Khi nào dùng on in at

     

In on at là ba giới từ thịnh hành nhất trong giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, bộ tía giới từ này lại gây không ít nhầm lẫn cho chúng ta khi sử dụng. Thâu tóm được sự việc đó, team ngũ thầy giáo của Wow English vẫn tổng hợp lại tổng thể kiến thức về cha giới từ in on at trong tiếng Anh. Cùng khám phá nhé!


*

biện pháp dùng giới từ bỏ in on at nhằm chỉ thời gian

Đối với giới tự IN chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng giới từ IN để có một khoảng thời hạn chung tầm thường hoặc một khoảng thời hạn dài (năm, các mùa, những tháng, những buổi trong ngày,… ). Nó thường được sử dụng cùng các từ chỉ thời hạn như: 

+ In Winter; In Summer

+ In September; In January

+ In the afternoon; In the evening

+ In 2019

+ In the 80’s

+ In two days; In one week

Đối cùng với giới từ bỏ ON chỉ thời gian

Chúng ta dùng giới từ ON để chỉ một khoảng thời gian rõ ràng hơn như các ngày vào tuần, ngày tháng ví dụ hay một thời điểm dịp lễ nào đó. Nó thường được sử dụng cùng các từ chỉ thời gian như:

+ On Monday; On Thursday

+ On July 16th, 2020

+ On Wednesday afternoon

+ On Thanksgiving Day; On Teachers’ Day (vào đúng 1 ngày)

Đối cùng với giới trường đoản cú AT chỉ thời gian

Chúng ta sử dụng giới từ AT để chỉ một thời gian cụ thể, một giờ thiết yếu xác, 1 thời điểm trong ngày hoặc một dịp quánh biệt hoàn toàn có thể kéo nhiều năm vài ngày. Nó thường được thực hiện cùng những từ chỉ thời gian như:

+ At 6 o’clock; At 8 p.m

+ At night; At noon

+ At Easter

+ At the age of 50

+ At that time; At the present

Chú ý một vài trường hợp dễ nhầm

Ngày

Buổi vào ngàyDịp sệt biệt

Ngoại lệ

ON

IN: các buổi lớn trong ngày như morning, afternoon, evening.

Bạn đang xem: Khi nào dùng on in at

AT: các buổi nhỏ dại trong ngày, thường nằm ở thời hạn giao giữa 2 buổi lớn trong thời gian ngày như night, noon.

ON: chỉ một ngày lễ cụ thể như On Chrismas Day (ngày giáng sinh) 

AT: chỉ một dịp lễ có thể kéo dài những ngày như At Chrismas (chỉ cả ngày lễ giáng sinh)

Đối với trường đoản cú WEEKEND, ta hoàn toàn có thể dùng cả 3 giới từ. Mặc dù nhiên, khi sử dụng với at, ta không có mạo từ the.

In the weekend On the weekendAt weekend

phương pháp dùng giới từ bỏ in on at nhằm chỉ địa điểm

Đối với giới từ bỏ IN chỉ địa điểm

Cũng hệt như để chỉ thời gian, họ dùng IN để chỉ một khu vực địa lý to lớn (thế giới, khu đất nước, thành phố,… )

IN còn được dùng để làm chỉ địa chỉ Ở TRONG cái gì đó.

IN hay được sử dụng trong số trường phù hợp như:

+ In Vietnam, In Australia

+ In domain authority Nang, In Bangkok

+ In the world 

+ In Asia

+ In the box

Đối cùng với giới từ ON chỉ địa điểm

Chúng ta sử dụng giới trường đoản cú ON để chỉ các địa điểm rõ ràng hơn như thương hiệu đường,… 

ON cũng được dùng làm chỉ vị trí Ở BÊN TRÊN, Ở TRÊN BỀ MẶT một trang bị gì đó.

ON thường được sử dụng trong số trường hợp như: 

+ On quang quẻ Trung street; On Hai tía Trung street

+ On the table

+ On the earth (trên bề mặt trái đất; khác với In the world: chỉ cố giới)

+ On a train; On a taxi

Đối cùng với giới từ bỏ AT chỉ địa điểm

Chúng ta cần sử dụng giới trường đoản cú AT để chỉ các vị trí chính xác, có địa chỉ cửa hàng cụ thể hay đều địa điểm nhỏ dại như nhà, trường học, một góc như thế nào đó,…

AT cũng được sử dụng để chỉ địa điểm ở tận cùng, ở dưới cùng. 

AT thường được sử dụng trong những trường phù hợp như:

+ At 45 Tran Phu Street

+ At home; At hospital

+ At the kết thúc of something

+ At the corner 

Chú ý một số trong những trường hợp dễ nhầm
Địa chỉĐịa điểm

ON: được dùng khi chỉ có tên đường 

AT: được cần sử dụng khi có không hề thiếu cả số nhà cố kỉnh thể

Khi nói tới cùng một địa điểm, IN – ON – AT chỉ vị trí khác nhau của sự vật. 

Ví dụ: 

at sea (ở biển)on the sea (trên bề mặt biển)in the sea (trong lòng biển

bài bác tập vận dụng giới tự in on at

Bài tập

Bài 1: Điền đúng giới từ bỏ vào nơi trống

1. His birthday is …………. June.

2. Lisa has a class …………….. Noon.

3. Can we meet …………… the next Saturday?

4. My mother always go to lớn the market …………… the morning.

5. My family live …………. 89 Orange Street.

6. I was born ……….. 1989.

7. Our aunt works ……………… Russia.

8. My grandfather does exercise …………………. 6 a.m.

9. We are walking ……………… the beach.

10. Hindra tries lớn avoid going out ………….. Night.

11. Did his father work …………….. Hanoi last year?

12. We always go to da Lat ………………….. Vacation.

13. He is watching TV …………………. The moment.

Xem thêm: Download Babylon 0 - Download Babylon Pro 11

14. Layla is going to have a buổi tiệc ngọt …………… Saturday evening.

15. He’ll meet me …………… the corner of the street …………… 9 o’clock.

16. We was …………… the theater watching a play when you called last night.

17. Larry is …………….. A plane to lớn Ho bỏ ra Minh city.

18. My mom is cooking dinner ……………. The kitchen.

19. Bob is waiting for you …………. The bus stop.

20. She’ll come here ……………… three weeks.

Bài 2: lựa chọn giới từ đúng để xong xuôi các câu sau

1. The lady IN/ON the red dress is beautiful.

2. He always gets up IN/AT 6 o’clock IN/AT the morning.

3. Would you like to join us for lunch AT/ON Friday?

4. My brother & I often go to the swimming pool AT/ON weekend.

5. My best friend lives AT/ON Tran bầu Tong street.

6. Everest Mount is the highest mount ON/IN the world.

7. My kid is sitting ON/IN the red chair.

8. Mr.Steward always walks around his house IN/AT the evening after dinner.

9. Hurry up! The train will leave AT/IN some minutes.

10. What time bởi you sleep IN/AT night?

Đáp án chi tiết

Bài 1

1. In

2. At

3. On

4. In

5. At

6. In

7. In

8. At

9. On

10. At

11. In

12. On

13. At

14. In

15. At/at

16. At

17. On

18. In

19. At

20. In

Bài 2

1. In

2. At/in

3. On

4. At

5. On

6. In

7. On

8. In

9. In

10. At

Hãy nhằm Wow English là địa điểm học giờ đồng hồ anh giao tiếp ở đầu cuối của bạn, với bảo hiểm chuẩn đầu ra bằng hợp đồng kèm thẻ bảo hành kiến thức trọn đời!