Knock off là gì

     

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ ingamemobi.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Knock off là gì

We shall pay the price in deteriorating circumstances and higher unemployment as the knock-on và knock-off effects are seen throughout the economy.
This configuration differs from the knock-off spinners found on some racing cars và cars equipped with true wire wheels.
Some smaller knock-off figures also exist, both as wired-armature, rubber bendy figures & hard plastic figures (included in playsets).
The shopping alley consisted of 410 stalls selling mostly knock-off luxury brand-name garments, silk products and tourist souvenirs.
Many of the knock-off cartridges also contain serious programming errors which can cause the game to lớn crash.
For example, in tự động hóa repair they are commonly used for chassis work, dislodging stuchồng parts and sometimes used for hubcap installation và removal (e.g. knock-off hubs).
The 3.4 had a larger front grille for better cooling, a stronger rear axle, và rear-wheel covers (spats) were cut away to lớn accommodate the wire wheels" knock-off hubcaps.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những chỉnh sửa viên ingamemobi.com ingamemobi.com hoặc của ingamemobi.com University Press tuyệt của những công ty cấp phép.
*

Xem thêm: Từ Vựng Về Các Loại Xe Đầu Kéo Tiếng Anh Là Gì ? Đầu Kéo Trong Tiếng Tiếng Anh

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn ingamemobi.com English ingamemobi.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語