Tạo chuỗi ngẫu nhiên trong excel

Xin vui miệng nhập shop tin nhắn mang đến tài khoản của người sử dụng. Một mã xác minh này sẽ được gửi mang lại cho chính mình. Một khi chúng ta đã nhận được được mã xác minch, bạn sẽ rất có thể chọn một mật khẩu đăng nhập mới đến tài khoản của khách hàng.
Đăng ký
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
officetab bottom