Hàm color trong excel

     
Cách đếm với tính tổng những ô màu bằng hàm màu sắc trong ExcelCách đếm với tính tổng các ô theo màu ô bằng hàm màu sắc trong ExcelCách đếm và tính tổng những ô theo màu chữ bằng hàm màu sắc trong Excel

Làm cố kỉnh nào nhằm vận dụng màu sắc trong trang tính để tăng phần nhộn nhịp cho tệp tin Excel? nếu khách hàng đang do dự câu hỏi này thì hàm màu sắc trong Excel chính là câu trả lời bạn sẽ tìm kiếm. Hãy cùng Gitiho học cách sử dụng hàm màu sắc qua bài viết ngày từ bây giờ nhé.

Bạn đang xem: Hàm color trong excel

Liên quan: hàm màu sắc trong excel

Cách đếm và tính tổng các ô màu bởi hàm màu sắc trong Excel

Chúng ta hãy đi vào một ví dụ cụ thể về hàm color trong Excel nhằm xác định các bước cần làm. Dưới đây là trang tính thể thực trạng thái giao hàng của một công ty vận tải, trong số ấy “Đang phục vụ trong X ngày” được tô màu sắc vàng, “Giao sản phẩm thành công” được tô màu sắc xanh, “Quá hạn giao hàng” được tô màu đỏ. Hãy cùng xem cách sử dụng hàm màu sắc trong Excel nhằm đếm cùng tính tổng những ô theo màu tương xứng nhé.

Cách đếm với tính tổng các ô theo color ô bằng hàm color trong Excel

Cách đếm số ô theo color ô bởi hàm color trong ExcelBước 1: Ấn tổng hợp phím Alt+F11
nhằm mở bối cảnh Visual Basic Editor (VBE). Tiếp đến nhấn chuột đề nghị ở thương hiệu trang tính trong mục Project – VBA Project, lựa chọn Insert > Module.

*

Bước 2: Một bảng tính hiện ra. Chúng ta nhập loại code sau vào bảng tính:

Function GetCellColor(xlRange As Range)Dim indRow, indColumn As LongDim arResults() ingamemobi.comtile If xlRange Is Nothing ThenSet xlRange = ingamemobi.comCellEnd If If ingamemobi.com > 1 ThenReDim arResults(1 lớn ingamemobi.comt, 1 lớn ingamemobi.comt)For indRow = 1 to lớn ingamemobi.comtFor indColumn = 1 lớn ingamemobi.comtarResults(indRow, indColumn) = xlRange(indRow, indColumn).Interior.ColorNextNextGetCellColor = arResultsElseGetCellColor = ingamemobi.comrEnd IfEnd Function Function GetCellFontColor(xlRange As Range)Dim indRow, indColumn As LongDim arResults() ingamemobi.comtile If xlRange Is Nothing ThenSet xlRange = ingamemobi.comCellEnd If If ingamemobi.com > 1 ThenReDim arResults(1 khổng lồ ingamemobi.comt, 1 lớn ingamemobi.comt)For indRow = 1 to ingamemobi.comtFor indColumn = 1 lớn ingamemobi.comtarResults(indRow, indColumn) = xlRange(indRow, indColumn).Font.ColorNextNextGetCellFontColor = arResultsElseGetCellFontColor = ingamemobi.comrEnd If over Function Function CountCellsByColor(rData As Range, cellRefColor As Range) As LongDim indRefColor As LongDim cellCurrent As RangeDim cntRes As Long ingamemobi.comtilecntRes = 0indRefColor = ingamemobi.coms(1, 1).Interior.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefColor = ingamemobi.com ThencntRes = cntRes + 1End IfNext cellCurrent CountCellsByColor = cntResEnd Function Function SumCellsByColor(rData As Range, cellRefColor As Range)Dim indRefColor As LongDim cellCurrent As RangeDim sumRes ingamemobi.comtilesumRes = 0indRefColor = ingamemobi.coms(1, 1).Interior.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefColor = ingamemobi.com ThensumRes = ingamemobi.com(cellCurrent, sumRes)End IfNext cellCurrent SumCellsByColor = sumResEnd Function Function CountCellsByFontColor(rData As Range, cellRefColor As Range) As LongDim indRefColor As LongDim cellCurrent As RangeDim cntRes As Long ingamemobi.comtilecntRes = 0indRefColor = ingamemobi.coms(1, 1).Font.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefColor = ingamemobi.com ThencntRes = cntRes + 1End IfNext cellCurrent CountCellsByFontColor = cntResEnd Function Function SumCellsByFontColor(rData As Range, cellRefColor As Range)Dim indRefColor As LongDim cellCurrent As RangeDim sumRes ingamemobi.comtilesumRes = 0indRefColor = ingamemobi.coms(1, 1).Font.ColorFor Each cellCurrent In rDataIf indRefColor = ingamemobi.com ThensumRes = ingamemobi.com(cellCurrent, sumRes)End IfNext cellCurrent SumCellsByFontColor = sumResEnd Function

Lưu bảng tính vừa nhập code bên dưới tên “Excel Macro-Enabled Workbook (.xlsm)”. Như vậy, chúng ta đã xử lí xong phần code VBA.

Bước 3: trở về trang tính tâm trạng giao hàng, ta tạo ra một bảng tổng hợp công dụng đếm ô theo màu. Để thực hiện phân các loại và đếm số ô có màu tương ứng, ta sử dụng hàm màu sắc trong Excel theo công thức:

=CountCellsByColor(range, màu sắc code)

Trong đó:

range: là phạm vi đếmcolor code: là code màu sắc tương ứng

Như vậy, ta đang nhập vào ô B15 công thức: =CountCellsByColor($E$2:$E$12,A15)

*

Lưu ý: chúng ta cũng có thể sử dụng tham chiếu tuyệt vời và hoàn hảo nhất để khóa phạm vi đếm.

Cách tính tổng theo color ô bởi hàm màu sắc trong Excel

Tương từ bỏ như phương pháp hàm màu sắc phía trên, để tính tổng thể liệu những ô theo màu sắc tương ứng, họ dùng hàm sau:

=SumCellsByColor(range, màu sắc code)

Trong lấy một ví dụ trên, trả sử họ cần tính tổng con số hàng theo từng tâm lý giao hàng. Ta điền vào ô B15 công thức: =SumCellsByColor($C$2:$C$12,A15)

*

Cách đếm và tính tổng các ô theo màu chữ bằng hàm màu sắc trong Excel

Cách đếm số ô theo màu sắc chữ bằng hàm color trong Excel

Thay vì thực hiện màu ô để đếm số ô tương ứng, bọn họ còn hoàn toàn có thể đếm số ô theo color chữ bằng cách dùng hàm:

=CountCellsByFontColor(range, color code)

*

Cách tính tổng các ô theo color chữ bằng hàm màu sắc trong Excel

Để tính tổng các ô dựa vào màu chữ, họ chỉ đề xuất nhập công thức đơn giản như sau:

=SumCellsByFontColor(range, color code)

*

Lưu ý: Khi áp dụng code VBA phía trên, trong trường hợp họ cần thêm các ô tài liệu mới, họ sẽ yêu cầu tô màu sắc ô hoặc màu chữ thủ công. Tác dụng số ô và tổng các ô đang tính vẫn không auto cập nhật thêm gần như ô dữ liệu mới. Nuốm vào đó, chúng ta cần di bé trỏ chuột vào một trong những ô bất kể trong phạm vi, ấn F2 rồi Enter. Thời điểm đó Excel mới cập nhật kết trái sau cùng.

Cách đếm với tính tổng thể ô theo color trên cục bộ bảng tính

Nếu các bạn có nhu cầu đếm với tính toàn bô ô theo một màu tuyệt nhất định thì nên nhập code sau vào VBA:

Function WbkCountCellsByColor(cellRefColor As Range)Dim vWbkResDim wshCurrent As Worksheet ingamemobi.comenUpdating = ingamemobi.comulation = xlCalculationManual vWbkRes = 0For Each wshCurrent In ingamemobi.comvatevWbkRes = vWbkRes + CountCellsByColor(wshCurrent.UsedRange, cellRefColor)NextApplication.ScreenUpdating = ingamemobi.comulation = xlCalculationAutomatic WbkCountCellsByColor = vWbkResEnd Function Function WbkSumCellsByColor(cellRefColor As Range)Dim vWbkResDim wshCurrent As Worksheet ingamemobi.comenUpdating = ingamemobi.comulation = xlCalculationManual vWbkRes = 0For Each wshCurrent In ingamemobi.comvatevWbkRes = vWbkRes + SumCellsByColor(wshCurrent.UsedRange, cellRefColor)NextApplication.ScreenUpdating = ingamemobi.comulation = xlCalculationAutomatic WbkSumCellsByColor = vWbkResEnd Function

Các chúng ta cũng có thể sử dụng mã Macro phía trên cùng. Công thức =WbkCountCellsColor() với =WbkSumCellsByColor(). Bằng phương pháp nhập công thức vào trong 1 ô trống bất kì bên ngoài vùng lựa chọn, xác xác định trí ô đựng màu gạn lọc và nhập địa chỉ ô vào ngoặc đối chọi (), các các bạn sẽ nhận được kết quả tổng những ô cùng màu trong trang tính.

Tổng hợp những chức năng tùy chỉnh màu nhan sắc ô, màu sắc chữ cùng lấy mã màu bởi hàm màu sắc trong Excel:

Công thức đếm số ô bằng màu sắc:CountCellsByColor (range,color_code) – đếm các ô bao gồm màu nền được chỉ định.

Xem thêm: Angrybirds 2 Hacked / Cheats, Angry Birds Mod Apk Download V8

CountCellsByFontColor (range,color_code) – đếm những ô với màu chữ được chỉ định.Công thức tính tổng bằng màu sắc:SumCellsByColor (range, color code) – tính tổng của các ô có cùng màu nền.SumCellsByFontColor (range, màu sắc code) – tính tổng của những ô bao gồm cùng color chữ.Công thức mang mã màu:GetCellFontColor(cell) – trả về mã màu sắc chữ của một ô xác định.GetCellColor(cell) – trả về mã màu nền của một ô xác định.

Lưu ý: toàn bộ các bí quyết chỉ vận động khi các bạn thêm công dụng được tư tưởng vào trang tính Excel.

Cách đếm và tính tổng những ô màu định hình có điều kiện bằng hàm color trong Excel

Để đếm và tính tổng các ô màu sắc ở bất kể định dạng có điều kiện nào, chúng ta cần nhập code VBA bên dưới đây:

Sub SumCountByConditionalFormat()Dim indRefColor As LongDim cellCurrent As RangeDim cntRes As LongDim sumResDim cntCells As LongDim indCurCell As Long cntRes = 0sumRes = 0 cntCells = ingamemobi.comtLargeindRefColor = ingamemobi.com For indCurCell = 1 khổng lồ (cntCells – 1)If indRefColor = Selection(indCurCell).DisplayFormat.Interior.Color ThencntRes = cntRes + 1sumRes = ingamemobi.com(Selection(indCurCell), sumRes)End IfNextMsgBox “Count=” và cntRes và vbCrLf & “Sum= ” & sumRes & vbCrLf và vbCrLf & _“Color=” & Left(“000000”, 6 – Len(Hex(indRefColor))) & _Hex(indRefColor) và vbCrLf, , “Count và Sum by Conditional Format color”End Sub

Chúng ta làm theo công việc sau:

Bước 1: lựa chọn vùng dữ liệu bằng số ao ước thao tác.Bước 2: thừa nhận giữ phím Ctrl, lựa chọn một ô có màu muốn thao tác trong vùng dữ liệu, thả phím Ctrl.Bước 3: Nhấn tổng hợp Alt+F8 để mở danh sách Macros.Bước 4: lựa chọn SumCountByConditionalFormat cùng nhấn Run.

*

Sau khi trả thành, tác dụng được hiển thị như vào ảnh:

*

Hộp thoại trên đến thấy: gồm 3 ô nền red color thể hiện nay 3 deals đang sống trạng thái quá hạn sử dụng giao hàng, tổng con số hàng bị hết hạn giao là 29, cùng mã của màu đỏ được sử dụng trong ô là 7578FF.

Tổng kết

Vậy là họ đã học kết thúc cách đếm cùng tính tổng những ô theo màu bằng hàm màu sắc trong Excel rồi. Bằng cách sử dụng yếu ớt tố màu sắc, các chúng ta cũng có thể phân một số loại dữ liệu ví dụ hơn, đồng thời tăng sự tấp nập cho tệp tin Excel của mình. Nếu bạn muốn học thêm những kỹ năng và kiến thức hữu ích giống như về Excel với code VBA Excel, hãy đọc các nội dung bài viết trên blog Gitiho và đăng kí các khóa học của Gitiho nhé.

Chúc các bạn áp dụng thiệt thành công kiến thức và kỹ năng trong bài xích viết!

Tham khảo thêm phía dẫn các công gắng trong Excel:

Hướng dẫn bí quyết dùng hàm index vào Excel chi tiết nhất

Hướng dẫn phương pháp copy chỉ đông đảo giá trị hiển thị sau thời điểm lọc trong Excel

Hướng dẫn cách thu xếp ngày vào Excel

Hướng dẫn giải pháp dùng hàm VLOOKUP qua những ví dụ từ cơ bạn dạng đến nâng cao

Hướng dẫn cách thực hiện hàm IF với nhiều điều kiện: AND, OR, hàm IF lồng nhau và hơn thế