Phiếu nhập kho excel

     

Mẫu giấy nhập kho - Mẫu số 01-VT

Mẫu Phiếu nhập kho bởi Excel là biểu mẫu mã kế tân oán được phát hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC với Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Sở trưởng Bộ tài thiết yếu. Phiếu nhập kho nhằm mục đích xác thực số lượng trang bị tư, khí cụ, vẻ ngoài nhập kho làm cho căn cứ ghi Thẻ kho, tkhô cứng toán chi phí hàng, xác minh trách nát nhiệm với người dân có tương quan và ghi sổ kế toán. Bên cạnh đó, đi kèm phiếu nhập kho trong biểu chủng loại kế toán thù thông dụng là mẫu mã phiếu thu, phiếu chi với phiếu xuất kho.

Bạn đang xem: Phiếu nhập kho excel

Phiếu thuPhiếu chiPhiếu xuất khoPhiếu nhập kho theo Thông tứ 200Cách viết phiếu nhập khoPhiếu nhập kho - Mẫu số 01 – VT định dạng Excel được lập theo mẫu sau:Nội dung ví dụ Mẫu phiếu nhập kho ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC như sau:
Tổng số tiền (viết bằng chữ): ......................................................................................................................Số bệnh từ gốc kèm theo: ....................................................................................................................... Ngày ....... tháng ........ năm trăng tròn....Người lập phiếu(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu)Người giao hàng(Ký, họ tên) Thủ kho(Ký, bọn họ tên) Kế toán thù trưởng(Hoặc phần tử có nhu cầu nhận)(Ký, họ tên)

Cách viết Phiếu nhập kho bằng Excel

Lúc lập phiếu nhập kho cần ghi rõ số phiếu với ngày, tháng, năm lập phiếu; chúng ta thương hiệu fan giao đồ dùng tư, cơ chế, biện pháp, mặt hàng hóa; số hóa 1-1 hoặc lệnh nhập kho; ngày, mon, năm theo hóa đơn; thương hiệu kho, địa điểm nhập kho.Cột A: Ghi số vật dụng trường đoản cú thiết bị tư, giải pháp, thành phầm, hàng hóa (số vật tư,thành phầm, sản phẩm & hàng hóa ghi bên trên hóa đơn).Cột B: Ghi tên vật dụng tư, lý lẽ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (thương hiệu trang bị tư, sản phẩm, hàng hóa ghi trên hóa đơn).Cột C: Mã số (trường hợp bao gồm ghi theo hóa đơn), (rất có thể quăng quật qua).

Xem thêm: Amazon - Wwe 2K15

Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).Phần số lượng:Cột 1: Ghi số lượng theo chứng tự (hóa đơn hoặc lệnh nhập).Cột 2: Kế tân oán kho ghi con số thực nhtràn lên kho. (thường thì số lượng theo triệu chứng trường đoản cú sinh sống cột 1 sẽ bằng số lượng thực nhập làm việc cột 2, nhưng mà nếu như hàng không về đủ, hoặc xảy ra lỗi lỗi trả lại tín đồ chào bán, và cũng có thể hàng hóa về thừa đối với thực sở hữu thì cột 1 với cột 2 đang không giống nhau, kế toán Kho đề nghị để ý ghi đúng đắn số lượng của 2 cột này).
Cột 3: Giá nhập kho: được khẳng định bằng giá cài đặt không thuế của sản phẩm & hàng hóa cộng cùng với các chi phí thu thiết lập (chuyên chở, bốc túa...) cho 1 đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa.Cột 4: Bằng đối kháng giá bán nhân cùng với số lượngDòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu nhập cho những cột con số, solo giá bán, thành tiền.Dòng số viết bằng chữ: Ghi diễn giải bằng văn bản toàn bô tiền ở cột thành chi phí trên phiếu nhập kho.Phiếu nhập kho lập thành 2 liên (đối với vật dụng tứ, hàng hóa download ngoài), hoặc 3 liên (đối với vật dụng bốn trường đoản cú sản xuất), và tín đồ lập phiếu (ghi rõ chúng ta tên), fan mua sắm chọn lựa mang phiếu đến kho để nhập vật dụng tứ, nguyên tắc, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa.Nhập kho kết thúc chủ kho ghi ngày, mon, năm nhập kho với thuộc người Ship hàng cam kết vào phiếu, thủ kho giữ lại liên 2 (đối với vật dụng bốn, sản phẩm & hàng hóa sở hữu ngoài) để ghi vào thẻ kho kế tiếp gửi mang đến chống kế toán ghi sổ kế toán, cùng liên 1 bảo quản nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) tín đồ mua sắm chọn lựa giữ.
Mẫu số 02 - TT: Phiếu đưa ra mới nhất 2021 Mẫu phiếu chi theo Thông tứ 79, Thông tứ 107, Thông bốn 133, Thông bốn 200 cùng Thông tứ 132 Mẫu số 01 - VT: Mẫu phiếu nhập kho Mẫu phiếu nhập kho theo Thông bốn 133, Thông bốn 200 cùng Thông bốn 132
*
Cách viết phiếu nhập kho Hướng dẫn ghi phiếu nhập kho Mẫu số 02 - VT, C31 - HD Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho theo Thông tư 133, Thông tư 200, Thông tư 132, Thông tứ 107