Những câu kinh thánh hay

     
Đức Thánh Linh giúp chúng ta có thể vâng theo lời Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Sự vâng lời Đức Chúa Trời khởi nguồn từ chỗ biết ơn Chúa về các phước lành, sự yêu đương xót với ân điển của Ngài.

Bạn đang xem: Những câu kinh thánh hay

*

Xem thêm: Mua Bán, Thanh Lý Máy Khoan Nhật Cũ Nhật Bãi, Máy Khoan Pin Cũ Nhật Bãi

Vâng lời Đức Chúa Trời là một hành vi thờ phượng Ngài. Hãy xem bên dưới và đọc đông đảo câu khiếp Thánh nói về sự vâng lời:

1- I Sa-mu-ên 15:22 “Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu cùng của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời xuất sắc hơn của tế lễ; sự nghe theo xuất sắc hơn mỡ cừu đực;”

2- Giăng 14:21 “Ai có những điều răn của ta và vâng duy trì lấy, ấy là người yêu quí ta; tín đồ nào yêu thích ta sẽ được phụ vương ta yêu thương lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho tất cả những người biết ta.”

3- Giăng 15:10 “Nếu những ngươi vâng giữ những điều răn của ta, thì đang ở trong sự ngọt ngào ta, cũng giống như chính ta vẫn vâng giữ những điều răn của phụ vương ta, cùng cứ sống trong sự thương yêu Ngài.”

4- Phi-líp 2:12-13 “Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu mến của tôi, như đồng đội đã vâng lời luôn luôn, chẳng hầu như khi tôi xuất hiện mà thôi, lại bây chừ là thời điểm tôi vắng mặt, hãy càng rộng nữa, cơ mà lấy lòng hại sệt run rẩy làm ra sự cứu chuộc mình. Vì chưng ấy bao gồm Đức Chúa Trời cảm rượu cồn lòng bằng hữu vừa ao ước vừa làm theo ý tốt Ngài.”

5- Hê-bơ-rơ 10:24 “Ai nấy hãy coi ngó nhau để khuyên giục về lòng yêu thương cùng việc tốt lành;”

6- Hê-bơ-rơ 11:8 “Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi mang lại xứ mình sẽ nhận làm cho cơ nghiệp: người đi mà đắn đo mình đi đâu.”

7- Sáng Thế ký kết 22:2-3 “Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, cùng đi đến xứ Mô-ri-a, khu vực đó dâng người con làm của lễ thiêu ngơi nghỉ trên một hòn núi kia mà lại ta vẫn chỉ cho. Áp-ra-ham dậy sớm, win lừa, lấy hai nô lệ và nhỏ mình, là Y-sác, thuộc đi; tín đồ cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi mang lại nơi mà lại Đức Chúa Trời đang truyền dạy.”

8- Phi-líp 2:8 “Ngài đã hiển thị như một người, từ bỏ hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết bên trên cây thập tự.”


*

9- Giăng 4:23-24 “Nhưng giờ đồng hồ hầu đến, và đang đi tới rồi, khi đông đảo kẻ thờ phượng thiệt lấy tâm thần và lẽ thật mà lại thờ phượng Cha: ấy kia là hầu như kẻ thờ phượng mà phụ thân ưa mê thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, đề nghị ai bái lạy Ngài thì yêu cầu lấy tâm thần và lẽ thật cơ mà thờ lạy.”

10- Giăng 7:17 “Nếu ai khứng tuân theo ý hy vọng của Đức Chúa Trời, thì đã biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, tuyệt là ta nói theo ý ta.”

11- I Phi-e-rơ 1:14 “Anh em đã yêu cầu như con cháu hay vâng lời, thì chớ có tuân theo sự dâm dục, là sự việc cai trị trong bằng hữu ngày trước, về lúc bằng hữu còn mê muội.”

12- Rô-ma 6:16 “Anh em há chẳng biết rằng nếu bằng hữu đã nộp mình làm tôi gần như đặng vâng phục kẻ nào, chính vậy tôi gần như của kẻ bản thân vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục sẽ được nên vô tư hay sao?”

13- Giô-suê 1:7 “Chỉ hãy vững vàng lòng bền chí, và cảnh giác làm theo không còn thảy pháp luật mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền mang đến ngươi; chớ xây qua mặt hữu hoặc bên tả, nhằm hễ ngươi đi đâu cũng phần nhiều được thạnh vượng.”

14- Rô-ma 16: 26-27 “mà hiện nay được bày ra, và theo lịnh Đức Chúa Trời hằng sống, bởi những sách tiên tri, bày ra cho đầy đủ dân phần đông biết, đặng đem họ tới sự vâng phục của đức tin, nhơn Đức Chúa Jêsus Christ, nguyền xin vẻ vang về địa điểm Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng! A-men.”

15- I Phi-e-rơ 1:22 “Anh em đang vâng theo lẽ thật có tác dụng sạch lòng mình, đặng gồm lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng không còn lòng;”

16- Rô-ma 5:19 “Vì, như do sự không vâng phục của một bạn mà mọi người khác đều cho nên kẻ tất cả tội, thì cũng một lẽ ấy, vị sự vâng phục của một tín đồ mà mọi tín đồ khác đang đều vì vậy công bình.”