Twice a week là thì gì

     
*
Twice a week là thì gì?" width="614">

Cùng đứng đầu lời giải tò mò về thì bây giờ đơn, phương pháp dùng và phương pháp của thì thông dụng tuyệt nhất này bạn nhé !

1. Định nghĩa thì hiện tại đơn

Thì bây giờ đơn (tiếng Anh: Simple present hoặc Present simple) là 1 thì trong giờ Anh hiện nay đại. Thì này miêu tả một hành vi chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời hạn hiện tại.

Bạn đang xem: Twice a week là thì gì

2. Công thức thì hiện tại đơn (Simple present tense)


Hiện tại solo là một trong những thì cơ phiên bản nhất trong giờ Anh. Công thức hiện tại đơn sẽ chia làm 2 dạng giành riêng cho động từ to lớn be và hễ từ thường.

2.1. Thì lúc này đơn với TOBE

a. Khẳng định

Cấu trúc: S + am/ is/ are + N/ Adj

Trong đó:

S (subject): nhà ngữ

N/ Adj (Noun/ Adjective): Danh từ/ tính từ

Lưu ý:

S = I + amS = He/ She/ It + isS = You/ We/ They + are

Ví dụ:

My father is a teacher. (Bố tôi là 1 giáo viên.)They are from Japan. (Họ đến từ Nhật Bản.)I am handsome. (Tôi đẹp nhất trai.)

→ Ta thấy với công ty ngữ không giống nhau động tự “to be” phân chia khác nhau.

b. Che định

Cấu trúc: S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Lưu ý:

“Am not” không có dạng viết tắtIs not = Isn’tAre not = Aren’t

Ví dụ:

I am not a bad student. (Tôi không hẳn một học sinh hư.)My litter sister isn’t tall. (Em gái tôi ko cao.)You aren’t from Vietnam. (Bạn không đến từ Việt Nam.)c. Nghi vấn+ thắc mắc Yes/No question 

Cấu trúc: Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?

Trả lời:

Yes, S + am/ is/ are.No, S + am/ is/ are + not.

Ví dụ:

Is she beautiful? (Cô ấy tất cả đẹp không?)

-> Yes, she is./ No, she isn’t.

Are they here? (Họ có ở chỗ này không?)

Yes, they are./ No, they aren’t.

Am I good enough? (Tớ có đủ tốt không?)

Yes, you are./ No, you aren’t.

+ thắc mắc WH- question

Cấu trúc: WH-word + am/ is/ are + S +…?

Trả lời: S + am/ is/ are (+ not) +…

Ví dụ:

What is it? (Đây là cái gì?)Where am I? (Tôi sẽ ở đâu?)Who is that girl? (Cô gái sẽ là ai?)

2.2. Thì hiện tại đơn với cồn từ thường

a. Khẳng định

S + V(e/es) + ……I ,

We, You, They + V (nguyên thể)

He, She, It + V (s/es)

Ex: He often plays soccer. (Anh ấy liên tiếp chơi láng đá)

b. Tủ định

S + do/ does + not + V(ng.thể)

do not = don’t

does not = doesn’t

Ex: He doesn’t often play soccer. (Anh ấy không tiếp tục chơi bóng đá)

C. Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not) + S + V(ng.thể)..?

A:Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Xem thêm: Tải Driver Máy In Hp Laserjet P1102 Printer Drivers, Hướng Dẫn Cài Đặt Máy In Hp Laserjet P1102

Ex: Does he play soccer?

Yes, he does. / No, he doesn’t.

Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)

Wh + do/ does(not) + S + V(nguyên thể)….?

Ex: Where vị you come from? (Bạn tới từ đâu?)

*Lưu ý khác

Khi phân chia động từ ngơi nghỉ thì này, đối với ngôi thứ nhất (I), trang bị hai (you) và thứ 3 số nhiều (they) thì động từ không phải chia, sử dụng động trường đoản cú nguyên thể không tồn tại “to” như sinh sống ví dụ nêu trên. Đối cùng với ngôi trang bị 3 số không nhiều (he, she, it), bắt buộc chia đụng từ bằng cách thêm đuôi tất cả "s/es" tùy từng trường hợp. Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau cồn từ:

– Thêm s vào đằng sau số đông các rượu cồn từ: want - wants; work - works;…

– Thêm es vào những động từ chấm dứt bằng ch, sh, s, ss, x, z, o: miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏ y và thêm ies vào sau những động từ xong xuôi bởi một phụ âm + y:

study - studies; fly - flies; try - tries ...

Mở rộng: biện pháp phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tất cả các từ, thuộc những từ loại khác nhau)

* Chú ý: phương pháp phát âm phụ âm cuối này phải phụ thuộc vào phiên âm nước ngoài (international transcription) chứ không dựa vào cách viết (spelling).

– /s/: lúc từ có âm cuối là /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/ 

Ví dụ: likes /laɪks/; cakes /keɪks/; cats /kæts/; types /taɪps/; shops /ʃɒps/; laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/; months /mʌnθs/

– /iz/: lúc từ có âm cuối là /s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ: misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/; buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/; washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

– /z/: lúc từ bao gồm âm cuối là các phụ âm sót lại hoặc nguyên âm: /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ: cabs /kæbz/; beds /bedz/; needs /niːdz/; bags /bæɡz/; loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/; comes /kʌmz/; eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3.Cách thực hiện thì bây giờ đơn

- diễn đạt một kiến thức hoặc hành vi lặp đi tái diễn trong hiện tại

I watch TV everyday. (Tôi xem vô đường mỗi ngày.)

→ việc xem vô con đường lặp lại hàng ngày nên ta dùng thì hiện tại đơn. Công ty ngữ là “I” đề nghị động từ ở dạng nguyên mẫu.

My teacher usually gives us homework. (Giáo viên thường xuyên cho chúng tôi bài về nhà.)

→ câu hỏi giáo viên giao bài bác về nhà xảy ra thường xuyên nên ta cần sử dụng thì bây giờ đơn. Vì chủ ngữ là “my teacher” (tương ứng với “he” hoặc “she”) nên động từ bỏ “give” thêm “s”.

- Chân lý, thực sự hiển nhiên

The Earth goes around the Sun. ( Trái đất xoay quanh mặt trời.)

→ Đây là một thực sự hiển nhiên đề xuất ta cần sử dụng thì hiện tại đơn, chủ ngữ là “The Earth” (số ít, khớp ứng với “it”) đề nghị động từ bỏ “go” thêm “es”.

- Sự việc xẩy ra trong tương lai. Biện pháp này thường vận dụng để nói về thời gian biểu, lịch trình hoặc kế hoạch đã được cố định theo thời gian biểu.

The plane takes off at 3 p.m. This afternoon. (Chiếc máy cất cánh hạ cánh lúc 3h chiều nay)

The train leaves at 8 am tomorrow. (Tàu phát xuất lúc 8 giờ sáng mai.)

- sử dụng trong câu điều kiện loại 1:

What will you bởi if you fail your exam? (Bạn sẽ làm cái gi nếu bạn trượt kỳ thi này?)

- sử dụng trong một vài cấu trúc khác

We will wait, until she comes. (Chúng tôi đã đợi cho đến khi cô ấy tới)

4. Các dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn trong tiếng Anh

Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên).Every day, every week, every month, every year,……. (Mỗi ngày, mỗi tuần, từng tháng, từng năm)Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần / nhị lần/ bố lần/ bốn lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)