

Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của $40$ thửa ruộng thí nghiệm bao gồm cùng diện tích được trình bày trong bảng số liệu sau:


*

Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của $40$ thửa ruộng thí nghiệm bao gồm cùng diện tích được trình diễn trong bảng số liệu sau:


*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Các Gói 3G 1 Ngày Mobifone 1 Ngày Giá Chỉ Từ 3K 5K 7K 10K

Sản lượng lúa (đơn vị là tạ) của $40$ thửa ruộng thí nghiệm gồm cùng diện tích s được trình bày trong bảng số liệu sau:


*

Cho chủng loại số liệu thống kê lại (left 1;2;3;4;5;6;7;8;9 ight.) Tính (gần đúng) độ lệch chuẩn của mẫu mã số liệu trên?


Huyết áp tối thiểu tính bởi mmHg của 2750 bạn lớn (nữ) như sau.

Huyết áp

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

Người

8

8

90

186

394

464

598

431

315

185

46

25

 Số trung bình cùng và phương không đúng của bảng trên là.


Tại Hà Nội, giá chỉ nước sinh hoạt được xem như bảng sau (Đơn vị tính: đồng/(m^3))

Một hộ gia đình tiêu thụ hết 40 (m^3) nước một tháng thì số tiền nên trả là


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.