GỌI ĐIỆN TỪ MÁY TÍNH TỚI ĐIỆN THOẠI MIỄN PHÍ BẰNG PHẦN MỀM

1: https://globfone.com/call-phone/ trang này hằng ngày hotline được 1 cuộc thời hạn 1 phút 5 giây

2: https://www.poptox.com/

3: https://call2friends.com/

4: https://ievaphone.com/

5: https://www.zlookup.com/ trang này mỗi ngày đc hotline 2 cuộc, từng cuộc 58s

6: https://www.sendatext.co/ 

7: https://www.letsbrik.co/

8. https://www.letsbrik.co/ trang này 4 cuộc Gọi mỗi ngày, từng cuộc Call kéo dãn dài 44s

Có một số ít trang ko Gọi được hoặc giới hạn thời hạn Điện thoại tư vấn, các bạn vào các trang, dùng đc trang nào thì sử dụng nhé!