Sửa Kiểu Dữ Liệu Trong Sql

Trong bài xích trước, bọn họ đã biết DATABASE ( Thương hiệu dữ liệu) dùng để lưu trữ công bố, truy nã xuất tài liệu Lúc cần thiết. Vậy làm thế nào nhằm lưu trữ dữ liệu trong Database? Làm sao nhằm tầm nã xuất dữ liệu đã lưu?
Vậykhi toàn bộ tài liệu thuộc bên trong một Database thì cần có một bí quyết tổ chức mô tả những đọc tin theo một khối hệ thống tàng trữ, kia chính làTABLE–Bảng. Một Database bao hàm những Table, thân các Table gồm mối contact cùng nhau mô tả qua khóa chính và khóa ngoại.

Bạn đang xem: Sửa kiểu dữ liệu trong sql


Vậy Table là gì? Là đối tượng được Database áp dụng để tổ chức cùng tàng trữ tài liệu. Mỗi Table vào Database hoàn toàn có thể links với 1 hoặc những Table không giống, tại một hoặc những nằm trong tính. Mỗi Table bao gồm:
*

Lưu ý: Dấu * thể hiện mang lại bảng bắt đầu không được lưu tên.Table_một là thương hiệu lưu trữ mang định trong thời điểm tạm thời mang đến Table vừa chế tác trong Database


Column Name: Tên trường trực thuộc tính vào bảng.Data Type: Kiểu dữ liệu của những trường trực thuộc tính ( Được đề cùa đến vào bài học tiếp theo)Allow Nulls: Trường nằm trong tính gồm nhấn cực hiếm Null (Rỗng) hay không.

Xem thêm: Tag: Btv Van Anh - Tiểu Sử Mc Biên Tập Viên Vân Anh


*

*

*

*

CREATE TABLE ten_bang;(Tên ngôi trường 1 kieu_du_lieu,Tên trường 2 kieu_du_lieu,Tên trường n kieu_du_lieu)
INSERT INTO Database_Name.Table_Name (Column1_Name, Column2_Name,...)VALUES("Column1_Value1", "Column2_Value2",...),("Column1_Value3", "Column2_Value4",...)
INSERT INTO TestDB.dbo.Person (Name,Age,City)VALUES("Jade",trăng tròn,"London"),("Mary",119,"NY"),("Martin",25,"London"),("Rob",35,"Geneva"),("Maria",42,"Paris"),("Jon",28,"Toronto")
Chúng ta cũng có thể thêm bằng phương pháp điền đọc tin trực tiếp vào bảng bằng cách nhấn vào bắt buộc vào bảng với chọn "Edit top 200 rows".
Cách 1: Nhấp loài chuột cần vào Table yêu cầu biến đổi > Design. Tiến hành đổi khác những trực thuộc tính > SAVE (Ctrl + S)
Thông qua bài học kinh nghiệm này, mình đã trình làng cho chúng ta phần lớn thao tác cơ bản bao gồm chế tác, xóa, thêm tài liệu đến tale trong SQL Server. Các câu lệnh được áp dụng trong bài xích chúng ta đang mày mò sâu hơn Một trong những bài xích về sau. Cảm ơn chúng ta vẫn hiểu.