Kí hiệu tổng xích ma

     

Bạn rất có thể dùng công thức dễ dàng và đơn giản để tính tổng những số vào một phạm vi (một nhóm những ô), nhưng hàm SUM dễ sử dụng hơn khi chúng ta làm việc với tương đối nhiều con số hơn. Ví dụ =SUM(A2:A6) ít có chức năng bị lỗi nhập bàn phím hơn đối với =A2+A3+A4+A5+A6.Bạn sẽ xem: Kí hiệu tổng xích ma


*

Đây là bí quyết dùng nhị dải ô: =SUM(A2:A4,C2:C3) tính tổng các số trong những dải ô A2:A4 cùng C2:C3. Các bạn nhấn Enter để được tổng 39787.

Bạn đang xem: Kí hiệu tổng xích ma

Để sản xuất công thức:

Nhập =SUM vào trong 1 ô, tiếp theo sau là vết ngoặc tròn mở (.

Để nhập phạm vi thứ nhất của công thức, được gọi là 1 trong những đối số (một mẩu dữ liệu mà công thức buộc phải để chạy), hãy gõ A2:A4 (hoặc lựa chọn ô A2 cùng kéo mang đến ô A6)

Gõ lốt phẩy (,) để phân cách đối số thứ nhất với đối số tiếp theo.

Nhập tham đối máy hai, C2:C3 (hoặc kéo nhằm chọn các ô).

Gõ vệt đóng ngoặc ), rồi nhấn Enter

Mỗi đối số có thể là một phạm vi, một số, một tham chiếu ô đơn, tất cả đều được chia cách bởi dấu phẩy.

=SUM(A2:A4,2429,10482)

=SUM(4823,A3:A4,C2:C3)

=SUM(4823,12335,9718,C2:C3)

=SUM(A2,A3,A4,2429,10482)

Bạn hãy thử xem

Nếu bạn có nhu cầu thực hành với dữ liệu mẫu của chúng tôi, đấy là một vài dữ liệu rất có thể dùng.

Xem thêm: +15 Máy Ghi Âm Tốt Nhất Hiện Nay 2021, Top 10 Máy Ghi Âm Tốt Nhất Hiện Nay

Bạn có thể thấy hàm SUM hoạt động như cụ nào bằng cách sao chép bảng sau vào một trang tính và dán bảng này vào ô A1.

Dữ liệu

-5

15

30

"5

TRUE

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SUM(3, 2)

Thêm 3 và 2.

5

=SUM("5", 15, TRUE)

Thêm 5, 15 và 1. Giá trị văn bản "5" đầu tiên được diễn dịch thành chữ số, và giá trị lô-gic TRUE đầu tiên được diễn dịch thành số 1.

21

=SUM(A2:A4)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4.

40

=SUM(A2:A4, 15)

Thêm giá trị vào các ô từ A2 đến A4 rồi thêm 15 vào kết quả đó.

55

=SUM(A5,A6, 2)

Thêm giá trị vào các ô A5 và A6, rồi thêm 2 vào kết quả đó. Vì chưng giá trị không thuộc dạng số trong tham chiếu ko diễn dịch được — giá trị trong ô A5 ("5) và giá trị vào ô A6 (TRUE) đều được xử lý như văn bản — giá trị vào các ô đó sẽ bị bỏ qua.

2

Bạn bắt buộc thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên viên trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.