Nhạc nền game thiên long bát bộ

会在何处见到你 huì zài hé chǔ jiàn dào nǐ Sẽ gặp gỡ con gái sinh sống nơi nào đây 莫非前尘已注定 mò fēi qián chén yǐ zhù dìng hoặc là tiền kiếp đã định sẵn 飞过于空的距离 fēi guò shí kōng de jù lí Bay qua khoảng cách của thời ko 却囿于刀剑光影 què cổ yòu yú dāo jiàn guāng yǐng Đao quang đãng kiếm hình họa vẫn còn đấy buộc ràng 三月春花渐次醒 sān yutrần chūn huā jiàn cì xǐng Xuân hoa tháng bố dần tỉnh 迢迢年华谁老去 tiáo tiáo nián huá shéi lǎo qù Qua bao niên hoa ai già lão 是劫是缘随我心 shì jié shì yuán suí wǒ xīn Là dulặng là kiếp thuận theo lòng ta 除了你万敌不侵 chụ le nǐ wàn dí bù qīn Ngoại trừ cô gái vạn địch bất xâm 当恩怨各一半我怎么圈揽 dāng ēn yuàn gtrằn yī bàn wǒ zěn mo quān lǎn khi oán thù phân song ta làm sao đối phó 看灯笼血红染寻仇已太晚 kàn dēng lóng xiě đợi rǎn xún chóu yǐ tài wǎn Thấy đèn hoa nhuộm thắm máu tươi, trả thù vẫn muộn 月下门童喟叹昨夜太平长安 yutrằn xià mén tóng tàn zuó yè cổ tài píng cháng ān Dưới trăng môn đồng thsống than, đêm hôm trước Trường An yên bình 当天上星河转我命已定盘 dāng tiān ssản phẩm xīng hé zhuǎn wǒ mìng yǐ dìng pán lúc tinh hà trên cao giao vận, định mệnh ta đang định 待绝笔墨痕干宿敌已来犯 lâu năm jué bǐ tìm hén gān sù dí yǐ lái fàn Đợi giỏi cây viết thô mực thì địch sẽ xâm chiếm 我借你的孤单今生恐怕难还 wǒ jitrằn nǐ de gū dān jīn shēng kǒng pà nán huán Cô đối kháng kiếp này ta gieo cho thiếu phụ sợ hãi rằng khó khăn trả 缠扰孤岛的雪雨 ngán rǎo gū dǎo de xuě yǔ Mưa tuyết bao phủ mờ cô hòn đảo 飘飘洒洒谁来停 piāo piāo sǎ sǎ shéi lái tíng Thấp thoáng xa xa ai nghỉ chân 摘取一颗海上星 zhāi qǔ yī kē hǎi shàng xīng Hái một bởi vì sao trên đại dương 陪我终夜不孤寂 péi wǒ zhōng ytrằn bù gū jì Bầu các bạn thuộc ta tối ko tịch liêu 灵柩长埋深谷底 líng jiù cháng mái shēn gǔ dǐ Linc cửu chôn lòng rạm cốc vẫn thọ 没有永远的秘密 méi yǒu yǒng yuǎn de mì mì Không gồm kín như thế nào là lâu dài 染指江湖结悲局 rǎn zhǐ jiāng rúc jié bēi jú Tnhãi con chiếm giang hồ nước chỉ bao gồm bi viên 无人逃得过宿命 wú rén táo khuyết de guò sù mìng Vận mệnh không một ai thoát được 当恩怨各一半我怎么圈揽 dāng ēn yuàn gnai lưng yī bàn wǒ zěn mo quān lǎn lúc ân oán phân đôi ta làm thế nào ứng phó 看灯笼血红染寻仇已太晚 kàn dēng lóng xiě hóng rǎn xún chóu yǐ tài wǎn Thấy đèn hoa nhuộm thắm huyết tươi, trả thù vẫn muộn 月下门童喟叹昨夜太平长安 yutrần xià mén tóng tàn zuó ynai lưng tài píng cháng ān Dưới trăng môn đồng thlàm việc than, đêm hôm trước Trường An lặng bình 当天上星河转我命已定盘 dāng tiān smặt hàng xīng hé zhuǎn wǒ mìng yǐ dìng pán Khi tinch hà bên trên cao giao vận, số trời ta vẫn định 待绝笔墨痕干宿敌已来犯 dài jué bǐ tìm hén gān sù dí yǐ lái fàn Đợi xuất xắc bút thô mực thì địch vẫn xâm lược 我借你的孤单今生恐怕难还 wǒ jiè nǐ de gū dān jīn shēng kǒng pà nán huán Cô đơn kiếp này ta gieo cho nàng sợ rằng cực nhọc trả 当恩怨各一半我怎么圈揽 dāng ēn yuàn gtrần yī bàn wǒ zěn mo quān lǎn lúc ân oán phân đôi ta làm thế nào đối phó 看灯笼血红染寻仇已太晚 kàn dēng lóng xiě hóng rǎn xún chóu yǐ tài wǎn Thấy đèn hoa nhuộm thắm huyết tươi, trả thù sẽ muộn 月下门童喟叹昨夜太平长安 yutrần xià mén tóng tàn zuó ytrằn tài píng cháng ān Dưới trăng môn đồng thsinh hoạt than, tối hôm qua Trường An yên ổn bình 当天上星河转我命已定盘 dāng tiān ssản phẩm xīng hé zhuǎn wǒ mìng yǐ dìng pán Khi tinh hà bên trên cao luân chuyển, số trời ta vẫn định 待绝笔墨痕干宿敌已来犯 lâu năm jué bǐ tìm hén gān sù dí yǐ lái fàn Đợi xuất xắc cây viết thô mực thì địch sẽ xâm lược 我借你的孤单今生恐怕难还 wǒ jitrằn nǐ de gū dān jīn shēng kǒng pà nán huán Cô đơn kiếp này ta gieo đến nữ sợ rằng khó khăn trả