Tại sao không cài được net framework 4.0

.NET Framework 4.8 .NET Framework 4.7.2 .NET Framework 4.7.1 .NET Framework 4.7 .NET Framework 4.6.2 .NET Framework 4.6.1 .NET Framework 4.6 .NET Framework 4.5.2 .NET Framework 3.5 Service Paông chồng 1 Xem thêm...Ít hơn

Giới thiệu

Công gắng thay thế ingamemobi.com .NET Framework vạc hiện các sự nạm hay xẩy ra ảnh hưởng đến tùy chỉnh cấu hình hoặc bạn dạng Cập Nhật kích thước ingamemobi.com .NET. Công núm nỗ lực xử lý mọi vấn đề này bằng cách áp dụng các bản sửa lỗi vẫn biết hoặc bằng phương pháp sửa những bạn dạng thiết đặt bị lỗi của những phiên bản .NET Framework được hỗ trợ. Công cố kỉnh này có hình ảnh người dùng dựa vào phần hướng dẫn dễ dàng sử dụng (UI). Nó cũng cung ứng câu hỏi sử dụng mẫu lệnh với các tùy chọn nâng cao hơn.

You watching: Tại sao không cài được net framework 4.0

ingamemobi.com đang kiến thiết phiên phiên bản Cập Nhật sau đây của phương pháp sửa chữa ingamemobi.com .NET Framework.

Phiên bản mới nhất

Những biến đổi được bao hàm trong bản gây ra v 1.4

Công nuốm hiện giờ đang hỗ trợ ingamemobi.com .NET Framework 4,8, 4.7.2, 4.7.1, 4,7 với 4.6.2. Do kia, sửa chữa cùng sửa chữa cũng khá được áp dụng cho những thành phầm này.Công thay cung cấp tất cả những kỹ năng từ bỏ phiên phiên bản trước đó.

Boy

Công cố gắng thay thế .NET Framework chỉ sẵn sử dụng bằng giờ đồng hồ Anh.

Tải xuống thông tin

Phiên bản tiên tiến nhất của cách thức thay thế .NET Framework sẵn dùng để làm cài xuống tự trang web trung trọng tâm sở hữu xuống của ingamemobi.com sau đây:

dụng cụ sửa chữa thay thế

Các tùy lựa chọn cái lệnh được cung cấp mang đến chế độ này

Tùy chọn tiêu chuẩn

Mô tả

CPU

/? HOẶC/trợ giúp

Hiển thị công bố giúp sức.

NetFxRepairTool.exe/?

/q hoặc/Quiet

Chế độ yên tĩnh. Không yên cầu shop của người dùng và vẻ ngoài demo toàn bộ những bạn dạng sửa lỗi/thay thế sửa chữa cùng giữ tệp nhật ký kết.Tùy lựa chọn "/q" cùng "/p" số đông được giữ độc quyền.

NetFxRepairTool.exe/q

/p hoặc/Passive

Chế độ không đo lường. Chỉ gồm thanh khô quy trình được hiển thị.Tùy chọn "/q" và "/p" những được giữ lại độc quyền.

NetFxRepairTool.exe/p

/a hoặc/addsource

Chế độ sửa chữa thay thế nước ngoài tuyến. Thiết lập phân pân hận lại các tệp được hưởng thụ nhằm thay thế sửa chữa được coppy từ một con đường chia sẻ mạng hoặc đường truyền thư mục được xác minh vị cờ "/addsource". Thông thường, thông tin này sẽ tiến hành sử dụng lúc cách thức chuyển động trong môi trường xung quanh bị ngắt liên kết hoặc bị khóa.

Đường dẫn thư mục NetFxRepairTool.exe/a Ví dụ: NetFxRepairTool.exe/a " dữ liệu dữ liệu thỏng mục"

/r hoặc/sửa chữa

Thao tác sửa chữa thay thế hoàn toàn có thể được tùy lựa chọn phạm vi nhằm nhắm vào một tập hợp những đường chuẩn hóa thành phầm được chỉ định và hướng dẫn. Nếu tùy chọn này không được khẳng định, công cụ vẫn nỗ lực thay thế tất cả những phiên bạn dạng .NET Framework được cung ứng được cài đặt.Tùy chọn "/Repair" cũng rất có thể được sử dụng cùng với cái giá trị "none" để chỉ vận dụng các phiên bản sửa lỗi và làm lơ câu hỏi sửa chữa thay thế mang lại bất kỳ mặt đường đại lý sản phẩm nào. Khi tùy lựa chọn này được áp dụng thuộc với cái giá trị "không", thì tùy chọn "/addsource" không được khẳng định.Tùy chọn này chỉ được áp dụng trong chế độ yên ổn tĩnh với bị động.

NetFxRepairTool.exe/r version1>; Các giá trị phiên phiên bản được hỗ trợ:. net35,. net4,. net45,. net451,. net452,. net46,. net461,. net462,. net471,. net472,. net48, không cóVí dụ: NetFxRepairTool.exe/q/r. net4 NetFxRepairTool.exe/q/r. net35;. net45

/l hoặc/Nhật ký

Tùy ý, đặt đường dẫn thư mục mong ước mang đến nội những tệp nhật ký kết (FixDotNet*. cab) được chế tạo ra vì phương tiện. Mặc định (không chỉ có rõ tùy lựa chọn này) địa điểm của tệp CAB là thỏng mục bên trên máy tính của người tiêu dùng ngày nay.

Đường dẫn thư mục NetFxRepairTool.exe/l Ví dụ: NetFxRepairTool.exe/l "% temp%"

/c hoặc/collectonly

Chế độ chỉ ghi nhật ký kết. Chế độ này đã chất nhận được thu thập những phiên bản ghi có tương quan mang đến thiết lập cấu hình .NET Framework, điều đó hết sức có lợi khi hạn chế và khắc phục sự cầm. Sửa trị hoặc bất kỳ làm việc sửa chữa thay thế như thế nào không được tiến hành khi tùy lựa chọn này được xác minh. Tùy lựa chọn này chỉ áp dụng trong chế độ lặng tĩnh với tiêu cực với vẫn ngăn ngừa tất cả những thao tác khác.

See more: Game Đua Xe Bắn Súng 3D Cho Android, Game Đua Xe Bắn Súng 3D

NetFxRepairTool.exe/q/c HOẶC NetFxRepairTool.exe/p/c

/n hoặc/noceipchấp thuận

Chọn ko tđắm đuối gia gửi ban bố đánh giá đến ingamemobi.com. Mặc định (không chỉ là định cờ) đưa định rằng người dùng sẽ chọn ttê mê gia để gửi tài liệu thực hiện mang đến ingamemobi.com.Tùy chọn này chỉ được áp dụng vào chế độ yên ổn tĩnh và thụ động.

NetFxRepairTool.exe/q/n HOẶC NetFxRepairTool.exe/p/n

Thông tin Bổ sung

Các tùy lựa chọn nguyên tắc sửa chữa

Công cầm sửa chữa .NET Framework theo sau tiến trình bốn bước:

Cố thay khắc phục và hạn chế sự thế về thiết lập

Áp dụng các bạn dạng sửa lỗi (trải nghiệm người dùng chấp thuận)

Cố thế thay thế sửa chữa tất cả những phiên bạn dạng setup của .NET Framework

Thu thập Nhật ký kết (hưởng thụ người tiêu dùng chấp thuận)

Công gắng hoàn toàn có thể tiến hành một hoặc các chuyển đổi so với phiên phiên bản .NET của Framework đã thiết lập. lấy ví dụ, rất có thể sửa trạng thái Windows Installer bên trên máy vi tính, đặt lại list kiểm soát điều hành truy nã nhập tùy theo (DACLs) bên trên một số trong những thỏng mục, hoặc giải quyết và xử lý những vấn đề tương quan đến việc đăng ký Cập Nhật chưa hợp lệ hoặc bị lỗi.

Hỗ trợ nước ngoài tuyến

Công gắng sửa chữa thay thế .NET Framework cung cấp một tùy lựa chọn nhằm thay thế các phiên bạn dạng của .NET Framework được cài đặt đặt trên máy tính (bước 3 của các bước trong phần "thay thế cơ chế tùy chọn"). Công vậy này yên cầu bắt buộc bao gồm các tệp được phân phối hận lại trong những phiên bạn dạng này nhằm sẵn cần sử dụng tại thời điểm thay thế. Theo mặc định, phương pháp thiết lập xuống những gói này trường đoản cú Internet trong quá trình thay thế. Nếu máy vi tính của công ty vẫn giảm bớt hoặc không có liên kết Internet, bạn nên áp dụng chính sách ngoại con đường để sửa chữa. Để thực hiện vấn đề này, hãy xác định tùy chọn /addsource với băng thông của tlỗi mục cất các tệp bảng phân păn năn lại, như vào ví dụ sau:

NetfxRepairTool.exe/addsource SHARE_PC SHARE_FOLDERNếu dụng cụ thay thế sửa chữa không tìm thấy bảng phân pân hận lại trải nghiệm vào tlỗi mục đã chỉ định, nó đã search phương pháp mua xuống tệp từ bỏ Internet. Công cụ sửa chữa thiết yếu triển khai điều này còn nếu như không thể mua xuống tệp bắt buộc. Bảng sau đây liệt kê các tệp trong .NET Framework được phân phối lại.

Phiên bản cùng hồ nước sơ

Kiến trúc

Tên tệp trình sở hữu đặt

URL

.NET Framework 4,8

x86, x64

NDP48-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?LinkId=2088631

.NET Framework 4.7.2

x86, x64

NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?LinkId=863265

.NET Framework 4.7.1

x86, x64

NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?LinkId=852104

.NET Framework 4,7

x86, x64

NDP47-KB3186497-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?LinkId=825302

.NET Framework 4.6.2

x86, x64

NDP462-KB3151800-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?LinkId=780600

.NET Framework 4.6.1

x86, x64

NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?LinkId=671743

.NET Framework 4,6

x86, x64

NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?LinkId=528232

.NET Framework 4.5.2

x86, x64

NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?LinkId=328855

.NET Framework 4.5.1

x86, x64

NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?LinkId=321332

.NET Framework 4,5

x86, x64

dotNetFx45_Full_x86_x64.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?LinkId=255995

Hồ sơ đồ vật khách .NET Framework 4

x86

dotNetFx40_Client_x86.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?linkid=247966

Hồ sơ sản phẩm khách hàng .NET Framework 4

x86, x64

dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?linkid=247965

.NET Framework 4 đầy đủ

x86

dotNetFx40_Full_x86.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?linkid=247964

.NET Framework 4 đầy đủ

x86, x64

dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?linkid=247962

.NET Framework 3,5 SP1, .NET Framework 3,0 SP2, .NET Framework 2,0 SP2 (nếu .NET Framework 3,0 cùng 3,5 được download đặt)

x86, x64

dotnetfx35.exe

http://go.ingamemobi.com.com/fwlink/?LinkId=259762

Chế độ im re và cơ chế trúc động

Tất cả các tính năng của nguyên lý sửa chữa thay thế có thể được tự động hóa bằng phương pháp chạy chế độ vào chính sách yên tĩnh hoặc bị động. Như vậy hữu dụng ích của thử dùng không tồn tại sự can dự của người tiêu dùng mang đến hiện tượng chạy. Điều này đặc biệt quan trọng hữu dụng vào câu hỏi thực hiện Khủng trong những số đó tín đồ cai quản trị hệ thống rất có thể thông số kỹ thuật pháp luật (thông qua loại lệnh) với cũng thu thập Nhật ký trong các địa chỉ đã khẳng định.

Thu thập dữ liệu

Công cầm cố thay thế .NET Framework thu thập ban bố về cách thực hiện khí cụ xung quanh vấn đề tích lũy tài liệu setup chẩn đoán thù. Thông tin thực hiện được áp dụng để nâng cao chất lượng của mức sử dụng thay thế .NET Framework cùng dữ liệu thiết đặt được dùng để làm nâng cấp thiết lập .NET Framework. tin tức này sẽ không được thực hiện nhằm tiếp thị hoặc bán ra cho những bên sản phẩm công nghệ tía. Để hiểu biết thêm biết tin, hãy tham khảo tulặng cha về quyền riêng rẽ tứ của nguyên lý thay thế ingamemobi.com .NET Framework. 

Để hiểu biết thêm ban bố về cách tải xuống những tệp hỗ trợ của ingamemobi.com, hãy coi nội dung bài viết sau đây vào cơ sở kiến thức và kỹ năng ingamemobi.com:

119591 Cách mang tệp cung ứng của ingamemobi.com trường đoản cú hình thức dịch vụ trực tuyến

ingamemobi.com đã quét vi-rút cho tệp này. ingamemobi.com đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật độc nhất vô nhị sẵn bao gồm tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được giữ bên trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn uống chặn mọi chũm đổi trái phép đối với tệp.Ghi chú Tính năng tích lũy tài liệu sẽ tạo ra một tệp cab nén của Nhật cam kết thiết đặt độ lớn .NET. Sau Lúc quy định xử trí những bản ghi, tệp. cab được đặt tên là "FixDotNet*. cab" hoặc một trong những văn bản tương tự như được chế tác và lưu vào screen của người dùng hiện thời (giả dụ nó đang làm việc trong chế độ UI) hoặc mang đến một địa điểm sẽ khẳng định. Lúc chúng ta bấm hoàn tất vào trình trả lời, cách thức đã gửi tệp. cab bao gồm cất những bản ghi vào ingamemobi.com.Tệp FixDotNet*. cab vẫn nằm ở máy tính của người tiêu dùng (hoặc địa điểm đã xác định) bất cứ các bạn ra quyết định gửi tài liệu mang lại ingamemobi.com hay là không.Nếu các bạn áp dụng tùy chọn "/q", công ty chúng tôi khuim bạn cũng buộc phải cần sử dụng tùy chọn "/logs" để lưu giữ Nhật ký vào một trong những vị trí rõ ràng hoặc chia sẻ mạng nhằm cung ứng các kịch phiên bản của doanh nghiệp.

*

Lịch sử Phiên bản

Bản chế tạo v 1,4

Các ngữ điệu được hỗ trợ: tiếng Anh (Hoa Kỳ) Thêm cung cấp mang đến .NET Framework 4.6.2 thông qua .NET Framework 4,8.

Phát hành v 1.3

Các ngôn từ được hỗ trợ: giờ Anh (Hoa Kỳ) Msống rộng lớn cung cấp .NET Framework 4.5.2, .NET Framework 4,6 với .NET Framework 4.6.1.

Bản desgin v 1.2

Các ngữ điệu được hỗ trợ: giờ Anh (Hoa Kỳ) Chế độ lặng tĩnh với cung cấp chế độ bị động trải qua chiếc lệnh được cung ứng lý lẽ. Bây tiếng, lý lẽ ko trải đời bạn chỉ chạy trong chính sách đồ họa người tiêu dùng. Do kia, trách nhiệm rất có thể được tự động.Công thay hiện tại đang cung cấp .NET Framework 4,5 và khung .NET. Do đó, sửa chữa thay thế với sửa chữa thay thế cũng trở nên vận dụng cho các sản phẩm này.Khóa gửi loại lệnh tùy chọn bắt đầu sẽ được phân phối để chất nhận được thay thế sửa chữa những phiên bản .NET Framework ví dụ nhằm ghi đtrần thay thế sửa chữa những phiên phiên bản đã cài đặt không giống tại thuộc một thời điểm.Tệp nhật cam kết cách thức thay thế đã chế tác bây giờ có thể được lưu tùy chọn vào địa điểm vẫn khẳng định người dùng bằng cách sử dụng tùy chọn dòng lệnh. Tùy chọn này bắt đầu ghi đè cổ địa điểm khoác định, là screen nền của người dùng hiện thời trong chế độ giao diện người tiêu dùng cùng Temp%% thỏng mục trong cơ chế im tĩnh hoặc thụ động.Một tùy chọn mới cho phép các bạn chạy cách thức thay thế vào cơ chế chỉ ghi nhật ký nhưng không áp dụng ngẫu nhiên bạn dạng sửa lỗi hoặc thay thế sửa chữa như thế nào. Tùy chọn này cung cấp tính linc hoạt nhằm thu thập và khảo sát Nhật ký trước khi bạn áp dụng các bạn dạng sửa lỗi thực tế.

See more: Durango: Wild Lands Cho Android 4, Tải Game Durango

Hỗ trợ bắt đầu, tùy chọn được sản xuất cho phép bạn chọn ko tsi gia vào ngẫu nhiên tuyển chọn tập tài liệu như thế nào vào chính sách lặng tĩnh hoặc thụ đụng. Phát hành: v 1.1Các ngữ điệu được hỗ trợ: tiếng Anh (Hoa Kỳ) Phát hành v 1,1 không ngừng mở rộng cung cấp cho .NET Framework 3,5 SP1 (vấn đề này bao gồm .NET Framework 3,0 SP2 và .NET Framework 2,0 SP2). Bản kiến tạo v 1.1 cũng bổ sung thêm cung ứng ngoại tuyến đường cho các máy tính xách tay bị tiêu giảm hoặc không có kết nối Internet.Phát hành: v 1.0Các ngôn ngữ được hỗ trợ: tiếng Anh (Hoa Kỳ) Bản xây dựng v 1.0 là phiên bản trước tiên của hiện tượng bao gồm hỗ trợ .NET Framework 4 với các bạn dạng Cập Nhật của chính nó.

Cấu hình bị hình ảnh hưởng

Quý Khách có thể thực hiện công cụ thay thế sửa chữa .NET Framework để sửa các sự việc về bài toán cấu hình thiết lập so với các thông số kỹ thuật sau: