Từ vựng tiếng anh về đồ dùng trong phòng khách

     

Phòng khách là khu vực sinh hoạt hầu hết trong ngôi nhà. địa điểm đây được gia chủ trang trí rất tinh tế và bắt mắt. Hôm nay, ingamemobi.com vẫn cung cấp cho bạn những từ vựng giờ đồng hồ Anh về đồ dùng trong phòng khách xuất xắc và gần gụi nhất.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh về đồ dùng trong phòng khách


1. Tự vựng về vật dụng trong phòng tiếp khách

Đồ cần sử dụng trong phòng khách rất đa dạng và phong phú.

Xem thêm: Chinese Paladin: Sword & Fairy 6 Review, The Legend Of Sword And Fairy 6

Chúng ta có khi nào thắc mắc những đồ dùng xung quanh từ giờ Anh là gì không? Hãy cùng IELTS cấp cho tốc tò mò những tự vựng về vật dụng phòng khách nhé.

*
*
Thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành thiết kế bên trong trong chống khách

Dưới đấy là danh sách các vật dụng phổ biến nhất bởi tiếng Anh.

Số vật dụng tự Từ vựng Phiên âmDịch nghĩa
1Cushion/ˈkʊʃn/Cái đệm
2Drape/dreɪps/Rèm
3Television / ˈtelɪvɪʒn/Ti vi
4Wall-to-wall carpeting / wɔːl tə wɔːl ˈkɑːpɪtɪŋ/:Thảm trải
5Sofa /ˈsəʊfə/:Ghế sopha
6Sound system/ˈsaʊnd ˌsɪs.təm/Dàn âm thanh
7Remote control /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/:Điều khiển từ xa
8Stereo system /ˈsteriəʊ ˈsɪstəm/Âm ly
9Speaker/ˈspiː.kɚ/Loa
10Recliner/rɪˈklaɪnə(r)/Ghế sa lông
11Lamp shade / ˈlæmp ʃeɪd/:Cái chụp đèn
12Desk/desk/:Cái bàn
13Wall /wɔːl/:Tường
14Clock /klɒk/:Đồng hồ
15Coffee table / ˈkɒfi ˈteɪbl/:Bàn uống nước
16Fireplace /ˈfaɪəpleɪs/:Lò sưởi
17Rug/rʌɡ/Thảm trải sàn
18Ottoman /’ɒtəmən/:Ghế dài tất cả đệm
19Wall unit / wɔːl ˈjuːnɪt/Tủ tường
20Armchair /’ɑ:mt∫eə(r)/:Ghế tựa
21Step /step/:Bậc thang
22Bookcase/ˈbʊk.keɪs/Tủ sách
23Tea set/ˈtiː ˌset/Bộ bóc trà
24Table lamp/teibl læmp/ Đèn bàn
25Telephone/ˈtel.ə.foʊn/Điện thoại nhằm bàn
26Doormat/ˈdɔː.mæt/Thảm chùi chân
27Hanger/ˈhæŋ.ɚ/Đồ tải áo
28Air conditioning/ˈer kənˌdɪʃ.ən.ɪŋ/Điều hòa
29Record player/ˈrek.ɚd ˌpleɪ.ɚ/Máy hát
30Tablecloths/ˈteɪblklɒθ/Khăn trải bàn
31Grate/greit/Vỉ sắt trong lò sưởi
32Floorboard/ˈflɔːbɔːd/Ván sàn
33MP3 player /ˌem piː ˈθriː pleɪə(r)/Máy nghe nhạc mp3
34Docking station/ˈdɒkɪŋ steɪʃn/Cổng đính thêm ráp
35Occasional table/əˈkeɪʒənl teɪbl/Bàn bé dại chủ yếu đựng đồ trang trí
36Footstool/’futstu:l/Ghế nhằm chân
37Radiator/’reidieitə/Bộ tản sức nóng
38Blind/blaind/Rèm che (có khe hở)
39Fire surround/ˈfaɪər sə’raund/Viền quanh lò sưởi
40Wing chair/ˈwing ˌche(ə)r/Ghế mặt cạnh
41Curtain/’kə:tn/Màn cửa
42Ceiling/’si:liɳ/Trần nhà
43Mantelpiece/’mæntlpis/Bệ lò sưởi
44Stool/stu:l/Ghế đẩu
45Ashtray/ˈæʃtreɪ/Đồ gạt tàn thuốc

2. Từ vựng về đồ vật trang trí trong phòng khách bằng giờ Anh

Phòng khách không tính đồ dùng cần thiết chủ bên còn muốn trang trí thêm vật dụng vật để triển khai đẹp mang lại căn phòng. Dưới đó là những từ giờ đồng hồ Anh chỉ thiết bị trang trí trong phòng khách đặc sắc

Số đồ vật tự Từ vựngPhiên âmDịch nghĩa
1Vase/veɪs/Lọ hoa
2Frame /freɪm/:Khung hình ảnh
3Painting/ˈpeɪntɪŋ/Bức vẽ
4Indoor plant /ˌɪnˈdɔːr plænt/Cây cảnh trong công ty
5Aquarium/əˈkwer.i.ə/Bể cá cảnh
6Ornament/ɔ:nəment/Đồ tô điểm
7Mirror/mirə/Gương
8Bonsai pot/bonsaipɒt/Chậu cây cảnh
9Photo frame /ˈfəʊtəʊfreɪm/Khung ảnh
10Windchimes /windʧaɪmz/Chuông gió
11Pottery /pɒtəri/Lọ gốm
12Statue/stætjuː/Tượng
13Chandelier/ʃændi’liə/Đèn chùm
14Embroidery/im’brɔidəri/Tranh thêu
15Poster /poustə/Tranh lớn
16Calendar/’kælində/Lịch

3. đa số từ vựng về đồ dùng trong ngôi nhà