Để tự động đánh số trang ta thực hiện

     
" class="title-header">Để khắc số trang trong Word ta cần sử dụng lệnh: A. Lệnh Insert→Page Numbers... B. Lệnh Format→Page Number..

Bạn đang xem: Để tự động đánh số trang ta thực hiện

*

45 điểm

Trần Tiến


Để khắc số trang vào Word ta sử dụng lệnh:A. Lệnh Insert→Page Numbers...B. Lệnh Format→Page Number...C. Lệnh Insert →Bullet and Numbering..D. Không có đáp án

Xem thêm: Tricks Ultraman Fighting Evolution 3 Tienxiu, Tricks Ultraman Fighting Evolution 3 Cho Android

*

Đáp án : AGiải thích hợp :Để khắc số trang trong Word ta cần sử dụng lệnh Insert→Page Numbers...Hộp thoại Page Numbers xuất hiện chọn vị trí của số trong hộp Position, căn lề đến số trang trong vỏ hộp Alignment.