Để nhập dữ liệu vào một ô ta thực hiện

     
Excel mang lại ingamemobi.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm nhâm thìn Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Bạn có một số tùy chọn lúc bạn muốn nhập dữ liệu thủ công trong Excel. Bạn có thể nhập dữ liệu vào trong 1 ô, một vài ô cùng một lúc hoặc vào các ô thuộc trang tính một lúc. Dữ liệu mà bạn nhập vào có thể là số, văn bản, ngày tháng hoặc thời gian. Bạn có thể định dạng dữ liệu theo nhiều cách khác nhau. Và có một số thiết đặt mà bạn có thể điều chỉnh để giúp cho việc nhập dữ liệu dễ dàng hơn đối với bạn.

Bạn đang xem: Để nhập dữ liệu vào một ô ta thực hiện


Quan trọng: Nếu bạn ko thể nhập tuyệt sửa dữ liệu vào một trang tính, nó có thể đã được bạn tốt người nào đó bảo vệ để ngăn không cho dữ liệu vô tình bị cố kỉnh đổi. Bên trên trang tính được bảo vệ, bạn có thể chọn các ô để coi dữ liệu, tuy vậy bạn sẽ ko thể nhập thông tin vào các ô đã bị khóa. Vào hầu hết các trường hợp, bạn tránh việc loại bỏ bảo vệ khỏi trang tính trừ khi bạn được người đã tạo ra nó chất nhận được làm như vậy. Để bỏ bảo vệ trang tính, hãy bấm Bỏ bảo vệ Trang tính vào nhóm Thay đổi trên tab Xem lại. Nếu mật khẩu đã được đặt lúc áp dụng bảo vệ trang tính, trước tiên bạn phải nhập mật khẩu đó để bỏ bảo vệ trang tính.


Nhập văn bản giỏi số vào một ô

Trên trang tính, hãy bấm vào một ô.

Nhập số hoặc văn bản bạn muốn nhập, rồi thừa nhận ENTER hoặc TAB.

Để nhập tài liệu trên một dòng mới trong một ô, hãy nhập ngắt dòng bằng phương pháp nhấn ALT+ENTER.


Nhập số có dấu thập phân cố định

Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

Chỉ Excel 2007: bấm vào nút ingamemobi.com Office , , rồi nhấn vào Tùy Excel chọn.

Hãy bấm Nâng cao và sau đó dưới Tùy chọn Sửa, hãy chọn Tự động chèn dấu thập phân.

Trong hộp Địa điểm, hãy nhập số dương mang đến các chữ số ở mặt phải của dấu thấp phân hoặc số âm mang lại các chữ số ở bên trái của dấu thập phân.

Ví dụ: nếu bạn nhập 3 vào trong hộp Địa điểm rồi nhập 2834 trong một ô, giá trị sẽ xuất hiện là 2.834. Nếu bạn nhập -3 vào trong hộp Địa điểm rồi nhập 283, giá trị sẽ là 283000.

Trên trang tính, hãy bấm vào một ô, rồi nhập số mà bạn muốn.

Dữ liệu mà bạn đã nhập vào các ô trước lúc chọn tùy chọn Số thập phân cố định ko bị hình ảnh hưởng.

Để tạm thời ghi đè tùy chọn Số thập phân cố định, hãy nhập dấu thập phân khi bạn nhập số.


Nhập ngày tháng hoặc thời gian vào một ô

Trên trang tính, hãy bấm vào một ô.

Hãy nhập ngày tháng tốt thời gian như sau:

Để nhập thời hạn dựa trên đồng hồ 12 giờ, hãy nhập thời gian có dấu phương pháp theo sau, rồi nhập s hoặc c sau thời hạn đó; ví dụ:9:00 c. Giả dụ không, Excel vẫn nhập thời hạn dưới dạng SA.

Để nhập ngày và giờ hiện tại tại, thừa nhận Ctrl+Shift+; (dấu chấm phẩy).

Khi bạn nhập ngày tháng tuyệt thời gian vào một ô, nó sẽ xuất hiện theo định dạng ngày tháng hoặc thời gian mặc định mang lại máy tính của bạn hoặc theo định dạng đã được áp dụng đến ô đó trước lúc bạn nhập vào ngày tháng hoặc thời gian. Định dạng ngày tháng hay thời gian mặc định được dựa bên trên các thiết đặt ngày tháng và thời gian trong hộp thoại Tùy chọn Vùng và Ngôn ngữ (Pa-nen Điều khiển, Đồng hồ, Ngôn ngữ và Vùng). Nếu các thiết đặt này trên máy tính của bạn đã được cụ đổi, ngày tháng và thời gian trong sổ làm việc của bạn mà chưa được định dạng bằng cách dùng lệnh Định dạng Ô sẽ được hiển thị theo các thiết đặt đó.

Để áp dụng định dạng ngày tháng tuyệt thời gian mặc định, hãy bấm vào ô có chứa giá trị ngày tháng hoặc thời gian rồi nhấn Ctrl+Shift+# hoặc Ctrl+Shift+
.


Bằng cách tạo nên nhiều trang tính hiện hoạt cùng lúc, chúng ta cũng có thể nhập dữ liệu mới hoặc biến hóa dữ liệu hiện bao gồm trên một trong những các trang tính và những thay đổi đó đã được vận dụng cho cùng các ô trên toàn bộ các trang tính được chọn.

Hãy bấm vào tab của trang tính đầu tiên chứa dữ liệu bạn muốn sửa. Sau đó giữ Ctrl trong khi bấm vào các tab của các trang tính khác mà bạn muốn đồng bộ hóa dữ liệu vào đó.

*


Trên trang tính hiện nay hoạt, chọn ô hoặc phạm vi mà bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu hiện gồm hoặc nhập mới.

Trong ô hiện hoạt, hãy nhập dữ liệu mới hoặc sửa dữ liệu hiện có rồi nhấn Enter hoặc Tab để di chuyển vùng chọn thanh lịch ô kế tiếp.

Những gắng đổi đó được áp dụng mang lại tất cả các trang tính mà bạn đã chọn.

Lặp lại bước trước đó đến lúc bạn hoàn tất kết thúc việc nhập giỏi sửa dữ liệu.

Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu một trang tính không được chọn không thể nhìn thấy được, bạn có thể bấm chuột phải vào tab của trang tính đã chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

Khi bạn nhập hay sửa dữ liệu, những nỗ lực đổi đó sẽ tác động đến tất cả các trang tính được chọn và có thể vô tình thay thế dữ liệu mà bạn đã ko có ý định cố kỉnh đổi. Để giúp tránh điều này, bạn có thể coi tất cả các trang tính cùng thời điểm để nhận dạng các xung đột dữ liệu có thể xảy ra.

Trên tab Dạng xem, vào nhóm Cửa sổ, hãy bấm Cửa sổ Mới.

Chuyển lịch sự cửa sổ mới rồi bấm vào trang tính mà bạn muốn xem.

Hãy lặp lại các bước 1 và 2 mang lại mỗi trang tính bạn muốn xem.

Xem thêm: Quy Định Vạch Kẻ Đường Thường Gặp Để Tránh Bị Phạt Oan, Quy Chuẩn Vạch Sơn Kẻ Đường

Trên tab Xem, trong nhóm Cửa sổ, hãy bấm Sắp xếp Tất cả rồi bấm vào tùy chọn mà bạn muốn.

Để chỉ coi các trang tính trong sổ làm việc hiện hoạt, trong hộp thoại Sắp xếp Cửa sổ, hãy chọn hộp kiểm Cửa sổ sổ làm việc hiện hoạt.


Có một số thiết đặt trong Excel mà bạn có thể cầm cố đổi để giúp việc nhập dữ liệu thủ công trở phải dễ dàng hơn. Một số nuốm đổi sẽ tác động đến tất cả các sổ làm việc, một số tác động đến toàn bộ trang tính và một số chỉ tác động đến các ô mà bạn chỉ định.

gắng đổi hướng mang đến phím Enter

Khi bạn nhấn Tab để nhập dữ liệu vào một số ô vào một hàng rồi nhấn Enter ở cuối hàng đó, vùng chọn sẽ di chuyển đến phần đầu hàng kế tiếp theo mặc định.

Việc nhấn Enter sẽ di chuyển vùng chọn đi xuống một ô, và việc nhấn Tab sẽ di chuyển vùng chọn sang mặt phải một ô. Bạn không thể cố đổi hướng di chuyển đến phím Tab, tuy vậy bạn có thể chỉ định một hướng khác cho phím Enter. Việc thế đổi thiết đặt này sẽ tác động đến toàn bộ trang tính, bất kỳ trang tính sẽ mở nào khác, bất kỳ sổ làm việc đang mở nào khác và toàn bộ sổ làm việc mới.

Trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

Chỉ Excel 2007: bấm chuột nút ingamemobi.com Office , , rồi bấm chuột Tùy Excel chọn.

Trong thể loại Nâng cao, mặt dưới Tùy chọn Sửa, hãy chọn hộp kiểm Sau lúc nhấn Enter, di chuyển vùng chọn rồi bấm vào hướng mà bạn muốn trong hộp Hướng.

Thay đổi chiều rộng của cột

Hãy bấm vào ô mà bạn muốn rứa đổi chiều rộng cột.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

*

Bên dưới Kích cỡ Ô, hãy thực hiện một vào các thao tác sau đây:

Để khớp toàn bộ văn bản vào ô đó, hãy bấm Tự động Khớp Chiều rộng Cột.

Để xác định chiều rộng cột lớn hơn, hãy bấm Chiều rộng Cột rồi nhập chiều rộng mà bạn muốn vào hộp Chiều rộng cột.


Lưu ý: Ngoài việc tăng chiều rộng của cột, bạn có thể vậy đổi định dạng của cột đó xuất xắc thậm chí của ô riêng biệt lẻ. Ví dụ: bạn có thể nỗ lực đổi định dạng ngày tháng làm sao cho ngày tháng đó được hiển thị chỉ có tháng và ngày (định dạng "mm/dd"), chẳng hạn như 12/31, hoặc thể hiện một số ở định dạng Khoa học (hàm mũ), chẳng hạn như 4E+08.


Ngắt cái trong ô

Bạn có thể hiển thị nhiều dòng văn bản bên phía trong một ô bằng cách ngắt dòng. Việc ngắt dòng trong ô sẽ ko ảnh hưởng đến các ô khác.

Bấm vào ô bạn muốn ngắt dòng.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Căn chỉnh, hãy bấm Ngắt dòng.

*


Lưu ý: Nếu văn phiên bản là một từ dài, các ký tự sẽ không ngắt loại (từ đó sẽ không được phân tách); cố gắng vào đó, bạn có thể mở rộng lớn cột hoặc sút cỡ phông để xem cục bộ văn bản. Nếu tổng thể văn bạn dạng không hiển thị sau khi chúng ta ngắt cái văn bản, rất có thể bạn phải điều chỉnh độ cao của hàng. Trên tab Trang đầu, trong team Ô, bấm chuột Định dạng, rồi dưới mục Kích cỡ Ô, nhấn vào Tự rượu cồn Khớp Hàng


Để biết thêm thông tin về ngắt cái văn bản, hãy xem bài viết Ngắt dòng văn bản trong ô.

Thay đổi định dạng của số

Trong Excel, định dạng của ô sẽ tách biệt với dữ liệu được giữ giữ vào ô đó. Sự khác biệt về biện pháp hiển thị này có thể có ảnh hưởng đáng kể lúc dữ liệu thuộc dạng số. Ví dụ: lúc một số mà bạn nhập vào được làm tròn, thông thường chỉ có số được hiển thị là được làm tròn. Các phép tính sẽ dùng nhỏ số thực tế được giữ giữ trong ô đó, chứ ko phải là số đã định dạng được hiển thị. Vì thế, các phép tính có thể có vẻ không chính xác bởi làm tròn ở một hoặc nhiều ô.

Sau lúc bạn nhập các con số vào trong một ô, bạn có thể vậy đổi định dạng đó ở ô mà chúng được hiển thị.

Hãy bấm vào ô có chứa các nhỏ số mà bạn muốn định dạng.

Trên tab Trang chủ, trong team Số, hãy bấm chuột mũi tên ở bên cạnh hộp Định dạng Số, rồi bấm định dạng bạn muốn.

Để chọn định dạng số từ danh sách các định dạng khả dụng, hãy bấm Thêm Định dạng Số rồi bấm vào định dạng mà bạn muốn dùng trong danh sách Thể loại.

Định dạng số dưới dạng văn bản

Đối với các số ko được tính toán trong Excel, chẳng hạn như số điện thoại, bạn có thể định dạng chúng dưới dạng văn bản bằng cách áp dụng định dạng Văn bản mang lại các ô trống trước lúc nhập các số đó.

Hãy chọn một ô trống.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Số, hãy bấm mũi tên lân cận hộp Định dạng Số, rồi bấm Văn bản.

Hãy nhập các số mà bạn muốn có vào ô được định dạng.

Các số mà bạn đã nhập vào trước khi áp dụng định dạng Văn bản cho các ô đó phải được nhập lại vào các ô được định dạng. Để nhập lại nhanh các số dưới dạng văn bản, hãy chọn từng ô, nhấn F2 rồi nhấn Enter.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc dìm sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.