Idm không tải được video

     
Em dùng google chrome phiên bạn dạng mới nhất. Idm 6.21. Nhưng không hiểu sao download video clip trên youtube chỉ được file mkv. Em download trên fire fox thì vẫn được tệp tin mp4 bình thường. Mấy anh chị em có thể chỉ em giải pháp khắc phục với