HÀM CĂN BẬC 2 TRONG EXCEL

Khi áp dụng bảng tính Excel, không hẳn người dùng nào thì cũng đã từng tiến hành các phép tính lũy thừa, khai căn vày chúng không liên tiếp được thực hiện như các phép toán cộng, trừ, nhân, chia.

Bạn đang xem: Hàm căn bậc 2 trong excel

 

Trong bài viết này, ingamemobi.com sẽ trình làng cách tính căn bậc ngẫu nhiên và căn bậc 2 trong Excel bằng cách sử dụng toán tử ^ (dấu mũ) và hàm SQRT.


Căn bậc n của một trong những a là số x thế nào cho x mũ n bởi a: xn = a.

Căn bậc n của một số trong những a có thể được diễn giải theo một giải pháp khác, là lũy quá bậc 1/n của a, hay có thể nói rằng thì a1/n = x.

Ví dụ:

∛8=2 giỏi 81/3=2 vì 23=8;

∜16=2 tuyệt 161/4=2 bởi vì 24 = 16.

 


Căn bậc 2 của một số trong những a không âm là số x làm sao để cho x2 = a, giỏi a1/2 = x, lấy một ví dụ √16 = 4 vày 4 mũ 2 bằng 16.

Xem thêm: Nên Dùng Que Thử Thai Vào Sáng Hay Tối Được Không? Thử Thai Vào Buổi Tối Có Chính Xác Không

Vì bình phương của 2 số đối nhau x và -x đều bằng a nên số a không âm tất cả hai căn bậc 2:

– Căn bậc 2 của a là số dương kí hiệu là √a

– Căn bậc 2 của a là số âm kí hiệu là -√a

– Số 0 bao gồm đúng một căn bậc nhị là thiết yếu nó: √0 = -√0 = 0.


Từ khái niệm toán học ở trên, để tính căn bậc n và căn bậc 2 vào Excel, cần áp dụng toán tử dấu mũ (^) nỗ lực cho vết căn trong Excel.


*

Tương tự, công thức tính căn bậc 2 trong Excel của 1 số a ngẫu nhiên là =a^(1/2) hoặc =a^0.5

Căn bậc 3 vào Excel của số a là: =a^(1/3)


Để tính căn bậc 2 của 9, viết =9^(1/2)Để tính căn bậc 3 của 125, viết =125^(1/3)Để tính căn bậc lẻ của một số âm (vì số âm không tồn tại căn bậc chẵn như căn bậc 2, căn bậc 4,...) thì các bạn cần xem xét có 2 biện pháp viết.Ví dụ nhằm tính căn bậc 3 của -125, bí quyết =(-125)^(1/3) hoặc =-125^(1/3) đều thực hiện được.Tuy nhiên, như đã giới thiệu ở mục 1, về căn bậc 2 vào toán học tập thì số a ko âm có hai căn bậc 2 là √a và -√a. Những trường hợp bạn có nhu cầu tính -√a nhưng khi tính căn bậc 2 trong Excel theo công thức =a^(1/2) không ra được số âm.Bạn tự động hóa thêm lốt âm (-) ra phía trước công thức =-a^(1/2), dẫu vậy Excel sẽ thiếu hiểu biết theo phương pháp mà bạn muốn mà nó vẫn trả về lỗi #NUM! vày Excel hiểu rằng bạn có nhu cầu tính căn bậc 2 của -9.Để tính -√a, lưu ý vị trí của vết ngoặc nhằm chỉ đồ vật tự ưu tiên phép nào được tính trước, trước lúc thêm lốt -. Công thức đúng đang là =-(a^(1/2)).
*

Một phương pháp tính căn bậc 2 vào Excel khác cũng hay được sử dụng là hàm SQRT:

=SQRT(number)

Trong đó: number là một trong những thực to hơn hoặc bằng 0 (có thể là giá chỉ trị, biểu thức hoặc tham chiếu ô), nên cần điền nhằm hàm SQRT tìm kiếm căn bậc hai của nó.

Hàm SQRT đang trả về lỗi #NUM! nếu như number là số âm.

 


Như ví dụ dưới đây: chỉ hầu hết giá trị số, biểu thức hoặc tham chiếu ô có tác dụng dương thì hàm SQRT new trả về căn bậc 2 của chúng, còn các số âm thì Excel sẽ tự động hóa trả về lỗi #!NUM!:


*

Như vậy, tổng hợp phương pháp tính lũy thừa, căn bậc n với căn bậc 2 vào Excel:

Để tính lũy thừa a mũ b, thực hiện cú pháp =a^b

Tính căn bậc n của a, thực hiện công thức tính căn =a^(1/n)

Tính căn bậc 2 của số không âm a, bí quyết =a^(1/2) hoặc =SQRT(a)


Trên đây là các phương pháp tính căn bậc n với căn bậc 2 vào Excel. Hi vọng nội dung bài viết của ingamemobi.com đã mang đến cho các bạn các thông tin hữu ích.