Kiểm kê quỹ tiền mặt

Bảng kiểm kê quỹ dùng cho tiền VNĐ là văn bạn dạng bởi công ty lớn lập để so sánh chênh lệch về số lượng sổ sách và số lượng thực tế của quỹ tiền mặt là Việt Nam đồng của bạn đó...

You watching: Kiểm kê quỹ tiền mặt


*

1. Mục đích lập bảng kiểm kê quỹ

Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác thực chi phí bằng VNĐ tồn quỹ thực tiễn và số thừa, thiếu thốn so với sổ quỹ trên các đại lý đó tăng cường làm chủ quỹ cùng có tác dụng đại lý qui trách nát nhiệm đồ gia dụng hóa học, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Tải mẫu: Bảng kiểm kê quỹ

Mẫu bảng kiểm kê quỹ

Đơn vi:……………………….

Bộ phận:……………………..

Mẫu số: 08a - TT

 

 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ

(Dùng đến VNĐ)

Số:.....................

Hôm nay, vào .......giờ đồng hồ ..........ngày ……...tháng …….....năm ............

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà: ................................................................................. thay mặt đại diện kế toán

Ông/Bà: ................................................................................. thay mặt đại diện thủ quỹ

Ông/Bà: .......................................................................... thay mặt ...................

Cùng triển khai kiểm kê quỹ tiền phương diện hiệu quả như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

.....................

II

Số kiểm kê thực tế

x

.....................

1

Trong đó:

 

 

2

- Loại

.....................

.....................

3

- Loại

.....................

.....................

4

- Loại

.....................

.....................

5

- ...

See more: Mini Game Tập Né Skill Lol Luyện Chiêu Độc Nhất Vô Nhị Cho Gamer

.....................

.....................

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

.....................

 

- Lý do:

+Thừa: .....................................................................................................

+ Thiếu: ....................................................................................................

- Kết luận sau thời điểm kiểm kê quỹ: .....................................................................

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, bọn họ tên)

Người Chịu đựng trách rưới nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, chúng ta tên)

2. Phương pháp và trách nát nhiệm ghi bảng kiểm kê quỹ chủng loại số 08a - TT

Góc trên phía trái của Biên bản kiểm kê quỹ chi phí khía cạnh yêu cầu ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng góp dấu), bộ phận.

Việc kiểm kê quỹ được tiến hành chu trình vào vào cuối tháng, cuối quí, thời điểm cuối năm hoặc lúc quan trọng có thể kiểm kê đột nhiên xuất hoặc Khi bàn giao quỹ. khi thực hiện kiểm kê phải khởi tạo Ban kiểm kê, trong số ấy, thủ quỹ với kế toán tiền mặt hoặc kế toán thù thanh hao toán là những thành viên. Biên bạn dạng kiểm kê quỹ buộc phải ghi rõ số hiệu hội chứng từ với thời gian kiểm kê (....giờ ....ngày ....mon ....năm ....). Trước lúc kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ toàn bộ những phiếu thu, phiếu bỏ ra cùng tính số dư tồn quỹ mang lại thời gian kiểm kê.

- khi tiến hành kiểm kê bắt buộc tiến hành kiểm kê riêng từng nhiều loại chi phí tất cả vào quỹ.

- Dòng “Số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cùng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2.

- Dòng “Số kiểm kê thực tế”: Căn uống cứ đọng vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng nhiều loại tiền vào cột 1 và tính ra tổng cộng tiền để ghi vào cột 2.

- Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu thân số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.

Trên Bảng kiểm kê quỹ rất cần được xác minh và ghi rõ ngulặng nhân gây ra vượt hoặc thiếu quỹ, gồm chủ ý nhấn xét với kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ đề nghị có chữ cam kết của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê với kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đa số yêu cầu report giám đốc công ty lưu ý giải quyết.

Bảng kiểm kê quỹ vị ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

- 1 bạn dạng lưu giữ ngơi nghỉ thủ quỹ.

See more: Người Thành Niên Là Bao Nhiêu Tuổi, Vị Thành Niên

- 1 phiên bản lưu giữ sinh hoạt kế toán thù quỹ chi phí phương diện hoặc kế tân oán thanh khô toán.

Trên đó là chủng loại bảng kiểm kê quỹ được phát hành đương nhiên thông tứ số 133/2016/TT-BTC của Sở tài chủ yếu. Trung trọng tâm kế toán thù Lê Ánh đã bóc tách ra để độc giả tiện lợi mua về áp dụng. Tsay đắm khảo phương pháp ghi để có bảng kiểm kê quỹ bao gồm xác

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chulặng đào tạo những khóa học kế tân oán thực hành cùng làm hình thức kế toán thuế trọn gói cực tốt thị trường

(Được huấn luyện và giảng dạy với thực hiện vì chưng 100% các kế toán trưởng trường đoản cú 13 năm mang đến hai mươi năm tởm nghiệm)