Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu? A, Bộ nhớ trong (Rom, Ram) B" /> Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu? A, Bộ nhớ trong (Rom, Ram) B" />

Hệ điều hành lưu trữ ở đâu

" class="title-header">Hệ điều hành quản lý được tàng trữ ở đâu? A. Bộ lưu trữ trong (Rom, Ram) B. Bộ nhớ lưu trữ ngoài (Đĩa cứng, CD,...) C. Chip xử lý trung trung ương D.

Bạn đang xem: Hệ điều hành lưu trữ ở đâu

*

45 điểm

Trần Tiến


Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?A. Bộ lưu trữ trong (Rom, Ram)B. Bộ nhớ lưu trữ ngoài (Đĩa cứng, CD,...)C. Cpu trung tâmD. Công dụng khác

Xem thêm: Những Bản Độ Suzuki Gn125 Độ Tracker, Những Bản Độ Suzuki Gn125 Cafe Racer

*

Đáp án : BGiải ưng ý :Hệ điều hành được lưu trữ dưới dạng các môđun hòa bình trên bộ nhớ lưu trữ ngoài (Đĩa cứng, đĩa mềm, CD...).

Đáp án : BGiải mê thích :Hệ quản lý và điều hành được tàng trữ dưới dạng các môđun độc lập trên bộ lưu trữ ngoài (Đĩa cứng, đĩa mềm, CD...).