Thống kê mô tả trong excel

     
Thống kê bộc lộ (tiếng Anh: Descriptive Statistics) là những hệ số miêu tả ngắn gọn tốt tóm tắt một tập tài liệu nhất định, rất có thể là đại diện thay mặt cho toàn bộ hoặc một mẫu của một tổng thể.
*

Thống kê mô tả

Khái niệm

Thống kê tế bào tảtrong tiếng Anh là Descriptive Statistics.

Bạn đang xem: Thống kê mô tả trong excel

Thống kê tế bào tả là những hệ số biểu hiện ngắn gọn tuyệt tóm tắt một tập tài liệu nhất định, rất có thể là thay mặt cho tổng thể hoặc một mẫu của một tổng thể.

Thống kê bộc lộ được phân thành đo lường xu hướng tập trung và đo lường biến động. Đo lường xu hướng tập trung có giá trị trung bình,trung vịvàyếu vị, trong khi các giám sát biến động gồmđộ lệch chuẩn,phương sai, giá chỉ trị nhỏ nhất cùng giá trị khủng nhất, độ nhọn vàđộ lệch.


Đặc điểm của số liệu thống kê tế bào tả

Thống kê mô tả giúp diễn tả và đọc được các đặc điểm của một bộ tài liệu cụ thể bằng cách đưa ra những tóm tắt ngắn về mẫu mã và các thông số của dữ liệu. Loại thống kê mô tả phổ biến nhất là cácthông số xu hướng tập trung gồm: quý giá trung bình, trung vị và yếu vị, các thông số này được thực hiện ở hầu hết các lever toán học và thống kê.

Giá trị trung bình được tính bằng phương pháp cộng toàn bộ các số liệu vào tập dữ liệu tiếp đến chia cho con số dữ liệu vào tập. Ví dụ: tổng của tập dữ liệu sau là 20: (2, 3, 4, 5, 6). Quý giá trung bình là 4 (bằng 20/5). Yếu ớt vị của tập dữ liệu là giá trị xuất hiện thêm thường xuyên nhất và trung vị là số nằm tại vị trí giữa tập dữ liệu. Kế bên ra, bao gồm những thông số thống kê diễn tả ít thông dụng hơn mà lại vẫn khôn cùng quan trọng.

Thống kê tế bào tả được áp dụng để cung ứng những thông tin định lượng phức tạp của một bộ dữ liệu lớn thành những mô tả đơn giản.

Ví dụ, điểm vừa đủ của học sinh (GPA) là 1 dạng thông tin đã có được từ vận dụng thống kê diễn tả trong thực tiễn. GPA là mức độ vừa phải của dữ liệu từ một loạt những bài kiểm tra, lớp học với điểm số cùng với nhau giúp xem xét năng lực học tập phổ biến của học tập sinh. Điểm trung bình cá nhân của học viên phản ánh tác dụng học tập trung bình của học viên đó.

Các thông số trong thống kê tế bào tả

Tất cả những số liệu thống kê mô tả hoặc là những thông số giám sát và đo lường xu hướng tập trung hoặc là các thông số tính toán biến động, hay có cách gọi khác là các thông số giám sát và đo lường sự phân tán của dữ liệu. Các thông số đo lường và tính toán xu phía tập trung xác định giá trị trung bình hoặc giá trị nằm tại vị trí giữa của các tập dữ liệu.


Trong khi đó, những thông số giám sát biến động triệu tập vào sự phân tán dữ liệu. Cả hai loạithông số này đều có thể sử dụng biểu đồ, bảng hay thảo luận tổng quan để giúp đỡ hiểu được tính chất của dữ liệu đang được phân tích.

Xem thêm: Địa Chỉ Mua Chiếu Trúc Hương Trúc Thanh Hương Trúc, Bảng Giá Chiếu Tre Hương Trúc Cao Cấp Việt Nam

Các thông số tính toán xu hướng triệu tập mô tả vị trí trung vai trung phong của phân phối tập dữ liệu. Để so sánh tần số của từng điểm tài liệu trong cung cấp và trình bày nó nhà phân tích áp dụng giá trị trung bình, trung vị hoặc yếu vị để đo những giá trị xuất hiện nhiều độc nhất của tập tài liệu được phân tích.

Các thông số đo lường biến chuyển động, hay những biện pháp giám sát sự phân tán, cung ứng việc so với mức độ viral trong cung cấp của một tập dữ liệu. Ví dụ, trong khi những thông số đo lường xu phía tập trung hoàn toàn có thể cung cung cấp mức vừa phải của tập dữ liệu, này lại không biểu thị cách tài liệu được phân phối ra làm sao trong tập vừa lòng đó.

Vì vậy, tuy nhiên bình quân của dữ liệu hoàn toàn có thể là 65 vào 100, vẫn rất có thể có những điểm dữ liệu ở điểm 1 và 100 trong tập dữ liệu. Những thông số đo lường và tính toán biến hễ giúp xác định điều này bằng phương pháp mô tả mẫu mã và mức độ phân tán của tập dữ liệu.

Khoảng phát triển thành thiên, tứ phân vị, độ lệch tuyệt đối cùng phương không đúng là ví dụ điển hình nổi bật về các thông số tính toán biến động.


Xem xét tập dữ liệu sau: 5, 19, 24, 62, 91, 100. Khoảng biến thiên của tập tài liệu đó là 95, được tính bằng phương pháp trừ giá chỉ trị tối đa (100) mang lại giá trị thấp duy nhất (5).

Các ý chính

- Thống kê mô tả nắm tắt hoặc biểu hiện các điểm sáng của một tập dữ liệu.

- Thống kê mô tả bao gồm hai các loại thông số đo lường và tính toán cơ bản: giám sát xu hướng tập trung và giám sát sự chuyển đổi hoặc độ phân tán.

- Đo lường xu hướng tập trung diễn tả trung trung khu của một tập dữ liệu.

- Đo lường sự dịch chuyển hoặc phân tán biểu đạt sự phân tán tài liệu trong tập dữ liệu.