Màn hình nokia xl

     
*
Tới chỗ bán

Bộ 3 miếng Dán màn hình Vmax hãng nokia Lumia 640 XL

50.000 đ -33 %
Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc
*

*
Tới khu vực bán

Cảm ứng ép màn hình mang đến Nokia Lumia XL ĐEN

68.425 đ
Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc
*

*
Tới nơi bán

Màn hình nguyên bộ đến Nokia XL

790.000 đ
Nơi bán: Hồ Chí Minh, Toàn Quốc
*

*
Tới chỗ bán

Miếng dán màn hình điện thoại cho Nokia Lumia 640XL

21.000 đ -33 %
*
Tới khu vực bán

Miếng dán màn hình theo khuôn dành mang lại Nokia Lumia 640XL

49.000 đ -29 %
*
Tới chỗ bán

Miếng dán màn hình theo khuôn dành mang đến Nokia Lumia 640XL

49.000 đ -29 %
*
Tới khu vực bán

Nokia XL - Kính dán cường lực phẳng bảo vệ màn hình

58.000 đ
*
"> Tới vị trí bán

Kính cường lực cho Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong mang lại Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

23.011 đ -44 %
*
"> Tới địa điểm bán

Kính cường lực mang đến Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong mang đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

29.859 đ -53 %
*
"> Tới vị trí bán

Kính cường lực đến Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong mang đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

29.859 đ -53 %
*
"> Tới chỗ bán

Kính cường lực mang lại Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

29.859 đ -53 %
*
"> Tới vị trí bán

Kính cường lực cho Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong mang đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

29.859 đ -53 %
*
"> Tới khu vực bán

Kính cường lực cho Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong mang lại Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

29.859 đ -53 %
*
"> Tới chỗ bán

Kính cường lực cho Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong mang đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

35.546 đ -44 %
*
"> Tới chỗ bán

Kính cường lực đến Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong mang đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

35.546 đ -44 %
*
"> Tới vị trí bán

Kính cường lực đến Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

35.546 đ -44 %
*
"> Tới chỗ bán

Bộ 3 Kính Cường Lực cho Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong mang lại Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

34.674 đ -53 %
*
"> Tới nơi bán

Bộ 3 Kính Cường Lực mang đến Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong mang đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

34.674 đ -53 %
*
"> Tới vị trí bán

Bộ 3 Kính Cường Lực mang lại Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong mang lại Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

34.674 đ -53 %
*
"> Tới nơi bán

Bộ 3 Kính Cường Lực mang lại Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

34.674 đ -53 %
*
"> Tới chỗ bán

Bộ 3 Kính Cường Lực mang lại Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong mang đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

41.278 đ -44 %
*
"> Tới khu vực bán

Bộ 3 Kính Cường Lực mang lại Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

41.278 đ -44 %
*
"> Tới địa điểm bán

Bộ 3 Kính Cường Lực đến Nokia 2 3 5 6 8 6 năm 2018 Bảo Vệ Màn Hình Trong đến Nokia 2 3 5 6 8 2018 1520 520 535 640XL 630 730 Bảo Vệ Trước Bộ Phim Bảo Vệ Glam 9 H

41.278 đ -44 %
*
Tới khu vực bán

Akabeila Hydrogel Trước Bộ Phim Full Màn Hình Bảo Vệ mang đến Google pixel 3 Điểm Ảnh 3A 3XL PIXEL4 LG V40 hãng nokia 3.2 nokia 4.2 hãng nokia 7.1 Oneplus 6T Sony XZ4 mi 8 CC9 CC9E K20 Tấm Bảo Vệ Màn Hình

42.000 đ -48 %
*
Tới khu vực bán

Akabeila Hydrogel Trước Bộ Phim Full Màn Hình Bảo Vệ cho Google px 3 Điểm Ảnh 3A 3XL PIXEL4 LG V40 nokia 3.2 nokia 4.2 hãng nokia 7.1 Oneplus 6T Sony XZ4 mi 8 CC9 CC9E K20 Tấm Bảo Vệ Màn Hình

42.000 đ -48 %
*
Tới nơi bán

Akabeila Hydrogel Trước Bộ Phim Full Màn Hình Bảo Vệ đến Google px 3 Điểm Ảnh 3A 3XL PIXEL4 LG V40 hãng nokia 3.2 nokia 4.2 nokia 7.1 Oneplus 6T Sony XZ4 xiaomi mi 8 CC9 CC9E K20 Tấm Bảo Vệ Màn Hình

42.000 đ -48 %
*
Tới nơi bán

Akabeila Hydrogel Trước Bộ Phim Full Màn Hình Bảo Vệ mang lại Google px 3 Điểm Ảnh 3A 3XL PIXEL4 LG V40 hãng nokia 3.2 nokia 4.2 hãng nokia 7.1 Oneplus 6T Sony XZ4 xiaomi mi 8 CC9 CC9E K20 Tấm Bảo Vệ Màn Hình

42.000 đ -48 %
*
Tới khu vực bán

Akabeila Hydrogel Trước Bộ Phim Full Màn Hình Bảo Vệ mang lại Google pixel 3 Điểm Ảnh 3A 3XL PIXEL4 LG V40 hãng nokia 3.2 nokia 4.2 nokia 7.1 Oneplus 6T Sony XZ4 xiaomi mi 8 CC9 CC9E K20 Tấm Bảo Vệ Màn Hình

42.000 đ -48 %
*
Tới địa điểm bán

Akabeila Hydrogel Trước Bộ Phim Full Màn Hình Bảo Vệ đến Google pixel 3 Điểm Ảnh 3A 3XL PIXEL4 LG V40 nokia 3.2 nokia 4.2 hãng nokia 7.1 Oneplus 6T Sony XZ4 xiaomi mi 8 CC9 CC9E K20 Tấm Bảo Vệ Màn Hình

42.000 đ -48 %
*
Tới chỗ bán

Akabeila Hydrogel Trước Bộ Phim Full Màn Hình Bảo Vệ đến Google pixel 3 Điểm Ảnh 3A 3XL PIXEL4 LG V40 hãng nokia 3.2 nokia 4.2 nokia 7.1 Oneplus 6T Sony XZ4 xiaomi 8 CC9 CC9E K20 Tấm Bảo Vệ Màn Hình

42.000 đ -48 %
*
Tới vị trí bán

Akabeila Hydrogel Trước Bộ Phim Full Màn Hình Bảo Vệ đến Google px 3 Điểm Ảnh 3A 3XL PIXEL4 LG V40 hãng nokia 3.2 hãng nokia 4.2 hãng nokia 7.1 Oneplus 6T Sony XZ4 xiaomi mi 8 CC9 CC9E K20 Tấm Bảo Vệ Màn Hình

42.000 đ -48 %

Thông tin về man hinh hãng nokia xl

*

Lego robot Iron man là gì? Nơi bán Lego Robot Iron man uy tín, giá tốt

Một trong những dòng Lego được yêu thích nhất hiện giờ là Lego robot Iron man. Vậy Lego robot Iron man là gì? cùng khám phá chi tiết qua câu chữ sau.

Bạn đang xem: Màn hình nokia xl

*

Lego Spider Man là gì? Gợi ý một số mẫu Lego Spider Man hot nhất hiện nay

*

So sánh điện thoại nokia Lumia 1520 và Lumia 950 XL

*

So sánh điện thoại giá rẻ nokia XL và LG Optimus LTE2

Smartphone giá thấp LG Optimus LTE2 có mức giá khá lôi cuốn nhưng hầu như gì nhưng máy đem lại là tốt hơn so với địch thủ Nokia XL
*

So sánh điện thoại LG L70 Dual và nokia XL trong tầm giá 2 triệu đồng

Có mức chi phí khả phải chăng nhưng điện thoại LG L70 Dual không hề thua nhát gì so với đối thủ Nokia XL có mức giá thành hơn mình. Ví dụ LG L70 sở hữu bộ xử lý tốc độ kèm theo với thời lượng pin lâu dài
*

So sánh điện thoại giá rẻ Samsung Galaxy cảnh báo N7000 và hãng nokia XL

Cùng ở trong phân khúc trị trường điện thoại cảm ứng thông minh giá rẻ nhưng mà về cấu hình Galaxy N7000 gồm phần nhỉnh rộng so cùng với đối thủ của chính bản thân mình ở một màn hình độ sắc nét tốt và chip xử lý tốc độ.
*

So sánh điện thoại giá rẻ Lenovo S90 và hãng nokia XL trong tầm giá 2 triệu đồng

Cả cấu hình và giá chỉ của dòng Lenovo S90 phần nhiều tỏ ra trông rất nổi bật khi được so sánh cùng hãng nokia XL bao gồm mức giá cao hơn trong phân khúc thị phần giá rẻ
*

So sánh điện thoại giá rẻ nokia XL và htc Sensation XE

Mặc dù cho có mức chi phí thấp hơn nhưng smartphone htc Sensation XE không hề thua kém gì so với mẫu Nokia XL, thậm chí chip cách xử lý còn cao hơn đối thủ.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cách Xóa Những File Cứng Đầu " Nhất Trên Windows

*

So sánh điện thoại giá rẻ nokia XL và Galaxy Trend S7560: chọn android hay Window phone ?

Bộ đôi điện thoại giá rẻ có khá nhiều điểm tương đồng trong cấu hình, sự khác hoàn toàn có lẽ là bạn sẽ lựa lựa chọn hệ quản lý điều hành nào và thiết kế của máy.
*

So sánh 3 điện thoại cảm ứng tầm trung: Zenfone 5, Optimus G, nokia XL

Cả bố đều là những điện thoại thông minh màn hình lớn, tính năng tốt, giá cả trên thị trường chưa cho tới 5 triệu đồng.
*

Đánh giá nokia XL - Chiếc điện thoại chạy game android của Nokia

Nokia XL vẫn giữ nét thiết kế ngoại hình theo truyền thống, thoạt chú ý sẽ thấy giống mẫu máy Lumia chạy Windows Phone, đó cũng là phong thái thiết kế đồng hóa của hãng nokia trong vài ba năm ngay gần đây
*

Nokia XL giá 3,69 triệu đồng, bán ra từ hôm nay

Phiên phiên bản "to" duy nhất trong bộ tía chạy android của Nokia đã và đang chính thức lên kệ tại thị phần Việt nói từ từ bây giờ với giá bán chính hãng sản xuất là 3,699 triệu đồng.