Tại sao boss muốn cưới tôi truyện

     

TẠI SAO trùm cuối MUỐN CƯỚI TÔI?(HÀO MÔN TRÒ CHƠI : TỰ SỦNG CỤC CƯNG BẢO BỐI)Tác giả: Thuần Phong độc nhất ĐộThể loại: hiện tại đại, showbiz, hào môn, ngôn tình ngọt sủng...Tình trạng: hoàn bạn dạng gốc - vẫn editEditor: Đạo tiệm ngôn tình(7chương đầu) còn sót lại mình từ bỏ edit