TẠO MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Việc tạo hạng mục hình ảnh theo chương, phần là vấn đề bắt buộc có trong mỗi bài báo cáo, luận văn… thực hiện theo chương, phần góp mình tiết kiệm thời gian không hề ít vì nó sẽ tự động không rất cần phải ngồi gõ tay từng số máy tự.

Hiểu rõ về phương tiện đánh số sản phẩm tự mang lại danh mục/ mục lục hình ảnh:

Theo chính sách thì hình ảnh phải viết số thứ tự auto nhảy theo chương hoặc phần của báo cáo.

Ví dụ:

Hình 1.1 thể hiện đấy là hình thứ nhất nằm vào chương/phần lắp thêm 1Hình 1.2 thể hiện đó là hình thứ 2 nằm trong chương/phần sản phẩm 1…Tượng tự mang đến hình 2.1 là hình trước tiên nằm trong chương/phần 2

Để làm tốt phần này mình đề nghị nắm tốt vững bài xích Tạo Mục Lục từ Động Theo Chương, phần nằm trong Word 2016 – 2019


Nội dung bài xích viết


Thực hiện chế tạo ra Heading theo chương, phần trong word

Bước 1: Đánh tiêu đề Heading đến Chương/Phần. Chọn tiêu đề Chương/Phần nên đánh số thứ tự --> tại tab Home lựa chọn Current List

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài phía dẫn cách tạo danh mục hình hình ảnh tự đụng theo chương, phần nằm trong word 2016, 2019 sẽ hoàn thành. Chúc các bạn thành công!