Feed and grow: fish on steam

New fish simulator Feed và Grow! Brvà new simulator / survival PC game! Awesome world to lớn hunt, feed and grow in! Multiplayer và singleplayer out now! Play now via Steam!

New fish simulator Feed & Grow!

Hunt other fish and sea creatures, feed & grow inlớn larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to dive in khổng lồ the mesmerizing world of Feed và Grow.

You watching: Feed and grow: fish on steam

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that"s the main reason for the Early Access. We want khổng lồ chạy thử it together with you & make it more awesome with new game modes, new playable fish và sea creatures, abilities & passives. Cheông chồng it out now!


Controls và basics

It"s quite simple, swyên around, look for food & eat it. You might have to kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swyên through food. To attachồng / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) and cthua kém it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten into lớn something“), bite again lớn release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in đánh giá or forums on Steam!


Описание скоро

Hunt other fish và sea creatures, feed & grow into larger beasts!Feed & Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to lớn dive in to lớn the mesmerizing world of Feed and Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that"s the main reason for the Early Access. We want lớn thử nghiệm it together with you và make it more awesome with new game modes, new playable fish và sea creatures, abilities & passives. Cheông chồng it out now!


Controls và basics

It"s quite simple, swyên around, look for food & eat it. You might have to lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) & swlặng through food. To attack / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) & close it (release button) in front of something killable. In case you get stuông chồng („bitten into lớn something“), bite again to lớn release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!


Beschreibung bald verfügbar

Hunt other fish và sea creatures, feed & grow inkhổng lồ larger beasts!Feed and Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor & straight away you are ready lớn dive in khổng lồ the mesmerizing world of Feed và Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer and that"s the main reason for the Early Access. We want to lớn demo it together with you và make it more awesome with new game modes, new playable fish và sea creatures, abilities and passives. Chechồng it out now!


Controls and basics

It"s quite simple, swim around, look for food and eat it. You might have sầu to kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swim through food. To attaông xã / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) & cthua it (release button) in front of something killable. In case you get stuông chồng („bitten inlớn something“), bite again to release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in Reviews or forums on Steam!


Opis już wkrótce

Hunt other fish & sea creatures, feed & grow inkhổng lồ larger beasts!Feed & Grow: Fish is an animal survival simulator in an amazing sea world. Start as Bibos or Raptor and straight away you are ready to lớn dive sầu in khổng lồ the mesmerizing world of Feed và Grow.

Full release date? Play beta now!

At the moment the game is available via Steam on Early Access. It will include multiplayer và that"s the main reason for the Early Access. We want to demo it together with you & make it more awesome with new game modes, new playable fish và sea creatures, abilities & passives. Chechồng it out now!


Controls and basics

It"s quite simple, swyên around, look for food and eat it. You might have lớn kill it first though.

- Rotate - Forward - Backward - Sprint - Bite - Eat – Menu / Pause Few helpful insights You can eat small tasty shrimps too – especially helpful for little „baby“ fish To eat, open your mouth (hold Right Mouse button) and swyên ổn through food. To attaông xã / bite, open your mouth (hold Left Mouse button) & cthua it (release button) in front of something killable. In case you get stuck („bitten inkhổng lồ something“), bite again lớn release yourself. You can kill all kinds of fish, except for the ones of your own kind.

Should we add another tip? Tell us in reviews or forums on Steam!


Nová hra o rybkách – simulátor Feed & Grow

Vydaj sa na lov rýb a ďalších morských tvorov a staň sa väčšou rybou! Feed and Grow: Fish je zvierací simulátor o prežitie v úžasnom podmorskom svete. Začínaš ako Bibos alebo Raptor a hneď môžeš skočiť vị fantastického sveta Feed and Grow.

Kedy vyjde plná hra? Hraj cez Steam!

Momentálne je hra dostupná cez Steam mãng cầu Early Access. Bude zahŕňať multiplayer a lớn je aj hlavný dôvod pre Early Access. Chceme ju otestovať spolu s vami a spraviť ju ešte úžasnejšiu s novýngươi hernýmày mechanikamày, novýmày hrateľnýngươi rybkamày a morskými tvormi, schopnosťamày a pasívkami. Beta verzia by mala výjsť v priebehu Vianoc 2015!


Ovládanie a základy hry

Veľngươi jednoduché, plávaj po svete, hľadaj jedlo a zjedz ho. Možno ho však budeš musieť najprv zabiť.

- Otáčanie - Dopredu - Dozadu <Ľavý Shift> - Šprint <Ľavé tlačítko myši> - Hrýzť - Jesť – Menu / Pauza Pár nápomocných tipov Môžeš jesť aj malé krevetky – tip najmä pre malé začínajúce rybky. Aby mê mẩn potravu zjedol, otvor ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a preplávaj cez jedlo. Aby đam mê zaútočil / hrýzol, otvor ústa (podrž Ľavé tlačítko myši) a zatvor ich (pusti tlačítko) pred niečím, čo sa dá zabiť. Ak sa zasekneš (ostaneš „zahryznutý v niečom“), hryzni ešte raz a koristi sa pustíš. Môžeš zabíjať všetky druhy rýb, okrem svojho (druh, za ktorý hráš).

Mali by sme pridať ďalší tip? Napíš nám na Steame!


Nová hra o rybkách – simulátor Feed & Grow

Vydej se mãng cầu lov ryb a dalších morských tvorů a staň se větší rybou! Feed & Grow: Fish je zvířecí simulátor o přežití v úžasným podmořským světe. Začínáš jako Bibos nebo Raptor a hned můžeš skočit bởi fantastických vod Feed & Grow.

See more: Top Những Game Online Hay Nhất 2015, Top 10 Game Bắn Súng Hay Nhất Tháng 3/2015

Kdy výjde plná hra?

Momentálně je hra dostupná cez Steam v Early Access. Bude v ní multiplayer a lớn je taky hlavní důvod pro Early Access. Chceme jí otestovat spolu s váma a spravit ju ješte úžasnejší s novýmày hernými mechaniky, novýma hratelnýma rybkama a mořskýma tvorma, schopnostma a pasívkangươi. Beta verzie by mala vyjít v průběhu Vánoc 2015.


Ovládaní a základy hry

Velice jednoduché, plávej po světe, hledej jídlo a sněz ho. Možná ho však budeš muphối nejprve sầu zache.

- Otáčaní - Vpřed - Vzad - Šprint - Kousat - Jíst – Menu / Pauza Pár nápomocných tipů Můžeš jíst i malé krevetky – dobrý tip pro malé začínajíci rybky. Aby jđắm say potravu sněz, otevři ústa (podrž Pravé tlačítko myši) a prepluj skrz jídlo. Aby jmê mệt zaútočil / kousal, otevři ústa (podrž Levé tlačítko myši) a zavři je (pusti tlačítko) před nečím, co se dá zache. Ak se zasekneš (ostaneš „zakousnutý v něčem), kousni ješte jednou a kořisti jse pustíš. Můžeš zabíjet všechny druhy ryb, kromě toho svého (druh, za kterej hráš).

Měli by jsme přidať další tip? Napíš nám na Steamu!


Love it! I find it lớn be extremely fun, and I cannot wait till multiplayer"s out!

A very unique twist to the survival game. I really enjoyed the game & got fairly high in màn chơi.

Really a great game, và great idea. i can"t wait for multiplayers mode. 5/5


Feed and Grow is a brvà new game based in an amazing sea world. You play as a fish & your goal is khổng lồ hunt other fish. As the name goes, feed và grow! :)

In development

The game is in the early development stage at the moment và we have sầu fun plans for it. Aước ao the most anticipated updates is the multiplayer version (&, boy our local network thử nghiệm version is soooo much fun :) ). Stay tuned for more updates, coming very very soon.

Goals

Online Multiplayer Local network multiplayer is already working and will be available too, once we finish the online version.New maps and quality game modes on top of current survival modeDeadmatch, Team deadmatch, Steal the flag, Capture spawn area or even a fun "zombie?" infection-run/swim-for-your-lifeA lot of more diversity, more fish species và other sea creaturesUnique special attacks, abilities and passive effects to lớn certain species.

Meet the bros


*
*

Feed and Grow game is made by a team of two brothers, Robert (programming), Dominik (graphics), we"re from Slovatê (EU). Any reply or message is directly from us và we"re excited lớn meet you all in Feed and Grow world :)

The whole game is custom made by us, from the idea through graphics, 3 chiều models, gameplay physics lớn the website here :)

Multiplayer version release date?

Fingers crossed (or fingers on the keyboard :) in December 2015 :) We"re working hard lớn get it all up and ready.

If there"s anything you want lớn tell us, we"re more than happy lớn hear from you - email, Facebook or GameJolt are pretty fine to contact us :) và we value every word from you, guys.

Also, we want to lớn say a big thanks lớn the amazing crowd at GameJolt, all the tín đồ videos, commenters on multiple sites for their great help, tips và awesome tư vấn so far!


*

Feed và Grow: Fish

Animal survival PC game in an amazing undersea world

Let"s be friends!

Terms & Conditions and Privacy policy

Feed và Grow 2021 | All rights reserved | Web kiến thiết by Miss Marketing


We are using cookies to lớn give you the best experience on our trang web.

See more: Cách Chơi Game Thời Trang Cô Dâu Đẹp, Game Tuần Lễ Thời Trang Cô Dâu

You can find out more about which cookies we are using or switch them off in settings.