Hạch toán nộp thuế gtgt trên misa

     
1. Định khoản
1. Hạch toán khi mua hàng

Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 611…(Giá trị bao gồm cả thuế GTGT)

Có những TK 111, 112, 331… Tổng giá chỉ thanh toán

2. Hạch toán lúc bán hàng

Nợ TK 111, 112, 131… Tổng giá bán thanh toán

Có TK 511, 512…

3. Cuối tháng, kế toán tính, khẳng định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

Nợ TK 511

Có TK 33311 Thuế GTGT phải nộp

2. Biểu đạt nghiệp vụ
Khi vạc sinh nghiệp vụ thuế GTGT, thông thường sẽ có các hoạt động sau:Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ đẩy ra để ghi nhận doanh thu (bao gồm cả thuế GTGT)Cuối kỳ, lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên lệch giá và hạch toán thuế GTGT phải nộp

3. Gợi ý trên phần mềm

Lưu ý: Để lập được tờ khai thuế GTGT trực tiếp bên trên doanh thu, lúc tạo dữ liệu kế toán NSD phải chọn phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp bên trên doanh thu:

*

Bước 1: Hạch toán thuế GTGT theo phương thức trực tiếp
Vào phân hệ Bán hàngtab Bán hàng.Thêm bệnh từ bán sản phẩm có tạo ra thuế GTGT cổng đầu ra phải nộp.

Bạn đang xem: Hạch toán nộp thuế gtgt trên misa

*

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: NSD đề nghị chọn Nhóm ngành nghề thì bệnh từ bán sản phẩm mới được rước lên bảng kê bán ra.

Bước 2: Lập Tờ khai thuế GTGT trực tiếp bên trên doanh thu
1. Lập tờ khai thuế GTGT lần đầu

2. Lập tờ khai thuế GTGT té sung

Thiết lập kỳ kê khai vấp ngã sung

*

Tab Tờ khai: chương trình auto lấy dữ liệu tờ khai cũ lên, NSD từ nhập thông tin kiểm soát và điều chỉnh vào từng tiêu chuẩn trên tờ khai vấp ngã sung.

Xem thêm: Các Phương Pháp Tính Giá Trị Hàng Tồn Kho Cuối Kỳ Như Thế Nào?

*

Sau đó, nhấn Tổng vừa lòng KHBS trên thanh công cụ, công tác sẽ auto lấy các chỉ tiêu bị kiểm soát và điều chỉnh lên phiên bản giải trình khai ngã sung.Nếu bắt buộc nộp thêm thuế, chương trình sẽ tự động hóa hiển thị số ngày nộp chậm và số tiền đủng đỉnh nộp.

*

NSD nhập thêm các thông tin khác với nhấn Cất. Trên đây, NSD in report để nộp mang đến cơ quan thuế.

Lưu ý: Đối với tài liệu đa bỏ ra nhánh, nếu chi nhánh nào đk kê khai nộp thuế GTGT riêng biệt thì khách hàng vào danh mục cơ cấu tổ chức tổ chức của trụ sở đó, tích chọn“Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng”, lúc đó chi nhánh mới bao gồm quyền lập tờ khai thuế GTGT riêng rẽ cho chi nhánh. Lúc lập tờ khai thuế GTGT làm việc tổng công ty, hệ thống sẽ tự động hóa lấy dữ liệu từ những hóa đối chọi mua vào, bán ra của những chi nhánh hạch toán phụ thuộc vào không tích chọn“Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng”

4. Lưu giữ ý
Với phương thức kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, định kỳ cần khẳng định số thuế GTGT đề xuất nộp. Kế toán triển khai như sau:Vào Nghiệp vụTổng hợpChứng từ nhiệm vụ khác, khai báo tin tức về số thuế GTGT phải nộp (Lưu ý: không kê khai tin tức tại tab Thuế)

*

Nhất Cất để lưu lại lại chứng từ.Ngoài ra, kế toán gồm thể xem thêm hướng dẫn hạch toán cây viết toán nộp thuế GTGT dưới đây: