Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng anh là gì

     
GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:cửa hàng trách nát nhiệm hữu hạn một thành viên
English translation:One member limited liability company / One member co., Ltd
Entered by:This person is a ingamemobi.com Certified PRO in English to lớn VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a ingamemobi.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Nguyen Thai

Bạn đang xem: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tiếng anh là gì

01:37 Aug 5, 2008
Vietnamese to English translationsBus/Financial - Business/Commerce (general) / Names
Vietnamese term or phrase: công ty chúng tôi trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Mọi người đáp án dùm chiếc term này sang giờ đồng hồ Anh với.Tks
Non-logged-in visitorKudoZ activityQuestions: 2 (31 open)Answers: 0", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Kinny
One thành viên limited liability company / One thành viên co., Ltd
Explanation:...........

*

This person is a ingamemobi.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a ingamemobi.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen ThaiVietnamLocal time: 03:57

Summary of answers provided
5 +2One thành viên limited liability company / One thành viên teo., LtdThis person is a ingamemobi.com Certified PRO in English to VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means to be a ingamemobi.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Nguyen Thai

Xem thêm: Nộp Hồ Sơ Bao Lâu Thì Được Gọi Phỏng Vấn, Nộp Hồ Sơ Xin Việc Bao Lâu Được Gọi Phỏng Vấn

*

*

*

*

*
Vietnamese