Liên kết gen và hoán vị gen

→ Ta nhận biết tỉ lệ vẻ bên ngoài hình chung của những tính trạng vào thí nghiệm không giống tỉ lệ mẫu mã hình lai so sánh trong phân li hòa bình (1:1:1:1) → 2 cặp ren này vị trí 1 cặp NST và liên kết hoàn toàn.

Bạn đang xem: Liên kết gen và hoán vị gen

2. NỘI DUNG

- những gen nằm trong một NST phân ly và tổ hợp cùng nhau trong quy trình giảm phân và thụ tinh dẫn đến sự di truyền đồng thời của tập thể nhóm tính trạng bởi chúng quy định.

- những gen nằm trên thuộc 1 NST phân li cùng mọi người trong nhà làm thành 1 nhóm gen liên kết.Số team gen link ở mỗi loài tương đương với số NST trong bộ đơn bội của chủng loại đó. Số đội tính trạng ngay số nhóm gene liên kết.

3. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

- mỗi NST được cấu tạo bởi 1 phân tử ADN, gen là một trong những đoạn phân tử ADN, cho nên vì vậy mỗi NST đựng được nhiều gen, các gen xếp thành sản phẩm dọc trên NST.

*

- Sự phân li của các NST trong bớt phân và sự tổng hợp tự do của các NST trong thụ tinh vẫn dẫn đến việc phân li và tổ hợp của những gen trên thuộc 1 NST.

- các gen càng nằm ngay sát nhau bên trên một NST thì liên kết càng chặt chẽ, những gen càng nằm xa nhau thì lực liên kết càng yếu.

* Sơ thiết bị lai:

*

4. Ý NGHĨA

- Hạn chế lộ diện biến dị tổ hợp

- Đảm bảo các tính trạng luôn luôn di truyền cùng nhau nhờ kia trong lựa chọn giống bạn ta hoàn toàn có thể chọn lọc hồ hết tính trạng tốt luôn di truyền cùng nhau.

II. HOÁN VỊ GEN

1. THÍ NGHIỆM CỦA MOOCGAN

P: Thân xám, cánh dài × Thân đen, cánh cụt

F1: 100% Thân xám, cánh dài

Lai phân tích con cháu F1

Pa ♀ F1 thân xám, cánh dài× ♂ thân đen, cánh cụt


Fa: 0,415 Thân xám, cánh dài : 0,415 Thân đen, cánh cụt

0,085 Thân xám, cánh cụt : 0,085 Thân đen, cánh dài

* Giải thích hiệu quả thí nghiệm

- vào phép lai phân tích: ta nhận thấy ruồi đực đen, cụt luôn cho ra một loại giao tử ab, ruồi mẫu F1 bớt phân mang lại 4 nhiều loại giao tử với tỉ trọng AB = ab = 0,415 ; Ab = aB = 0,085, do đó số một số loại và tỉ lệ thành phần KH nghỉ ngơi đời phép lai phân tích nhờ vào vào số nhiều loại và tỉ trọng giao tử của con cháu F1 lấy lai.

→ Để lý giải hiện tượng con cháu xám, lâu năm dị hợp mang lại 4 nhiều loại giao tử với tỉ lệ không bởi nhau, Moocgan chỉ dẫn giả thuyết link gen không hoàn toàn (hoán vị gen).

2. NỘI DUNG QUY LUẬT HOÁN VỊ GEN

- Trong quá trình giảm phân, những NST tương đồng rất có thể trao đổi các đoạn tương đồng cho nhau, dẫn đến hoán vị gene làm mở ra tổ hòa hợp gen mới.

Xem thêm: 3 Sai Lầm Lớn Khiến Phun Lông Mày Ngang Tự Nhiên Được Yêu Thích

3. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC


- Ở kì đầu của giảm phân I có hiện tượng kỳ lạ tiếp hợp của các cặp NST tương đương theo chiều dọc, gene alen đối lập nhau, 2 vào 4 cromatit khác bắt đầu trao đổi đoạn khớp ứng → dẫn tới sự hoán vị của những gen tương xứng → tổng hợp lại những gen không alen.

*

- các gen ở càng cách nhau chừng thì lực link càng yếu, càng dễ xẩy ra hoán vị gen.

Sơ trang bị lai:

*

* Đặc điểm của thiến gen

- Tần số hoán vị gen (f) bởi tổng tỉ lệ những giao tử có gen hoán vị.

- Tần số hoán vị gene giữa 2 locut gen nào đó luôn ⩽50%">⩽50%.

- hoán vị gen phụ thuộc vào vào nam nữ ở một trong những loài: nghỉ ngơi ruồi giấm, hoán vị ren chỉ xảy ra ở giới cái, sinh sống tằm hoán vị ren chỉ xảy ra ở giới đực.

- Để xác minh tần số hoạn gen, bạn ta hay được sử dụng phép lai phân tích.

4. Ý NGHĨA CỦA HOÁN VỊ GEN

- Tăng xuất hiện các biến dị tổ hợp tạo nên SV đa dạng, phong phú, làm vật liệu thứ cấp cho lựa chọn giống và tiến hoá. Do vậy những gen link đồng thích hợp hay chỉ có 1 cặp dị vừa lòng thì sự hoán vị gen sẽ không có hiệu quả.

- nhờ hoán vị ren mà phần đông gen quý trên các NST tương đồng có khả năng tổ hợp với nhau làm thành đội gen links mới. Điều này hết sức có chân thành và ý nghĩa trong lựa chọn giống với tiến hoá.

- thông qua việc khẳng định tần số hoán vị gen tín đồ ta hoàn toàn có thể lập bản đồ di truyền.