Hao hụt trong định mức & hao hụt ngoài định mức khi kiểm nhận hàng mua

     

Kế toán viên ngoài việc theo dõi sổ sách để report cho người đứng đầu để quản trị để chi tiêu sản xuất. Chú ý xa hơn, ngân sách chi tiêu là 1 loại chi phí sản xuất gớm doanh, là khoản mục hiểm yếu khi thanh chất vấn thuế. Vì đó, kế toán còn là một người tham mưu mang lại nhà làm chủ các tư vấn chuyên môn, rõ ràng là việc xây dựng định mức nhằm quản trị nội bộ và giảm rủi ro khủng hoảng pháp lý về thuế, vẫn được trình bày trong nội dung bài viết này.