Link download windows and ghost windows latest 2020

Ghost Windows 8.1 Pro SP3

Đã thêm bộ font Abc, Vni không thiếu thốn không bị lỗi tiếng Việt, Office năm 2016 đã được tối ưu chuẩn văn phòng.Đã nhảy Net Framwork 3.5Windows cùng Office chưa được kích hoạt sẵn. Các bạn cũng có thể crack dùng tool trên C:Active hoặc sử dụng key để kích hoạtBản ghost không cá thể hóa bất kì thành phần nào.

Hình hình ảnh bản Ghost Windows 8.1 Pro SP3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*