Filter Trong Excel Là Gì

Excel đến ingamemobi.com 365 Excel mang lại ingamemobi.com 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel for ipad tablet Excel for iPhone Excel mang đến máy tính bảng Android Excel cho điện thoại Android Xem thêm...Ít hơn
*

Trong ví dụ tiếp sau đây, Shop chúng tôi sẽ sử dụng bí quyết =FILTER(A5:D20;C5:C20=H2;"") nhằm trả về toàn bộ bạn dạng ghi mang lại Apple, nhỏng được chọn trong ô H2 cùng trường hợp không tồn tại táo, hãy trả về chuỗi trống ("").

Bạn đang xem: Filter trong excel là gì

*


Hàm FILTER lọc một mảng dựa vào mảng Boolean (True/False).

=FILTER(array,include,)

Đối số

Mô tả

array

Bắt buộc

Mảng hoặc dải ô phải lọc

include

Bắt buộc

Mảng Boolean có độ cao tuyệt chiều rộng lớn giống như với mảng vẫn chọn

Tùy chọn

Giá trị nhằm trả về nếu như các cực hiếm vào mảng được bao gồm phần đa trống (cỗ lọc không trả về công dụng nào)


Lưu ý: 

Mảng có thể được gọi là một trong mặt hàng giá trị, một cột quý hiếm hoặc là sự việc kết hợp thân những hàng với cột quý hiếm. Trong ví dụ bên trên, mảng mối cung cấp mang lại bí quyết FILTER của chúng tôi là dải ô A5:Dtrăng tròn.

Xem thêm: Hướng Dẫn 2 Cách Xem Con Vật 3D Trên Google Bằng Điện Thoại Đơn Giản

Nếu ngẫu nhiên cực hiếm làm sao của đối số include là lỗi (#N/A, #VALUE, v.v.) hoặc không thể chuyển đổi thành Boolean, hàm FILTER sẽ trả về lỗi.


Ví dụ

FILTER được sử dụng nhằm trả về những tiêu chí

Trong ngôi trường đúng theo này, Shop chúng tôi sử dụng tân oán tử nhân (*) nhằm trả về toàn bộ giá trị trong dải ô mảng (A5:D20) gồm đựng Táo ở trong khu vực Phía đông: =FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"").

*

FILTER được áp dụng để trả về nhiều tiêu chí với sắp xếp

Trong ngôi trường phù hợp này, công ty chúng tôi thực hiện hàm FILTER trước đó cùng rất hàm SORT nhằm trả về tất cả giá trị vào dải ô mảng (A5:D20) bao gồm đựng Táo nằm trong khu vực Phía đông, rồi sắp xếp Đơn vị theo thiết bị tự giảm dần: =SORT(FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)*(A5:A20=H2);"");4;-1)

*

Trong trường đúng theo này, chúng tôi sử dụng hàm FILTER cùng rất tân oán tử cộng (+) để trả về toàn bộ giá trị trong dải ô mảng (A5:D20) bao gồm chứa Táo HOẶC trực thuộc khoanh vùng Phía đông, rồi thu xếp Đơn vị theo trang bị từ bỏ giảm dần: =SORT(FILTER(A5:D20;(C5:C20=H1)+(A5:A20=H2);"");4;-1)

*

Lưu ý rằng không hàm làm sao thử dùng tmê say chiếu tuyệt vời do bọn chúng chỉ mãi mãi trong một ô với đang tràn kết quả của chính mình sang trọng những ô ở bên cạnh.

quý khách hàng đề nghị thêm trợ giúp?

quý khách hàng luôn hoàn toàn có thể hỏi một Chuyên Viên vào Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.