Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định

     

Những giải pháp và giải đáp về phép tắc và phương pháp kế toán so với tài sản cố định và thắt chặt được chuẩn hóa vào các chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính và những thông bốn hướng dẫn… rõ ràng như chuẩn chỉnh mực 03 về Tài sản cố định hữu hình, chuẩn chỉnh mực 04 về tài sản cố định vô hình, chuẩn mực 06 về thuê gia sản và những thông bốn hướng dẫn..

Bạn đang xem: Tỷ lệ hao mòn tài sản cố định

.

Đặc biệt, cách đây không lâu nhất là thông tứ 45/2013/TT-BTC có những hướng dẫn rõ ràng về những quy định thống trị và phương pháp tính khấu hao gia sản cố định. Vậy ví dụ các cách tính khấu hao được áp dụng trong số doanh nghiệp như vậy nào? Nội dung bài viết sẽ cung cấp cho các bạn những cách thức trích khấu hao tài sản thắt chặt và cố định một cách cụ thể nhất.

*

I. Cách tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt số 1: khấu hao mặt đường thẳng

Phương pháp khấu hao con đường thẳng là phương pháp tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt đầu tiên cửa hàng chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc. Rõ ràng nội dung của phương thức này là:

1. Câu chữ của phương pháp: Tài sản thắt chặt và cố định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao con đường thẳng như sau:

- xác định mức trích khấu hao trung bình thường niên cho tài sản cố định theo bí quyết dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình thường niên của gia tài cố định

=

Nguyên giá chỉ của gia tài cố định

Thời gian trích khấu hao

- mức trích khấu hao trung bình các tháng bằng số khấu hao cần trích cả năm chia cho 12 tháng.

2. Trường hợp thời hạn trích khấu hao xuất xắc nguyên giá của tài sản thắt chặt và cố định thay đổi, công ty phải khẳng định lại nấc trích khấu hao trung bình của gia tài cố định bằng phương pháp lấy giá trị sót lại trên sổ kế toán phân tách (:) cho thời gian trích khấu hao xác minh lại hoặc thời hạn trích khấu hao còn sót lại (được khẳng định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao đã đk trừ thời hạn đã trích khấu hao) của tài sản cố định.

3. Mức trích khấu hao mang lại năm cuối cùng của thời gian trích khấu hao tài sản thắt chặt và cố định được xác minh là hiệu số thân nguyên giá chỉ tài sản cố định và số khấu hao luỹ kế đã tiến hành đến thời gian trước năm sau cuối của tài sản thắt chặt và cố định đó.

4. Ví dụ như tính với trích khấu hao TSCĐ:

Ví dụ: doanh nghiệp A sở hữu một tài sản cố định (mới 100%) với mức giá ghi trên hoá đối kháng là 119 triệu đồng, tách khấu mua sắm chọn lựa là 5 triệu đồng, ngân sách vận đưa là 3 triệu đồng, ngân sách lắp đặt, demo là 3 triệu đồng.

Nguyên giá tài sản cố định = 119 triệu - 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.

Mức trích khấu hao trung bình các tháng = 12 triệu đồng: 12 mon = 1 triệu đồng/ tháng

Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng ngân sách chi tiêu trích khấu hao tài sản cố định đó vào chi phí kinh doanh.

Nguyên giá tài sản cố định = 120 triệu vnd + 30 triệu vnd = 150 triệu đồng

Số khấu hao luỹ kế sẽ trích = 12 triệu vnd (x) 5 năm = 60 triệu đồng

Giá trị còn sót lại trên sổ kế toán = 150 triệu đ - 60 triệu đ = 90 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm = 90 triệu đ : 6 năm = 15 triệu đồng/ năm

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đồng : 12 mon = 1.250.000 đồng/ tháng

Từ năm 2018 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào túi tiền kinh doanh từng tháng 1.250.000 đồng đối với tài sản cố định vừa được nâng cấp.

a. Cách xác định mức trích khấu hao:

- Căn cứ những số liệu trên sổ kế toán, làm hồ sơ của tài sản thắt chặt và cố định để khẳng định giá trị còn sót lại trên sổ kế toán của tài sản cố định.

- xác định thời gian trích khấu hao sót lại của tài sản cố định theo cách làm sau:

Trong đó:

T : thời hạn trích khấu hao còn sót lại của tài sản cố định

T1 : thời gian trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định xác định theo phương tiện tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tứ số 203/2009/TT-BTC.

T2 : thời hạn trích khấu hao của tài sản thắt chặt và cố định xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số .../2013/TT-BTC.

t1 : thời hạn thực tế đã trích khấu hao của gia sản cố định

- khẳng định mức trích khấu hao thường niên (cho hầu như năm sót lại của gia tài cố định) như sau:

Mức trích khấu hao trung bình thường niên của TSCĐ

=

Giá trị còn sót lại của tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao sót lại của TSCĐ

- nấc trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao yêu cầu trích cả năm chia cho 12 tháng.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Ký Tên Bằng Tay, Hướng Dẫn Cách Ký Tên Đẹp Bằng Tay

Nếu công ty lựa chọn lựa cách tính khấu hao tài sản cố định này thì các kiến thức trên cần phải kế toán nắm vững và thực hành thành thạo.

II. Cách tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định số 2: khấu hao theo số dư bớt dần gồm điều chỉnh

1.Nội dung của phương pháp:

Mức trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức số dư bớt dần có kiểm soát và điều chỉnh được xác định như:

- xác định thời gian khấu hao của gia tài cố định:

Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo hiện tượng tại Thông tư số /2013/TT-BTC của cục Tài chính.

- xác minh mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo cách làm dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng năm của gia tài cố định

=

Giá trị còn lại của gia tài cố định

X

Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh khẳng định theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu khao nhanh

(%)

=

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo cách thức đường thẳng

X

Hệ số điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng xác định như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài sản thắt chặt và cố định theo phương pháp đường trực tiếp (%)

=

1

X 100

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh xác minh theo thời gian trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt quy định tại bảng dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm ( t £ 4 năm)

1,5

Trên 4 mang đến 6 năm (4 năm 6 năm)

2,5

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác minh theo phương pháp số dư bớt dần nói trên bởi (hoặc thấp hơn) nấc khấu hao tính bình quân giữa giá chỉ trị còn sót lại và số thời gian sử dụng còn lại của gia sản cố định, thì kể từ năm kia mức khấu hao được tính bằng giá trị còn sót lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng sót lại của gia tài cố định.

- mức trích khấu hao mỗi tháng bằng số khấu hao buộc phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

2. Lấy ví dụ tính với trích khấu hao tài sản cố định:

Ví dụ: công ty A sở hữu một thiết bị cấp dưỡng các linh phụ kiện điện tử mới với nguyên giá bán là 50 triệu đồng. Thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định xác định theo phép tắc tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tứ số /2013/TT-BTC) là 5 năm.

Xác định mức khấu hao thường niên như sau:

- xác suất khấu hao hàng năm của tài sản cố định và thắt chặt theo phương thức khấu hao mặt đường thẳng là 20%.

- tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư sút dần bởi 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

- nút trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định trên được xác định rõ ràng theo bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị sót lại của TSCĐ

Cách tính số khấu hao TSCĐ sản phẩm năm

Mức khấu hao hàng năm

Mức khấu hao mặt hàng tháng

Khấu hao luỹ kế cuối năm

1

50.000.000

50.000.000 x 40%

20.000.000

1.666.666

20.000.000

2

30.000.000

30.000.000 x 40%

12.000.000

1.000.000

32.000.000

3

18.000.000

18.000.000 x 40%

7.200.000

600.000

39.200.000

4

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

44.600.000

5

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

50.000.000

Trong đó:

+ mức khấu hao tài sản cố định và thắt chặt từ năm trước tiên đến không còn năm thiết bị 3 được xem bằng giá trị sót lại của tài sản cố định và thắt chặt nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

+ từ năm thứ 4 trở đi, nấc khấu hao thường niên bằng giá bán trị còn lại của tài sản cố định (đầu năm sản phẩm 4) phân tách cho thời gian sử dụng sót lại của tài sản cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000). .

III. Cách tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định số 3: khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Cách tính khấu hao tài sản cố định và thắt chặt cuối cùng chúng tôi giới thiệu đến độc giả là khấu hao theo só lượng, khối lượng sản phẩm.

1. Văn bản của phương pháp:

Tài sản cố định và thắt chặt trong công ty lớn được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, cân nặng sản phẩm như sau:

- căn cứ vào hồ nước sơ tài chính - kỹ thuật của gia tài cố định, doanh nghiệp khẳng định tổng số lượng, cân nặng sản phẩm tiếp tế theo công suất xây dựng của gia sản cố định, điện thoại tư vấn tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.

- địa thế căn cứ tình hình thực tiễn sản xuất, doanh nghiệp khẳng định số lượng, trọng lượng sản phẩm thực tiễn sản xuất mặt hàng tháng, hàng năm của gia tài cố định.

- khẳng định mức trích khấu hao hồi tháng của tài sản cố định và thắt chặt theo cách làm dưới đây:

Mức trích khấu hao vào tháng của tài sản cố định

=

Số lượng hàng hóa sản xuất trong tháng

X

Mức trích khấu hao bình quân tính mang đến một đơn vị chức năng sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị chức năng sản phẩm

=

Nguyên giá chỉ của gia sản cố định

Sản lượng theo năng suất thiết kế

- mức trích khấu hao năm của tài sản cố định và thắt chặt bằng tổng vốn trích khấu hao của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo bí quyết sau:

Mức trích khấu hao năm của gia sản cố định

=

Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm

X

Mức trích khấu hao trung bình tính đến một đơn vị sản phẩm

Trường thích hợp công suất thi công hoặc nguyên giá chỉ của tài sản thắt chặt và cố định thay đổi, doanh nghiệp lớn phải xác minh lại mức trích khấu hao của gia tài cố định.

2. Lấy ví dụ như tính cùng trích khấu hao tài sản cố định:

Ví dụ: doanh nghiệp A sở hữu máy ủi khu đất (mới 100%) cùng với nguyên giá chỉ 450 triệu đồng. Công suất thiết kế của dòng sản phẩm ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo hiệu suất thiết kế của máy ủi này là 2.400.000 m3. Trọng lượng sản phẩm đạt được trong năm vật dụng nhất của máy ủi này là:

Tháng

Khối lượng sản phẩm ngừng (m3)

Tháng

Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)

Tháng 1

14.000

Tháng 7

15.000

Tháng 2

15.000

Tháng 8

14.000

Tháng 3

18.000

Tháng 9

16.000

Tháng 4

16.000

Tháng 10

16.000

Tháng 5

15.000

Tháng 11

18.000

Tháng 6

14.000

Tháng 12

18.000

Mức trích khấu hao theo cách thức khấu hao theo số lượng, trọng lượng sản phẩm của tài sản cố định này được xác minh như sau:

- nấc trích khấu hao bình quân tính cho một m3 khu đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m3 = 187,5 đ/m3

- nấc trích khấu hao của máy ủi được xem theo bảng sau:

Tháng

Sản lượng thực tế tháng

(m3)

Mức trích khấu hao tháng

(đồng)

1

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

2

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

3

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

4

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

5

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

6

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

7

15.000

15.000 x 187,5 = 2.812.500

8

14.000

14.000 x 187,5 = 2.625.000

9

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

10

16.000

16.000 x 187,5 = 3.000.000

11

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

12

18.000

18.000 x 187,5 = 3.375.000

Tổng cùng cả năm

35.437.500

Ngoài việc nắm được các cách tính khấu hao tài sản thắt chặt và cố định thì để làm chủ tài sản tối ưu các doanh nghiệp cần nắm được chuẩn mực kế toán về gia tài cố định. Hoặc với 1 số doanh nghiệp phệ hiện nay, bọn họ còn sử dụng phần mềm cai quản tài sản để thực hiện tốt công tác này.