Hạch toán đầu tư vào công ty con

Đầu bốn vào chủ thể nhỏ là mô hình đầu tư lâu năm của khách hàng. Tại nội dung bài viết trước họ đã tìm hiểu về cácngôn từ của kế toán thù khoản đầu tư vào đơn vị con. Ở bài viết này, bọn chúng tôiđang liên tục hỗ trợ ngôn từ của lại của mô hình kế toán thù này chính là một vài chế độ lúc hạch tân oán khoản chi tiêu vào công ty bé.

You watching: Hạch toán đầu tư vào công ty con

*

1. Nội dung khoản đầu tư chi tiêu vào chủ thể con

2. Một số phép tắc Lúc hạch toán khoản đầu tư vào công ty con

.- Vốn đầu tư chi tiêu vào đơn vị nhỏ phải được đề đạt theo giá nơi bắt đầu, bao hàm giá chỉ cài đặt cộng (+) các ngân sách tải (nếu như có), như: Chi phí môi giới, thanh toán giao dịch, lệ phí, thuế với giá thành Ngân sản phẩm...- Kế toán thù bắt buộc mngơi nghỉ sổ chi tiết theo dõi và quan sát khoản đầu tư chi tiêu vào từng chủ thể con theo mệnh giá chỉ, giá thực tế mua CP, chi phí thực tiễn đầu tư chi tiêu vào những chủ thể con...-. Phải hạch toán không hề thiếu, đúng lúc những khoản thu nhập từ bỏ cửa hàng nhỏ (lãi CP, lãi kinh doanh) của năm tài thiết yếu vào báo cáo tài bao gồm riêng của chúng ta chị em. Cổ tức, lợi nhuận được chia tự đơn vị bé được hạch toán vào lệch giá hoạt động tài bao gồm thường niên của doanh nghiệp người mẹ.Để phản ánh tình hính đầu tư vào đơn vị con, kế toán thù sử dụng Tài khoản 221 - Đầu tư vào đơn vị conNội dung, kết cấu của Tài khoản này hệt như sau :Bên Nợ:Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con tăng.Bên Có:Giá trị thực tế những khoản đầu tư chi tiêu vào đơn vị nhỏ giảm.Số dư bên Nợ:Giá trị thực tế các khoản chi tiêu vào công ty nhỏ hiện nay gồm của người tiêu dùng bà mẹ.Tài khoản 221 - Đầu bốn vào cửa hàng bé, gồm 2 tài khoản cung cấp 2:Và những TK liên quan: TK111,112, 222,228,....*Phương thơm pháp hạch toán thù một số trong những nhiệm vụ tài chính công ty yếu(1) Khi đơn vị mẹ tải cổ phiếu hoặc đầu tư chi tiêu vào chủ thể bé bởi chi phí theo cam kết góp vốn đầu tư chi tiêu, hoặc sở hữu khoản đầu tư chi tiêu trên cửa hàng bé, địa thế căn cứ vào khoản chi phí thực tiễn chi tiêu vào công ty nhỏ, ghi:Nợ TK 221 - Đầu tứ vào chủ thể conCó TK 111 - Tiền mặt; hoặcCó TK 112 - Tiền gửi Ngân hàngCó TK 341 - Vay dài hạn.Đồng thời mở sổ chi tiết nhằm theo dõi và quan sát từng nhiều loại cổ phiếu theo mệnh giá chỉ (trường hợp đầu tư chi tiêu vào công ty con bằng sở hữu cổ phiếu của người sử dụng con).(2) Nếu có ngân sách tạo ra về biết tin, môi giới, giao dịch mua, chào bán trong quy trình tải cổ phiếu, hoặc tiến hành đầu tư chi tiêu vào công ty nhỏ, ghi:Nợ TK 221 - Đầu bốn vào chủ thể conCó những TK 111, 112, ...

See more: Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Foxit Reader, Cách Dùng Phần Mềm Foxit Reader Đọc File Pdf

(3) Trường hòa hợp chuyển khoản qua ngân hàng chi tiêu vào cửa hàng link, liên doanh, qui định tài chính thành khoản đầu tư vào công ty con, ghi:Nợ TK 221 - Đầu tứ vào cửa hàng conCó TK 222 - Vốn góp liên doanh, hoặcCó TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kếtCó TK 228 - Đầu tư dài hạn khácCó TK 121 - Đầu tư bệnh khân oán thời gian ngắn .(4) Cuối năm tài thiết yếu nhận được thông báo phân chia cổ tức, lãi kinh doanh, hoặc nhận ra tiền về các khoản lãi được chia tự chủ thể nhỏ, ghi:Nợ TK 111, 112Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng hàng; hoặcNợ TK 221 - Đầu bốn vào chủ thể bé (Trường đúng theo lãi được phân chia để lại tăng vốn đầu tư vào cửa hàng bé - nếu như có)Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài bao gồm.(5) khi chuyển đổi khoản đầu tư chi tiêu vào công ty bé thành khoản chi tiêu vào cửa hàng link, hoặc đổi mới khoản chi tiêu là luật pháp tài chủ yếu, ghi:Nợ TK 121 - Đầu tứ bệnh khân oán ngắn thêm hạnNợ TK 223 - Đầu tứ vào công ty liên kếtNợ TK 228 - Đầu tứ dài hạn khácCó TK 221 - Đầu bốn vào cửa hàng con.

See more: Apple Iphone 11 Pro Max 64Gb, Apple Iphone 11 Pro Max : Target

(6) lúc tịch thu, thanh khô lý vốn chi tiêu vào cửa hàng bé, tạo nên lỗ về thu hồi vốn chi tiêu, ghi:Nợ những TK 111, 112Nợ TK 131 - Phải thu khách hàngNợ TK 635 - túi tiền tài chính (so với các khoản lỗ đầu tư thiết yếu thu hồi)Có TK 221 - Đầu tư vào chủ thể bé.(7) Khi tịch thu, tkhô cứng lý vốn chi tiêu vào công ty con, phát có lãi về thu hồi vốn chi tiêu, ghi:Nợ những TK 111, 112Nợ TK 138 - Phải thu khácCó TK 221 - Đầu tứ vào cửa hàng conCó TK 515 - Doanh thu vận động tài chủ yếu (đối với những khoản chênh lệch lãi chi tiêu thu hồi)