Từ điển chuyên ngành hóa học online

     

Hóa học là một ngành bao gồm tính áp dụng cao trong đời sống. Trong nội dung bài viết dưới đây, 4Life English Center (ingamemobi.com) sẽ giới thiệu đến bạn bộ tự vựng với thuật ngữ tiếng Anh chăm ngành hóa học để giúp đỡ bạn nâng cao vốn từ khi tiếp xúc trong công việc.

Bạn đang xem: Từ điển chuyên ngành hóa học online

*
Tiếng Anh chuyên ngành hóa học

1. Tự vựng giờ Anh chuyên ngành hóa học

Chemistry: Hóa họcChemist: bên hoá học.

Xem thêm: Bàn Phím Giả Cơ Là Gì? Khác Gì Bàn Phím Cơ Và Bàn Phím Thường

Analytical chemistry: hoá học phân tích.Applied chemistry: hoá học ứng dụng.Chemical action: tính năng hoá học.Chemical attraction: ái lực hoá học.Chemical fertilizer: phân hoá học.Chemical properties: tính chất hoá học.Atomic energy: năng lượng nguyên tử.Atom: nguyên tử.Analyze: hoá nghiệm.Analytical balance: cân nặng phân tích.Aluminium foil: Giấy bạc.Aliphatic compound: hợp chất béo.Alcohol burner: Đèn cồn.Alkali metals or alkaline: kim loại kiềm.Aluminum alloy: hợp kim nhôm.By nature: bạn dạng chất.Bunchner funnel: Phễu thanh lọc hút chân không.Buck reflex hammer: Búa gõ thử phản nghịch xạ.Bivalent or divalence: hoá trị hai.Beaker: cốc đong.Balance: cân bằng.Biochemical: hoá sinh.Break up: phân huỷ.Bunchner flask: Bình thanh lọc hút chân không.Bunsen burner: Đèn bunsen.Chromatography column: Cột dung nhan ký.Chemosynthesis: hoá tổng hợp.Chemical substance: hoá chất.Chemical products: hoá phân tích.Chemical energy: tích điện hoá vật.Chemical analysis: hoá phân.Chain reaction: phản bội ứng chuyền.Crucible: chén nung.Condenser: Ống sinh hàn.Concentration: nồng độ.Compose: cấu tạo.Cellulose- dialysis tubing celllose membrane: Màng thanh lọc thẩm thấu.Caloricfic radiations: phản xạ phát nhiệt.Clamp: dụng cụ kẹp.Compound: thích hợp chất.Condensation heat: nhiệt đông đặc.Cotton wool: Bông gòn.Crystal or crystalline: tinh thể.Chemotherapy: hoá liệu pháp.Dropper: Ống nhỏ dại giọt.Dispensing bottle: Bình tia.Desccicator: Bình hút ẩm.Desciccator bead: hạt hút ẩm.Distil: chưng cất.Exothermal/ exothermic: phát nhiệt.Etreme / extremun: rất trị.Elementary particle: phân tử cơ bản.Electrolytic dissociation: điện ly.Effect: tác dụng.Electrolysis: điện phân.Element: nguyên tố.Erlenmeyer Flask: Bình tam giác.Evaporating flask: Bình mong cô xoay chân không.Fusion power: năng lượng nhiệt hạch.Flourescent microscope: Kính hiển vi huỳnh quang.Filter paper: Giấy lọc.Face mask: Khẩu trang.Falcon tube: Ống ly tâm.Flat bottom florence flask: Bình ước cao cổ lòng bằng.Funnel: Phễu.Goggle: Kính bảo hộ.Glass rod: Đũa thủy tinh.Glass bead: phân tử thủy tinh.Glass spreader: Que trải thủy tinh.Hydrolysis: thuỷ phân.Humidity indicator paper: Giấy đo độ ẩm.Interact: tác dụng lẫn nhau.Liquify: hoá lỏng.Laboratory bottle: Chai trung tính.Lab coat: Áo blouse.Liquid: hóa học lỏng.Mortar and pestle: Chày và cối.Microtiter plate: Tấm vi chuẩn.Microscope slide: Lam kính.Measuring cylinder: Ống đong.Medical glove: găng tay y tế.Microscope: Kính hiển vi.Mineral substance: chất vô cơ.Nonferrous metals: kim loại màu.Nitrogen & protein determination system: máy chưng cất đạm.Overhead stirrer: đồ vật khuấy đũa.Organic substance: hóa học hữu cơ.Physical chemistry: hoá học thứ lý.Propellant: chất nổ đẩy.Pressure: áp suất.Prepare: điều chế.Precious metals: sắt kẽm kim loại quý.Polarize: phân cực.PH meter: đồ vật đo pH.Petri dish: Đĩa petri.Pecipitating agent: chất gây kết tủa.Petrifilm plate: Đĩa petrifilm.Pipette Tip: Đầu tip.Polarizer: hóa học phân cực.precision balance: cân kỹ thuật.pressure gauge: Đồng hồ đo áp suất.Pyrochemistry: hoá học tập cao nhiệt.Quantic: nguyên lượng.Rubber button: Nút cao su.Ring clamp: Vòng đỡ.Recirculating chiller: bộ làm non tuần hoàn.Reaction / react / respond react: làm phản ứng.Radiating energy: năng lượng bức xạ.Reactant: hóa học phản ứng.Reactor: lò phản ứng.Research: nghiên cứu.Round bottom flask: Bình mong cao cổ lòng tròn.Syrine filter: Đầu lọc syrine.Straight: nguyên chất.Stirrer shaft: Trục khuấy.Side effect: phản ứng phụ.Seive: Sàn rây.Scrubber: bộ hút và trung hòa - nhân chính khí độc.Scissor: Kéo.Sampling bottle: Bình đựng mẫu.Sampling tube: Ống rước mẫu.Scoop: Muỗng.Secondary effect: chức năng phụ.Semiconductor: chất chào bán dẫn.Solidify: đông đặc.Stirring bar: Cá từ.Sulphite indicator paper: Giấy test sulphite.Three neck round bottom flask: Bình cầu cha cổ lòng tròn.Two neck round botton flask: Bình ước hai cổ đáy tròn.Touch: tiếp xúc.Test tube rack: Gía đỡ ống nghiệm.Test tube cleaning brush: chổi ống nghiệm.Test : hoá nghiệm.Test tube holder: Kẹp ống nghiệm.Test tube: Ống nghiệm.Tweezer, forcep: Kẹp nhíp.Thermometer: Đồng hồ nước đo nhiệt độ độ.UV lamp: Đèn UV.Ultrapure water system: thứ lọc nước khôn xiết sạch.Volumetric Flask: tỉnh bình định mức.Vacuum pump: Bơm chân không.Vacuum oven: Lò nung chân không.Volume: thể tích.Wire gauze: Miếng amiang.Water distiller: Máy chứa nước.Weighing paper: Giấy cân.

2. Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh siêng ngành hóa

noble gas – khí hiếm (khí hiếm) – any of group of gases that vì chưng not react with other chemicals.atomic number – Số hiệu nguyên tử (Z=P=E) – the number of protons in the nucleus of an atom.mass number – Số khối (A=Z+N) – the total number of protons and neutrons in an atom.Metal – kim loại – iron, gold, copper,… are all metals.Bond – links – the way in which atom are held together in a chemical compound.Atom – Nguyên tử – the smallest part of a chemical element that can take part in a chemical reaction.Chiral – bất đối / thủ tính – designating or of an asymmetrical form, as a molecule, that cannot be superimposed on its mirror image.Formula – cách làm – letters & symbols that show the parts of a chemical compound.ionic bonds – liên kết ion – Ionic bonds are atomic bonds created by the attraction of two differently charged ions.addition reaction – phản bội ứng cùng – a reaction in which radicals are added lớn both sides of a double or triple bond.Compound – thành phần/ các thành phần hỗn hợp – a subtance formed by a chemical reaction of two or more element yên ổn fixed amount relative.Food chemistry – Hóa hoa màu – The study of chemical processes và interactions of all biological and non-biological components of foods.Biochemistry – Hóa sinh – The study of chemical substance occurring in living organisms và the reactions and methods for identifying these subsatances.Quantum chemistry – Hóa lượng tử – A branch of physical chemistry concerned with the explanation of chemical phenomena by means of the law of quantum mechanics.Stereochemistry – Hóa lập thể – The study of the spatial arrangement of atoms in molecules and the chemical và physical consequences of such arrangement.Organic chemistry – Hóa cơ học – the study of the composition, reactions and properties of carbon-chain or carbon-ring compounds or mixtures thereof.Inorganic chemistry – Hóa vô sinh – The study of chemical reactions và properties of all the elements and their compounds , with the exception of hydrocarbons, & usually including carbides, oxides of carbon, metallic carbonates, carbon-sulfur compounds, and carbon-nitrogen compounds.Analitycal chemistry – Hóa so với – The branch of chemistry dealing with techniques which yield any type of information about chemical systems.Physical chemistry – Hóa lý – The branch of chemistry that giao dịch with the interpretation of chemical phenomena & properties in terms of the underlying physical processes, & with the development of techniques for their investigation.Colloid chemistry – Hóa keo dán giấy – The scientific study of matter whose kích thước is approximately 10 khổng lồ 10000 angstroms (1 to 1000 nanometers), và which exists as a suspension in a continuous medium, especially a liquid, solid, or gaseous substance.Radiochemistry – Hóa phóng xạ – That area of chemistry concerned with the study of radioactive substances.Substance – chất – a type of solid, liquid or gas that has particular qualities.Reaction – phản bội ứng – a chemical change produced by two or more substances acting on each other.elimination reaction – bội nghịch ứng rứa – Any reaction in which a small molecule is removed from that of the reactants.covalent bond – links cộng hóa trị – A chemical bond formed by the sharing of one or more electrons, especially pairs of electrons, between atoms.Element – nguyên tố – gold, oxygen, carbon,… are all elements.Molecule – Phân tử – A molecule of water consists of two atoms of hydrogen & one atom of oxygen.periodic table – Bảng hệ thống tuần hoàn – a list of all the chemical elements, arranged according to their atomic number.Nonmetal – Phi kim – carbon, oxygen, nitrogen,… are all nonmetals.
*
Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành hóa

Trên đây là nội dung bài viết tổng phù hợp 304+ từ bỏ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hóa học thông dụng tốt nhất hiện nay. 4Life English Center (ingamemobi.com) hy vọng đã đem về những kỹ năng và kiến thức hữu ích cho bạn. Chúc bạn luôn luôn thành công trong công việc của mình nhé!