Kết chuyển doanh thu và chi phí

Trong quy trình làm kế toán tổng phù hợp, việc lập báo cáo công dụng chuyển động chế tạo marketing là nên. Nếu kế tân oán không có ánh nhìn tổng thể với đúng mực về tiến trình lập report cùng xác minh kết quả marketing thì sẽ dẫn cho không nên sót rất lớn.

You watching: Kết chuyển doanh thu và chi phí

*
Mô hình xác minh tác dụng marketing vào doanh nghiệp

1. Quy trình xác minh hiệu quả sale trong doanh nghiệp

Để chúng ta dễ hình dung ra tiến trình xác minh tác dụng kinh doanh trong doanh nghiệp; Kế toán Việt Hưng xin trình diễn tiến trình này bên dưới dạng mô hình.

Kết gửi nhằm mục tiêu mục đích đẩy các TK đầu 5 ,6, 7, 8, 9 không thể số dư đúng như nguyên tắc của kế toán

a) Kết gửi những khoản bớt trừ lợi nhuận (do để làm sút lợi nhuận đi)

Vì Khi tạo nên những khoản CKTM, HBBTL, GGHB kế toán sẽ ghi Nợ TK 5211, 5212, 5213 để ghi sút lệch giá, cuối kỳ nhằm kết gửi đến tài khoản đầu 5 không thể số dư vào cuối kỳ kế tân oán bắt buộc định khoản

Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 5211, 5212, 5213: Các khoản sút trừ doanh thu

b) Kết đưa doanh thu bán hàng với cung ứng dịch vụ

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911: Xác định kq gớm doanh

c) Kết chuyển doanh thu vận động tài thiết yếu.

Nợ TK 515: Doanh thu chuyển động tài chính

Có TK 911: Xác định kq gớm doanh

d) Kết đưa thu nhập cá nhân khác

Nợ TK 711 : Thu nhập khác

Có TK 911: Xác định công dụng tởm doanh

e) Kết đưa giá chỉ vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 632: Giá vốn sản phẩm bán

f) Kết gửi ngân sách quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911 : Xác định kết quả tởm doanh

Có TK 6422: Chi phí thống trị công ty (theo QĐ 48)

Có TK 642 (6421, 6422,…): Ngân sách chi tiêu làm chủ doanh nghiệp lớn (theo TT 200)

g) Kết đưa ngân sách tài chính

Nợ TK 911 : Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 635 : giá thành tài chính

h) Kết gửi ngân sách khác

Nợ TK 911 : Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 811: Ngân sách khác

i) Kết đưa chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

Nợ TK 911: Xác định kết quả tởm doanh

Có TK 821: túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

k1) Nếu lỗ kế tân oán định khoản

Nợ TK 421: Lợi nhuận không phân phối

Có TK 911: Xác định công dụng ghê doanh

k2) Nếu lãi kế tân oán định khoản.

Nợ TK 911: Xác định kết quả tởm doanh

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

2. lấy ví dụ ví dụ đến bài toán kết chuyển

*

2.1. Câu hỏi

Tháng 06/năm ngoái tại Cửa Hàng chúng tôi Tân Long hạch toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kê knhị tiếp tục, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tài năng liệu nlỗi sau. Biết rằng doanh nghiệp vận dụng chế độ kế tân oán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Bán 1 lô sản phẩm A trị giá 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT xuất kho là 10% cho Cửa Hàng chúng tôi Hoàng Anh, không chiếm được tiền của người tiêu dùng. Giá vốn bán sản phẩm là: 80.000.000đ

2. Bán 1 lô sản phẩm B bao gồm trị giá cả là 18.000.000đ, thuế GTGT xuất kho là 10%, Chưa chiếm được tiền của người sử dụng. Giá vốn là 15.000.000đ.

3. chúng tôi Hoàng Anh phân phát hiện 50% số hàng trên bị lỗi nên vẫn trả lại một nửa giá chỉ trị lô hàng vẫn cài sống nghiệp vụ 1(Biết rằng khi mua là một loại mặt hàng tất cả thuộc giá chỉ trị).

See more: How To Hard Reset Htc Windows Phone 8S, How To Reset Htc Windows Phone 8S

4. giá thành tiền lương buộc phải trả cho cán cỗ nhân viên tháng 01/2013 là: 20.000.000đ.

5. Chi phí tiếp khách gây ra theo hóa 1-1 số 0000245. Có số chi phí ko bao gồm thuế 1.500.000đ. thuế GTGT 10%, đang tkhô cứng toán bằng tiền mặt.

6. Thanh khô lý ô tô có ngulặng giá là một trong.2 tỷ. Thời gian khấu hao là 6 năm. Đã sử dụng được 3 năm. Giá tkhô hanh lý không VAT là 500 triệu. ( thuế GTGT 10%). Khách mặt hàng chưa tkhô nóng toán thù. giá cả tkhô giòn lý 5.000.000 đ sẽ tkhô hanh tân oán bằng tiền mặt

7. Ngân sách chi tiêu lãi vay vào tháng 6/2015 là 55.000 đ

8. Lãi tiền gửi ngân hàng 6/2015 : 38.000 đ

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính tạo ra bên trên, kết đưa và tính lãi lỗ.

*

2.2. Trả lời

Cách 1: Định khoản những nghiệp vụ tạo ra vào kỳ

Nghiệp vụ 1:

Phản ánh lợi nhuận bán hàng

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 5111: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Phản ánh giá bán vốn cung cấp hàng

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 1561: 80.000.000

Nghiệp vụ 2:

a. Phản ánh lợi nhuận cung cấp hàng

Nợ TK 131: 19.800.000

Có TK 5111: 18.000.000

Có TK 3331: 1.800.000

b. Phản ánh giá bán vốn cung cấp hàng

Nợ TK 632: 15.000.000

Có TK 1561: 15.000.000

Nghiệp vụ 3:

Phản ánh cây bút toán mặt hàng buôn bán bị trả lại

Phản ánh doanh thu sản phẩm bán bị trả lại

Nợ TK 5212: 50.000.000

Nợ TK 3331: 5.000.000

Có TK 131: 55.000.000

Phản ánh giá vốn sút 1/2

Nợ TK 1561: 40.000.000

Có TK 632: 40.000.000

Nghiệp vụ 4:

Tiền lương cần trả được cán bộ nhân viên

Nợ TK 6421: trăng tròn.000.000

Có TK 334: 20.000.000

Nghiệp vụ 5:

túi tiền tiếp khách hàng tính vào ngân sách đúng theo lý

Nợ TK 6427: 1.500.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nghiệp vụ 6:

Ghi bớt TSCĐ:

Nợ TK 214 : 600.000.000

Nợ TK 811: 600.000.000

Có TK 211 : 1.200.000.000

Tkhô giòn lý TSCĐ:

Nợ 131: 550.000.000

Có TK 711 : 500.000.000

Có TK 331 : 50.000.000

CPhường thanh lý:

Nợ TK 811 : 5.000.000

Có TK 111 : 5.000.000

Nghiệp vụ 7:

giá cả tài chính

Nợ TK 635: 55.000

Có TK 112: 55.000

Nghiệp vụ 8:

Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 112: 38.000

Có TK 515: 38.00

*

Cách 2. Cuối kỳ kết chuyển

a. Kết chuyển những khoản bớt trừ doanh thu:

Nợ TK 5111: 50.000.000

Có TK 5212: 50.000.000

b. Kết đưa lệch giá chào bán hàng

Lấy phạt sinh gồm TK 511 – Phát sinh nợ TK 511 =(100.000.000+18.000.000) – 50.000.000 = 68.000.000. Đây là doanh thu thiệt sự tạo nên phải kết chuyển.

Nợ TK 511 : 68.000.000

Có TK 911: 68.000.000

c. Kết gửi giá vốn mặt hàng phân phối.

See more: Hướng Dẫn Cách Tính Tài Xỉu Luôn Thắng 100 Người Chơi 90% Ăn Kèo

Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

d. Kết gửi chi phí thống trị doanh nghiệp lớn.

Nợ TK 911: 21.500.000

Có TK 642: 21.500.000

e. Kết chuyển thu nhập khác

Nợ TK 711: 500.000.000

Có TK 911: 500.000.000

f. Kết gửi ngân sách khác

Nợ TK 911: 605.000.000

Có TK 811: 605.000.000

g. Kết gửi lợi nhuận hoạt động tài chính

Nợ TK 515: 38.000

Có TK 911: 38.000

h. Kết đưa chi phí vận động tài chính

Nợ TK 911: 55.000

Có TK 635: 55.000

68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.000-55.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000