Anime fate/stay night hay

Có vô cùng đa số chúng ta siêu hy vọng xem Fate Series nhưng đo đắn bắt đầu từ bỏ đâu