Thống kê du lịch việt nam 2017

     

Khách nước ngoài đến việt nam tháng 2 cùng 2 mon năm 2019

Lượng khách thế giới đến Việt Nam trong thời điểm tháng 2/2019 ước đạt 1.588.161 lượt, tăng 5,8% so với tháng 01/2019 với tăng 10,9% so với mon 02/2018. Tính chung 2 tháng đầu năm mới 2019 ước đạt 3.089.927 lượt khách, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2018.

Bạn đang xem: Thống kê du lịch việt nam 2017


Khách thế giới đến nước ta tháng 1 năm 2019

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam vào thời điểm tháng 01/2019 ước chừng 1.501.766 lượt, tăng 9,3% so với tháng 12/2018 với tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2018.


Khách nước ngoài đến vn tháng 12 cùng cả năm 2018

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam vào thời điểm tháng 12/2018 đạt 1.374.235 lượt, tăng 5,6% đối với tháng 11/2018 và tăng 7,7% đối với tháng 12/2017. Tính chung cả năm 2018 đạt 15.497.791 lượt khách, tăng 19,9% đối với năm 2017.


Khách quốc tế đến việt nam tháng 11 cùng 11 tháng năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong thời điểm tháng 11/2018 ước đạt 1.301.909 lượt, tăng 8,0% so với tháng trước và tăng 11,0% so với cùng thời điểm năm 2017. Tính thông thường 11 mon năm 2018 mong đạt 14.123.556 lượt khách, tăng 21,3% so với cùng thời điểm năm 2017.

Xem thêm: 20 Cụm Từ Lóng Trong Tiếng Anh, Từ Lóng Tiếng Anh Là Gì


Khách thế giới đến nước ta tháng 10 và 10 mon năm 2018

Lượng khách thế giới đến nước ta trong tháng 10/2018 đạt 1.205.157 lượt, giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính thông thường 10 mon năm 2018 cầu đạt 12.821.647 lượt khách, tăng 22,4% so với cùng thời điểm 2017.


Khách thế giới đến vn tháng 9 và 9 mon năm 2018

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam vào tháng 9/2018 ước chừng 1.212.597 lượt, giảm 8,4% đối với tháng trước và tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tính phổ biến 9 tháng năm 2018 cầu đạt 11.616.490 lượt khách, tăng 22,9% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách quốc tế đến vn tháng 8 với 8 mon năm 2018

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam trong thời điểm tháng 8/2018 mong đạt 1.323.546 lượt, tăng 11,3% đối với tháng 7/2018 và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tính thông thường 8 tháng năm 2018 cầu đạt 10.403.893 lượt khách, tăng 22,8% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách thế giới đến nước ta tháng 7 cùng 7 tháng năm 2018

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào thời điểm tháng 7/2018 ước đạt 1.188.817 lượt, tăng 0,5% so với tháng 06/2018 và tăng 14,7% so với cùng thời điểm năm 2017. Tính chung 7 tháng năm 2018 ước đạt 9.080.347 lượt khách, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2017.


Khách quốc tế đến việt nam tháng 6 với 6 tháng năm 2018

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam vào thời điểm tháng 6/2018 mong đạt 1.183.102 lượt, tăng 1,9% so với tháng 5/2018 và tăng 24,6% so với cùng thời điểm năm 2017. Tính tầm thường 6 tháng đầu xuân năm mới 2018 ước đạt 7.891.530 lượt khách, tăng 27,2% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách thế giới đến nước ta tháng 5 cùng 5 tháng năm 2018

Lượng khách thế giới đến Việt Nam vào thời điểm tháng 5/2018 cầu đạt 1.161.114 lượt, giảm 13,5% đối với tháng 04/2018 và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tính thông thường 5 mon năm 2018 cầu đạt 6.708.428 lượt khách, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2017.


Khách nước ngoài đến nước ta tháng 4 với 4 mon năm 2018

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam trong thời điểm tháng 4/2018 ước lượng 1.341.913 lượt, giảm 0,1% đối với tháng 03/2018 cùng tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2017. Tính phổ biến 4 mon năm 2018 ước đạt 5.547.314 lượt khách, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm 2017.


Khách quốc tế đến nước ta tháng 3 với 3 tháng năm 2018

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam trong tháng 3/2018 ước đạt 1.343.314 lượt, sút 6,2% đối với tháng 02/2018 và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2017. Tính tầm thường 3 mon năm 2018 ước đạt 4.205.401 lượt khách, tăng 30,9% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách nước ngoài đến việt nam tháng 2 với 2 mon năm 2018

Lượng khách thế giới đến Việt Nam trong tháng 2/2018 ước đạt 1.431.845 lượt, tăng 0,1% đối với tháng 01/2018 cùng tăng 19,4% đối với tháng 02/2017. Tính thông thường 2 tháng đầu năm mới 2018 cầu đạt 2.862.087 lượt khách, tăng 29,7% so với cùng thời điểm năm 2017.


Khách thế giới đến vn tháng một năm 2018

Lượng khách thế giới đến Việt Nam trong tháng 01/2018 ước lượng 1.430.242 lượt, tăng 12,1% so với tháng 12/2017 với tăng 42,0% so với cùng kỳ năm 2017.


Khách quốc tế đến nước ta tháng 12 cùng cả năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2017 đạt 1.276.353 lượt, tăng 8,9% đối với tháng 11/2017 và tăng 42,2 đối với tháng 12/2016. Tính thông thường cả năm 2017 đạt 12.922.151 lượt khách, tăng 29,1% đối với năm 2016.


Khách nước ngoài đến nước ta tháng 11 cùng 11 mon năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào thời điểm tháng 11/2017 mong đạt 1.172.568 lượt, tăng 14,4% so với tháng trước và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tính tầm thường 11 tháng năm 2017 mong đạt 11.645.798 lượt khách, tăng 27,8% so với cùng thời điểm năm 2016.


Khách quốc tế đến việt nam tháng 10 cùng 10 mon năm 2017

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam vào thời điểm tháng 10/2017 đạt 1.024.899 lượt, tăng 5% so với tháng trước và tăng 24,7% so với cùng thời điểm năm 2016. Tính chung 10 tháng năm 2017 ước đạt 10.473.230 lượt khách, tăng 28,1% so với cùng kỳ 2016.


Khách thế giới đến việt nam tháng 9 và 9 mon năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam vào thời điểm tháng 9/2017 ước đạt 975.952 lượt, giảm 20,6% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2016. Tính tầm thường 9 tháng năm 2017 ước đạt 9.448.331 lượt khách, tăng 28,4% so với cùng thời điểm năm 2016.


Khách quốc tế đến nước ta tháng 8 cùng 8 tháng năm 2017

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam vào thời điểm tháng 8/2017 ước chừng 1.229.163 lượt, tăng 18,5% so với tháng 7/2017 cùng tăng 35,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 8 mon năm 2017 ước chừng 8.472.379 lượt khách, tăng 29,7% so với cùng thời điểm năm 2016.


Khách thế giới đến vn tháng 7 cùng 7 mon năm 2017

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong thời điểm tháng 7/2017 ước lượng 1.036.880 lượt, tăng 9,2% đối với tháng 06/2017 và tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2016. Tính bình thường 7 tháng năm 2017 ước chừng 7.243.216 lượt khách, tăng 28,8% so với cùng thời điểm năm 2016.


*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*