Hạch toán lợi nhuận sau thuế

     

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp theo TT 200. Khoản lợi nhuận sau thuế không phân phối của doanh nghiệp phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và thực trạng phân phân tách lợi nhuận hoặc cách xử lý lỗ của doanh nghiệp. Vậy, kế toán đang hạch toán khoản này như vậy nào? Kế toán tp. Hà nội sẽ phía dẫn những bạn Cách hạch toán lợi tức đầu tư sau thuế chưa triển lẵm theo TT 200.

Bạn đang xem: Hạch toán lợi nhuận sau thuế


*

Cách hạch toán lợi tức đầu tư sau thuế chưa bày bán theo TT 200


Mời các bạn theo dõi bài viết.

Tài khoản sử dụng.

Theo Thông bốn 200, để hạch toán lợi tức đầu tư sau thuế chưa bày bán theo TT 200, chúng ta sử dụng TK 421.

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế không phân phối: Là tài khoản dùng để làm phản ánh kết quả marketing (lãi, lỗ) sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân phân chia lợi nhuận hoặc cách xử lý lỗ của DN.

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo TT 200.

Kế toán hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến khoản lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối rõ ràng như sau:

Cách hạch toán roi sau thuế chưa phân phối CUỐI KỲ KẾ TOÁN.

Cuối kỳ kế toán, kế toán thực hiện kết gửi kết quả vận động kinh doanh, hạch toán 2 trường hòa hợp phát sinh:

– Trường đúng theo lãi, hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá khoản lãi

Có TK 4212: Trị giá bán khoản lãi.

– Trường phù hợp lỗ, hạch toán:

Nợ TK 4212: Trị giá chỉ khoản lỗ

Có TK 911: Trị giá chỉ khoản lỗ.

Cách hạch toán lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối khi DN bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu từ lợi nhuận vận động kinh doanh.

Trường phù hợp DN không phải là công ty cổ phần khi quyết định bổ sung cập nhật vốn chi tiêu của chủ thiết lập từ lợi nhuận vận động kinh doanh (phần lợi nhuận vướng lại của doanh nghiệp), hạch toán:

Nợ TK 421: Trị giá khoản vốn chi tiêu bổ sung

Có TK 4118: Trị giá bán khoản vốn chi tiêu bổ sung.

Cách hạch toán lợi tức đầu tư sau thuế chưa triển lẵm khi trả cổ tức, roi được chia cho những chủ sở hữu.

– khi có đưa ra quyết định hoặc thông tin trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho những chủ sở hữu, hạch toán:

Nợ TK 421: Trị giá chỉ khoản cổ tức, roi trả cho các chủ sở hữu

Có TK 3388: Trị giá chỉ khoản cổ tức, roi trả cho những chủ sở hữu (chưa trả).

– lúc DN triển khai trả tiền cổ xưa tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu, hạch toán:

Nợ TK 3388: Trị giá khoản cổ tức, lợi tức đầu tư trả cho các chủ sở hữu

Có các TK 111, 112,…: Trị giá khoản cổ tức, lợi nhuận trả cho những chủ sở hữu(số tiền thực trả).

Cách hạch toán lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp khi Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Khi công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu (phát hành thêm cp từ nguồn roi sau thuế không phân phối) hạch toán:

Nợ TK 421: Trị giá tạo ra cổ phiếu

Nợ TK 4112: Trị giá chỉ số chênh lệch giữa giá kiến tạo thấp hơn mệnh giá (nếu có)

Có TK 4111: Mệnh giá bán cổ phiếu

Có TK 4112: Trị giá bán số chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn nữa mệnh giá bán (nếu có).

Cách hạch toán lợi tức đầu tư sau thuế chưa triển lẵm khi DN tạm trích quỹ từ bỏ kết quả hoạt động kinh doanh.

Khi doanh nghiệp tạm trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh (phần lợi nhuận vướng lại của DN), hạch toán :

Nợ TK 421: lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối

Có TK 414: Quỹ đầu tư phát triển (trích quỹ đầu tư chi tiêu phát triển)

Có TK 418: những quỹ không giống thuộc vốn chủ sở hữu (trích những quỹ khác)

Có các TK 3531, 3532, 3534: Quỹ khen thưởng, an sinh (trích quỹ khen thưởng, phúc lợi).

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bộ Kích Wifi Mercury, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Bộ Kích Sóng Wifi Tenda A9

Cách hạch toán roi sau thuế chưa cung cấp khi xác định số còn được trích thêm cho các quỹ (phần lợi nhuận vướng lại của DN).

Khi report quyết toán năm được duyệt, kế toán khẳng định số còn được trích thêm vào cho các quỹ(phần lợi nhuận để lại của doanh nghiệp), hạch toán:

Nợ TK 421: lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối

Có TK 414: Quỹ chi tiêu phát triển (trích quỹ đầu tư phát triển).

Có TK 418: những quỹ không giống thuộc vốn chủ cài đặt (trích những quỹ khác)

Có những TK 3531, 3532, 3534: Quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh (trích quỹ khen thưởng, phúc lợi).

Cách hạch toán roi sau thuế chưa trưng bày ĐẦU NĂM TÀI CHÍNH.

Đầu năm tài chính, kế toán triển khai kết gửi lợi nhuận sau thuế không phân phối trong năm này sang roi sau thuế chưa triển lẵm năm trước, hạch toán theo 2 ngôi trường hợp:

– Trường vừa lòng lãi, hạch toán:

Nợ TK 4212: Trị giá chỉ khoản lãi

Có TK 4211: Trị giá bán khoản lãi.

– Trường vừa lòng lỗ, hạch toán:

Nợ TK 4211: Trị giá chỉ khoản lỗ

Có TK 4212: Trị giá chỉ khoản lỗ.

Cách hạch toán roi sau thuế không phân phối trước lúc chuyển doanh nghiệp lớn 100% vốn bên nước thành công ty cổ phần.

 Trước khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn công ty nước thành doanh nghiệp cổ phần, kế toán cách xử trí lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Khi dn có ra quyết định xoá nợ lãi vay, hạch toán:

Nợ TK 335: túi tiền phải trả (lãi vay mượn được xóa)

Có TK 421: Trị giá chỉ phần lãi vay đang hạch toán vào chi phí các kỳ trước ni được xóa

Có TK 635: Trị giá bán phần lãi vay đang hạch toán vào ngân sách chi tiêu tài thiết yếu trong kỳ này.

 Tại thời điểm khẳng định giá trị doanh nghiệp, kế toán tài chính khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn công ty nước tại thời khắc doanh nghiệp 100% Vốn công ty nước chuyển sang doanh nghiệp cổ phần so với cái giá trị thực tiễn phần vốn công ty nước.

Kế toán hạch toán các trường hợp xảy ra như sau:

– Trường thích hợp giá trị thực tế phần vốn công ty nước tại thời điểm DN chuyển thành công ty cổ phần nhiều hơn giá trị thực tế phần vốn đơn vị nước trên thời điểm khẳng định giá trị DN.

Hạch toán số chênh lệch tăng (lãi) nên nộp vào quỹ hỗ trợ sắp xếp dn theo điều khoản của pháp luật:

Nợ TK 421: lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối

Có TK 3385: đề nghị trả về cổ phần hoá.

– Trường phù hợp giá trị thực tiễn phần vốn nhà nước tại thời khắc doanh nghiệp chuyển sang công ty cổ phần nhỏ tuổi hơn giá chỉ trị thực tế phần vốn công ty nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

Hạch toán số chênh lệch bớt (lỗ):

Nợ TK 1388: đề nghị thu khác

Có TK 421: lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối.

– Trường thích hợp chênh lệch giảm do vì sao khách quan, hoặc chủ quan nhưng vì lý do bất khả kháng mà người có nhiệm vụ bồi thường không có chức năng thực hiện việc bồi thường.

DN được cơ quan gồm thẩm quyền xem xét, ra quyết định sử dụng số chi phí thu trường đoản cú bán cp này nhằm bù đắp tổn thất sau khoản thời gian trừ đi phần được bảo đảm bồi hay (nếu có), hạch toán:

Nợ TK 3385: phải trả về cp hóa

Có TK 421: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 Tại thời điểm doanh nghiệp bằng lòng chuyển thành doanh nghiệp cổ phần, kế toán chuyển toàn thể số dư hữu ích nhuận sau thuế chưa cung cấp sang Vốn chi tiêu của nhà sở hữu, hạch toán:

Nợ TK 421: roi sau thuế không phân phối

Có TK 411: Vốn đầu tư chi tiêu của nhà sở hữu.

Trên đây, Kế toán hà nội thủ đô đã hướng dẫn các bạn Cách hạch toán lợi tức đầu tư sau thuế chưa triển lẵm theo TT 200.