Thời gian không chờ đợi ai


Triết Học Tuổi Trẻ

*
2 năm trước


Thời Gian Không Chờ Đợi Một Ai: Cứ đọng Sống Lãng Phí Rồi Đến Một Ngày quý khách Sẽ Nhận Ra Quỹ Thời Gian Của Mình Chẳng Còn Bao Nhiêu Nữa


Có vài thiết bị kỳ quặc tôi sẽ làm trong trong năm này, nổi bật trong các đó là tưởng tượng bản thân có khả năng cù ngược vòng thời hạn với sống lại cuộc đời của bản thân thêm nhiều đợt nữa. Đừng nghĩ tôi chơi, tôi vẫn lưu ý đến về bài toán này, một biện pháp tráng lệ và trang nghiêm, thực sự đấy!

----------------------------

Hợp Tác Cùng ingamemobi.com.toàn quốc Truyền Thông Miễn Phí - Trả Phí Theo Yêu Cầu trên http://bit.ly/ingamemobi.com-Partnership